Knihovnička Meduňky,  Meduňka,  Pro inspiraci,  Rady a tipy

O věcech neobyčejných…

napsala pěknou knihu Milena Králová, naše autorka a spolupracovnice, a nazvala ji také pěkně Obyčejná kniha o věcech neobyčejných. Jenže tahle knížka vůbec není obyčejná, naopak může do vašeho života přivést a přinést spoustu neobyčejných věcí…-:) Milena je nejen autorkou několika knih z meduňkové edice, ale také se dobře vyzná v tarotu a tarotových archetypech – a právě tohoto tématu se týká ukázka z její knihy, kterou jsem pro tentotýden vybrali. Knihu můžete získat na www.obchodmedunka.cz


Tarotové archetypy

Studiu tarotu a jeho poselství a výkladovým tarotovým kartám se věnuji už více než 20 let.
Jejich nesmírnou moudrost jsem vnímala od prvních okamžiků, kdy jsem se s kartami seznámila. Krásné texty ve výkladových knihách pro mě vždy byly zdrojem inspirace, ale čím jsem starší, to znamená, čím více zkušeností mi život přináší, tím více chápu jejich poselství a tím více mě udivuje, jak do sebe i v této duchovní oblasti všechno navzájem dokonale zapadá.
Karty v sobě naprosto jasně obsahují prvky učení egyptské mytologie a hermetismu, židovské kabaly a křesťanství, prvky východní i arabské moudrosti, numerologie a astrologie a psychologie. Zkrátka, je to mystický soubor lidského vědění napříč všemi kulturami, náboženstvími i věky. Mystika je jen jeden ze způsobů spojení se skutečností, způsobů pochopení souvislostí a způsobů chápání. Nejsou to žádné „čárymáry“.
Moudrost tarotových karet, původně předávaná z generací na generace jen ústně a tajně, pouze mezi zasvěcenci, byla postupem času zaznamenána obrazovou formou, protože v těch dávných dobách běžní lidé neuměli číst ani psát. A teprve relativně nedávno byly významy karet sepsány.
Jsou v nich obsaženy všechny archetypální zkušenosti lidstva, kterými dříve nebo později ve svém životě projde každý z nás. Dnes už psychologické studie dokazují, že člověk jako druh, obecně, může v krizové situaci zareagovat přibližně pouze 22 různými způsoby. Tarot obsahuje celkem 78 karet, z nichž 22 patří do takzvané Velké arkány. Ta nám nabízí přehled oněch 22 způsobů lidského chování, 22 archetypů. Archetypy jsou tedy jakési psychické stavební bloky každé události, kterou člověk prochází na rovině psychické. Velmi precizně s nimi pracoval C. G. Jung, který pravil: „Symbol je psychologickým mechanismem, který transformuje energii.“
Když jsem objevila existenci vesmírných zákonů a vyšších životních principů a pochopila, že působí stejně jako třeba gravitace – to znamená nezávisle na tom, zda o jejich existenci víme nebo ne, zda jim věříme či nevěříme – dokázala jsem rozpoznat v každé kartě Velké arkány také jeden vesmírný zákon.
V různých zajímavých textech jsem dále našla odkazy na to, že s každou kartou Velké arkány překvapivě přesně souzní některé z obecně známých a dodnes užívaných  starých lidových pořekadel, nebo že každé z těchto karet přísluší jeden známý citát některé slavné osobnosti, který významem přesně odpovídá poselství té které karty.
Každá jednotlivá karta pokládá svou vlastní otázku, kterou si má tazatel sám zodpovědět, každá karta předává poselství, které má tazatel rozklíčovat a zpracovat, a každá též nabízí svou afirmaci – tedy formulku, jež tazateli při častém opakování pomůže přijmout a pochopit její význam a uložit si ho do podvědomí, kde pak začne dlouhodobě působit, samozřejmě ve prospěch tazatele.
Tarotspolehlivě odhalí vnitřní problém člověka a umožní mu porozumět vlastnímu mentálnímu rozpoložení v té které životní situaci, mnohdy pro něj složité či nepřehledné. Proto se tarotu často říká Zrcadlo duše. Tarot totiž dokáže spojit člověka s jeho vlastním podvědomím, které zná všechny odpovědi.

Karetní výklad
Z tohoto důvodu se doporučuje vytahovat si karty z balíčku či vějíře levou rukou. Levou ruku řídí pravá hemisféra – hemisféra intuice, tedy ta, kterou v běžném životě používáme málo. Mnohem více využíváme levou, protože dáváme přednost rozumu, logickému uvažování, hodnocení, zkoumání a posuzování, což je ale při práci s kartami spíše na překážku.
Tarot tak může být prvním krokem na cestě v hledání odpovědí na životní otázky i jinde než jen ve viditelném a hmatatelném materiálním světě. Pokud tarot vykládá někdo, kdo mu porozuměl, kdo si ho váží a má ke kartám úctu, stejně tak jako ke svým klientům, může být pro tazatele velice překvapivé, jak hluboko do duše mu karty „vidí“ a jak je průkazné a zřejmé, že karty mluví opravdu k němu osobně, právě k jeho tématu, a že skutečně odpovídají právě na jeho otázku.
Znám své karty, dalo by se říct, jako své boty, ale stejně mě vždy znovu a znovu překvapují. Vždy ukáží ještě další rozměr, další odpověď či význam, který jsem předtím ještě nezaznamenala. Mluví podrobně i k věcem dnešní doby. Pokud má klient problém např. s alkoholem, s drogami, se závislostmi, s workoholismem, s perfekcionalismem, karty na to reagují.
Pokud klienti tápou v milostných vztazích, karty nastíní možnosti řešení, nebo vysvětlí situaci takovým způsobem, na které by člověk logickým myšlením nepřišel. A mluví jasně. Příklad? Nedávno jsme rozebíraly situaci partnerského vztahu s klientkou, která byla přesvědčena, že to, co udělala, ovlivnilo jejího partnera natolik, že už ji nemůže mít rád, přestože ji ujišťuje, že stále má. Myslela si, že se mu, jak sama řekla, musela zhnusit. Odpověď karet byla až neuvěřitelná: „Vaše domněle ztracená láska stojí na pevných základech a váš partnerský vztah je velice podpůrná a zásadní složka života vašeho i partnerova…“ „Domněle“ ztracená láska? Přesné.
Také jsem při jedné konzultaci prostřednictvím karet pochopila, že jedna klientka byla v dětství sexuálně zneužívána, a to ještě dříve, než mi to sama řekla. I takové věci karty dokážou sdělit – tedy nikoli jen nějaké všeobecně platné skutečnosti, které lze nasadit na každý výklad.

Tazatel si totiž vždy na své otázky odpovídá sám – svým podvědomím.
Ten, kdo karty vykládá, je jen zprostředkovatelem, někým, kdo tazateli přetlumočí jeho vlastní podvědomé rozhodnutí, jak danou situaci nejlépe zvládnout a vyřešit. Je tím, kdo prostřednictvím karet vysvětlí, jaké vlivy tazatele podporují a může jich tedy využít, jaké ho naopak omezují, nebo brzdí, a jak se jim může buď vyhnout, nebo se na ně připravit, aby je zvládl, pokud se jim vyhnout nemá, nebo nemůže. V životě totiž přicházejí i situace, kterými projít prostě máme, u kterých je nezbytné, abychom je prožili a touto prožitou zkušeností se posunuli dál. Pokud to neuděláme, přijdou později znovu. Obvykle v razantnější podobě. Karty mohou velice přesně odhalit a vysvětlit nedorozumění v partnerských vztazích, nezúčastněně předestřou postoj jednoho i druhého partnera, ukáží, na co partner reaguje, jakým způsobem a proč. Často je překvapivé, když se ukáže, jak mylně si klient vysvětloval reakci nebo postoj svého partnera.

www.knihovnickamedunky.cz

Koupit Meduňku