Alternativní medicína,  Knihovnička Meduňky,  Meduňka,  Péče o tělo,  Zdraví

Vitaminy a minerály v životě muže

Potřebuje organismus muže pro zdravé fungování jiné vitaminy než organismus ženy? Nebo jsme všichni takříkajíc „z jednoho těsta“ a naše potřeby jsou v tomto směru stejné? To je otázka! Když už jsme téma srpnové Meduňky věnovali mužskému zdraví, podívejme se, co o tomto problému napsala ve své skvělé knize s názvem Jak nám můžou pomáhat i škodit minerály a vitaminy naše spolupracovnice prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc. Kniha je plná důležitých, užitečných a hlavně  a seriózních informací.
Knihu získáte na www.knihovnickamedunky.cz. Srpnová Meduňka je stále v prodeji nebo na www.emedunka.cz

 

 

Muži se tradičně považují za silnější polovinu lidstva. Avšak vědecké poznatky i praktické zkušenosti z posledních desetiletí nám ukazují, že mužský organismus je citlivější a zranitelnější než organismus žen.
V současné době pozorujeme prudký pokles mužské plodnosti, vysoký počet různých genetických mutací, stoupající problémy s erektilní dysfunkcí, vysoký výskyt rakoviny prostaty. Naši muži mají nejvyšší výskyt rakoviny tlustého střeva a konečníku v Evropě. Jejich život je o 8–10 let kratší než život žen. Muži potřebují péči a lásku ženy po celý život. Potřebují ženu jako dobrou matku, učitelku, milenku, kuchařku i pečovatelku.

Vývoj mužského pohlaví v prenatálním období
V současné době již každý ví, že o mužském pohlaví rozhoduje při oplození vajíčka spermie, která nese pohlavní chromosom Y. Ten je příčinou toho, že již v 6. týdnu prenatálního vývoje se v rozvíjejícím embryu začne produkovat mužský pohlavní hormon testosteron. Mezi 12. a 18. týdnem těhotenství dosahují hladiny testosteronu u plodu hodnot běžných u dospělých mužů. Pod jeho vlivem se vytváří mužské pohlavní ústrojí. V posledních dvaceti letech se zvyšuje výskyt poruch ve vývoji zevního genitálu, tzv. hypospadie. Vývod močové trubice, který je u zdravého muže na špičce penisu, se nachází po stranách, nebo dokonce u kořene penisu. Zatímco dříve byla tato porucha vzácná, v Dánsku a v některých dalších zemích vyvolává znepokojení, že postihuje až 4 % čtyřletých chlapců! Příčinu tohoto nezdravého vývoje vidí badatelé v nadměrném obsahu ftalátů v organismu těhotných žen. Ftaláty můžou vyvolávat další poruchy vývoje zevního genitálu, jako je menší penis a nesestouplá varlata. Původ ftalátů spočívá zejména v nadměrném užívání kosmetiky. Těhotným ženám je proto stále potřeba zdůrazňovat, aby v těhotenství a nejlépe již několik měsíců před plánovaným těhotenstvím omezily používání laků na nehty, parfémů a deodorantů.
V průběhu prenatálního vývoje dochází mnohem častěji u mužského pohlaví k nežádoucím epigenetickým změnám, které mohou být příčinou poruch autistického spektra. Ty se objevují 4–8krát častěji u chlapců než u dívek. Příčiny takového vývoje stále dostatečně neznáme, avšak mohou být způsobeny mnoha škodlivinami z nápojů, potravin a prostředí.

Vznik autismu u chlapců může ovlivnit věk otců
Výzkumníci z islandské firmy Decode Genetics se spolupracovníky z Dánska a Velké Británie překvapivě došli k závěru, že nejvýznamnějším faktorem, který přispívá k narůstající prevalenci PAS je zvyšující se věk otců. Problém je v tom, že spermie se tvoří průběžně během života muže a u staršího otce je mnohem vyšší pravděpodobnost vzniku genetických mutací. Dvacetiletý otec může na dítě přenést v průměru 25 nových genetických mutací, kdežto 40letý otec již může mít ve spermiích 65 mutací. Muži po padesátce mají nejméně dvojnásobné riziko, že budou mít autistické dítě, a pro muže nad 55 let věku je toto riziko čtyřnásobné. Další studie, která analyzovala výskyt autismu v souboru 5 766 794 dětí, narozených v letech 1985–2004 v Dánsku, Norsku, Švédsku, Izraeli a v západní Austrálii zjistila, že počet případů autismu byl o 66 % vyšší mezi dětmi, které se narodily otcům ve věku nad 50 let, než u dětí s otci ve věku 21–29 let. Počet případů autismu se zvyšuje s rozšiřujícím se rozdílem mezi věkem obou rodičů. Nejvyšší výskyt autistů byl tehdy, když starší otcové počali potomka s matkami o 10 a více let mladšími.

Potřeby minerálů a vitaminů v různých věkových obdobích chlapců a mužů
Matky si někdy mohou myslet, že kojenci a batolata mužského pohlaví mají oproti děvčatům zpomalený vývoj. Avšak každým známkám opoždění ve vývoji je třeba věnovat náležitou pozornost a dbát na zdravou stravu s dostatečnými dodávkami vitaminů a minerálů. Jsou to zejména vitaminy ze skupiny B, které ovlivňují vývoj nervové soustavy a činnost mozku. V porovnání s děvčaty potřebují chlapci zpravidla vyšší dávky vitaminů i minerálů, jak uvádím v tabulkách. Již u malých chlapců je důležité dbát na dostatečný přívod zinku, který je důležitý pro správný vývoj pohlavního ústrojí. Minerálem, který je nezbytný pro udržení fyzického i duševního zdraví je hořčík. Tyto dva prvky jsou důležité nejenom pro muže, ale pro všechny členy rodiny všech věkových kategorií, a je proto možné mít je na jídelním stole a naučit se užívat je při snídani. Je mimořádně důležité naučit chlapce od útlého věku konzumaci velkého množství rozmanité zeleniny, protože jsou to zejména muži, kteří v dospělosti zeleninu odmítají.

Dospívání
V období adolescence se chlapci vyznačují svými velkými nároky na množství potravin a matky se potýkají s problémy, jak uspokojit jejich nenasytnost. Mají zvýšené nároky na dodávku bílkovin a kvalitních tuků. Bohužel se v současné době setkáváme s tím, že mnoho chlapců v tomto období nemá dostatečný pohyb a před sportovními aktivitami dává přednost vysedávání u počítačů. Již v tomto období je nutné myslet na vytváření správného životního stylu a ve stravování dbát na včasnou prevenci metabolických onemocnění – obezity, diabetu 2. typu a srdečně cévních poruch. Právě to jsou nemoci, které ve zvýšené míře postihují muže ve zralém věku. Jejich rizika se vytvářejí po desítky let a mají svůj počátek již ve druhé dekádě života.

Muži ve zralém věku
Zatímco zdraví žen v tomto období chrání ženské pohlavní hormony, u mužů znamená každý centimetr v pase nebo každý kilogram hmotnosti navíc zvýšené riziko vzniku obávaných civilizačních nemocí. Muži častěji umírají na infarkt a mají častěji diabetes 2. typu s řadou přidružených komplikací. Bohužel, právě muži nedbají na zdravou stravu, dostatečný příjem vitaminů a minerálů, na omezení konzumace alkoholu a kouření. Často nadměrně solí. Objevují se u nich příznaky varující před riziky těchto onemocnění, jako je například zvýšený krevní tlak (vyšší než 140/90 mm Hg) nebo poruchy v metabolismu cholesterolu, ale právě proto, že to jsou příznaky, které nebolí, nevěnují jim dostatečnou pozornost. Podle mých praktických zkušeností právě ženám přísluší veliká úloha v péči o zdraví mužů v tomto období…
Za dostatečně stimulující pro změnu výživy považuji problémy s erektilní dysfunkcí. Ty se objevují u stále vyššího počtu mužů ve zralém věku a u diabetiků postihují 35–90 % pacientů. Tato porucha může být prvním příznakem diabetu! Erektilní dysfunkce se může považovat za první projev kardiovaskulárního onemocnění spojeného s diabetem, protože se projevuje nejdřív. Koronární cévy v srdci jsou větší než drobné cévy v penisu, jejich poškození v podobě plaků se tedy projeví později. I proto je nutné vnímat varovný příznak počínajícího nebo již probíhajícího a nediagnostikovaného diabetu. Není třeba to tajit, hledat Viagru nebo mladé dívky, naopak je nanejvýš vhodné nechat si vyšetřit metabolický syndrom a glykemii a vyzkoušet dietu vhodnou pro diabetiky…

Koupit Meduňku