Meduňka,  Pro inspiraci,  Psychologie

O fenoménu intuice si přečtete v nové Meduňce…

která právě vyšla a je k dostání na mnoha podejních místech (však víte, – na stáncích PNS, v obchodech nebo v elektronické formě na adrese emedunka.cz …) Intuice bleskově a s lehkostí vyřeší problém, který rozum klopotně vymýšlí – k tomu je ovšem potřeba intuici rozvíjet a naslouchat jí. Inspirujte se v článku naší autorky, odbornice na tarot a lektorky ženských kruhů Judity Peschlové…

Intuice – mocná vůdčí síla

Pospícháte. Najednou však pocítíte silné nutkání přejít na druhou stranu ulice. Za vaším náhlým a v té chvíli iracionálně působícím popudem není žádný zřejmý důvod. Nedokážete ho ale ignorovat stejně jako mravenčení na šíji. Pár sekund poté, co přejdete přes cestu, se na místě, kde byste se byli původně nalézali, zřítí ze střechy nejbližší budovy obrovský betonový květináč. Nevěřícně a s úlekem vytřeštíte oči, srdce vám buší jako zvon Zikmund v katedrále sv. Víta. Jak jste věděli nebo vytušili, že k tomu dojde?
Takovýmto zábleskům intuice se říkává šestý smysl, jenž se nás snaží vést tam, kde na nás čeká to nejlepší z nejlepšího. Je to jemná, leckdy skrytá až tajemná, navzdory tomu ovšem mocná vůdčí síla, která nás dostane přesně na místo našeho srdce, naší duše, naše vyššího poslání a osudu. 

Intuice a filozofie
Slovo intuice pochází z latinského slova intueri, což znamená dívat se, vidět, pozorovat, hledět, na první pohled tedy nepůsobí obzvlášť mysticky. Podle starých řeckých filozofů je intuice myšlenkou, porozuměním, které není založeno na logických závěrech a které si vytváříme bez použití běžných smyslů, běžné zkušenosti nebo prostě rozumu. Od antiky až do 17. století byla intuice spojována s metafyzikou, filozofickou disciplínou o posledních důvodech bytí, o jeho bytostném určení a smyslu. Jejím prostřednictvím bylo možné zachytit nepolapitelné. Čekali byste, že se intuicí budou zabývat filozofické, nikoli pouze esoterní obory?
Řecký vědec a filozof Aristoteles se domníval, že přímé poznání se získává prostřednictvím smyslů a zkušeností, takže i vědecké předpoklady, studie a závěry lze pochopit prostřednictvím intuice. Podle německého filozofa Immanuela Kanta je intuice poznáním, že nic není jisté. Zakladatel psychoanalýzy Sigmund Freud zařazoval intuici i lidské vnímání a myšlení k podvědomým činnostem. Carl Gustav Jung přiřkl vědomí čtyři základní funkce: vnímání, myšlení, emoce a intuici. Nezní vám teď intuice vskutku jako téměř disciplína vědecká, a nikoli šarlatánská, jak ji leckdo vnímá? Byť jejím zdrojem není vědomá mysl a nepatří k analytickým dovednostem?

Intuice dnes a každý den
Zdálo by se, že v současnosti je intuice jakousi zneuznanou Popelkou a důraz se klade pouze na měřitelné parametry, výsledky, ověřitelné odbornými výzkumy  či racionální konkluze. Nenechte se zmást. Neustálým zrychlováním života a všech myslitelných procesů se zásadně zkrátil čas na učení se a osvojování nových poznatků a postupů. Znamená to, že vzrůstá poptávka po intuitivním rozhodování. Pokud se na využívání intuice zeptáte úspěšných lidí, většina z nich vám potvrdí, že se intuicí řídí a dokonce se snaží ji rozvíjet a tříbit.
Mnoha lidem intuice doslova zachránila život. Některým pomáhá orientovat se v životě, v jeho nástrahách a potížích a také při hledání východisek z nich. Pro určité skupiny lidí je základním nástrojem jejich práce nebo poslání. Nepatří k nim pouze léčitelé, odborníci na Tarot, astrologové nebo numerologové, ale i umělci, například spisovatelé, básníci, hudebníci, skladatelé atd.
Využití rozvinuté intuice může být pro člověka velice prospěšné a cenné. Jak se s ní však spojit, probudit ji, cizelovat a nechat rozkvést?

Cesty k rozvíjení intuice
Intuice se může dotknout každý z nás. Intuitivní lidé nemají nic, co byste neměli i vy, a o její aktivování může usilovat každý, kdo je ochoten vynaložit jisté úsilí.  

Čas a praxe
Pro ty, kteří své intuici nedůvěřují, zablokovali si ji a teď nevědí, jak odemknout začarované dveře nebo s ní neumějí navázat spojení, je zřejmě nejdůležitějším faktorem čas a praxe. Jako ostatně u každého učení nebo probouzení vlastních  schopností.

Pozornost věnovaná pocitům
Vaši intuici může zdokonalit pozornost, kterou budete věnovat svým pocitům. Naladění na emoce je jakýmsi procvičováním v naslouchání svému nitru a učením se, kdy intuici věřit. Vaše pocity mohou sehrát důležitou roli při jakémkoli rozhodování. Volba, kterou uděláte vedeni svou intuicí, bude mnohem víc rezonovat s vaším Já, s vaší duší, vašimi niternými potřebami a pojímáním sebe sama. Vnitřní pocity a intuice vás vždy vedou jasným směrem. Obvykle se objevují v konkrétních situacích nebo třeba při přemýšlení o určité osobě. „Pocitová“ forma intuice vás většinou přivede ke konkrétnímu rozhodnutí nebo akci. Své nepříjemné pocity či výrazný neklid často nedokážete logicky vysvětlit, ale víte, že něco není úplně v pořádku. Jindy vás v určité situaci či při úvahách o ní zaplaví klid, který vás přesvědčí, že děláte správnou věc nebo že jste zvolili správný směr. Vyvoláním pocitu klidu, bezpečí nebo štěstí vám může intuice vyslat zprávu i prostřednictvím vašich myšlenek, které se stále vracejí k určité osobě nebo okolnosti.

Sledování myšlenek
Pronásleduje vás delší dobu myšlenka, že byste něco měli, nebo naopak neměli udělat? V takovém případě patrně existuje důvod, proč zrovna tuto myšlenku stále přemíláte v hlavě. Ano, to se vám intuice snaží cosi sdělit. Jestli jde o šestý smysl či nikoli, zjistíte podle toho, že takovéto myšlenky ne a ne zmizet. Váš život bude snadnější, budete-li k podobným jemným myšlenkovým náznakům vnímavější,   

Naslouchání tělu
Důležité je naslouchat tělu, jeho podnětům a projevům nejen v souvislosti s našimi aktuálními potřebami, nýbrž i tehdy, když se chystáme učinit nějaké rozhodnutí. Neříká se zbytečně „cítím to v břiše“ nebo „ve střevech“, „mám z toho husí kůži“, „brní mi při tom v těle“ apod. Naše tělo je skvělým indikátorem nálad lidí kolem, jejich opravdových úmyslů, okolních energií a rovněž výtečným a upřímným poslem naší intuice. Ta k nám může promlouvat suchem v ústech, fyzickým napětím, motýlky v břiše, žaludkem na vodě, sevřenými vnitřnostmi, zpocenými dlaněmi, třesem, tlakem na hrudi atd. Mnozí z nás mají tendenci svou intuici ignorovat. Tělesné příznaky pak mohou být znamením, že se buď vyhýbáme potřebné změně nebo nežijeme tak, jak víme, že bychom žít měli či chtěli. Extrémním způsobem, jak nám intuice a tělo dávají najevo, že je třeba provést změnu, je potom nemoc těla. Nebo i duše.

Zaznamenávání snů
Podle některých realizovaných výzkumů může být značná část našich snů spojena s intuicí, která se s námi snaží komunikovat právě jejich prostřednictvím. Intuice má mnoho podob, sny jsou jednou ze stěžejných forem, jakou k nám promlouvá. Proto je při zdokonalování intuice přínosné zaznamenávat své sny a dojmy i pocity s nimi spojené. Intuice není vázaná na konkrétní časový rámec, její poselství se tudíž mohou týkat i záležitostí a dějů  minulých, nejen současných a budoucích. Vaše poznámky ke snům mohou být tím pádem velice obohacující…

Celý článek i další příspěvky k tématu intuice si přečtete v červencové Meduňce.

Koupit Meduňku