Knihovnička Meduňky,  Meduňka,  Pro inspiraci,  Psychologie

Znamení v nás: Beran…

Čas pokročil a začíná nový cyklus – od Ryb přebírá vládu astrologické znamení Berana, které je první v novém astrologickém roce. Znamení Berana nás uvádí do jara a v symbolické rovině toto ohnivé znamení představuje naši odvahu a schopnost akce. A jací jsou tedy zrozenci tohoto znamení v reálném životě?
O tom velmi pěkně píše Markéta Vostrá ve své knize Znamení v nás.

BERAN – bojovník v nás

21. 3. – 20. 4.
Zvěrokruh začíná znamením Berana (21. března) a Beranem se i počíná nový astrologický rok, začíná jaro. Ovšem nový život se nevyskytne jen tak, z ničehož nic. Nový život musí být počat.
Život na této planetě se zrodil ve vodě a povstal z vody. Voda symbolizuje jednotu, ze které přicházíme a do které se opět jednou vrátíme, je zdrojem, od kterého se jen zdánlivě oddělíme, ale přesto s ním zůstáváme po celou dobu ve spojení.
Pro pobyt v pozemské rovině získáváme fyzické tělo, které propojeno s dalšími částmi naší bytosti slouží jako ochrana, jako vykonavatel všeho, co jsme si sem přišli odžít. Vstupem do fyzické roviny jako kdyby nám cosi zamlžilo náš vnitřní zrak, a začíná celoživotní pátrací akce – kdo jsem a co zde mám dělat.
Intuitivnější lidé, vnímající svůj vnitřní hlas, se mohou lépe orientovat v tom, za čím jít, co rozvíjet, co prohlubovat, ale chybí síla a odvaha na expanzi. Instinktivní lidé směřují více k výkonnosti, ale často jim může unikat hluboký smysl celého vlastního počínání.
Byli jsme tedy počati a zatím si plaveme v hlubinách plodové vody. Vnější svět se nás dotýká pouze prostřednictvím emocí, které prožívá naše matka. Ty dávají první předpoklad k tomu, jak jednou budeme svět a sebe v něm vnímat. Zda to bude místo plné ohrožení, místo kde Já je neustále atakováno druhými, či místo, kde skrze sdílení se s druhými člověk integruje to, co potřebuje pro znovuobjevení své vlastní celistvosti.
Vynořením se z vody nastává fáze zrodu a zde již přichází ke slovu znamení Berana. Beran je znamení odvahy. Odvahy k tomu, oddělit se od jednoty a nastoupit cestu rozvoje individuálního Já.
Nový život je expanzivní do všech svých reálných a někdy i nereálných možností. Plod vyvíjející se v matčině lůně si bere z jejího těla to nejlepší, to, co zaručí jeho přežití. To je právo nového života.
Podobně se může chovat i znamení Berana. Ten se neptá, zdali mu někdo dal nějaké právo, on prostě jde a bere si to, o čem se domnívá, že mu náleží.
Z vody jsme se dostali do krajiny, která nemusí být úplně bezpečná. Je tolik nástrah, které ohrožují nový život, nově vzniklé Já.
Beran je odvaha, kterou musí prokázat na cestách doposud neznámým územím. Beran je také schopnost reagovat tváří v tvář ohrožení, bezprostředně a chránit tak své území, Beran je i nesmyslné riskování pro chabý nebo žádný výsledek.

Beran v nás je naše schopnost objevovat, riskovat, bránit se, tisíckrát být poražen a přesto statečně hledat dál. Beran je dítě, které si jde sáhnout na horká kamna. Buď jej bolest poučí, nebo si tento moment bude muset ještě párkrát zopakovat. Beran neanalyzuje a hluboce nepromýšlí své postupy realitou. Pud mu velí jít, tak jde. Nárazy na hmotný svět bolí, ale Beran přesto o svou odvahu nepřichází.
Svět malých dětí nám odkrývá, s čím Beran pracuje. Když pozorujeme batolátka, kolikrát za den se snaží postavit na ještě vratké nožky, kolikrát za den spadnou, kolikrát se o něco bouchnou, kolik pro naše dospělé oči udělají nemotorných i nesmyslných pohybů, to je přesně to, co musí Beran v nás zvládnout. Je totiž druhými nepoučitelný. Stejně jako dítě volá „já sám, já sám“, tak i Beran musí opravdu všechno vyzkoušet sám.
Okolní svět může hledět na Berana v nás s určitým pohrdáním. Beran nadšeně objevuje to, co ostatní již dávno objevili. Nevidí jeho odvahu, i když mnohdy slepou a tak jej snižují a vyvolávají v něm komplexy. To ve svém důsledku probouzí v Beranu jednak nevraživost, jednak soutěživost. Tak schválně – „kdo tam tedy bude dřív“!
Beran soutěží s celým světem. A když nemá náhodou po ruce někoho, s kým by se popasoval, vyrobí si uvnitř sebe fiktivní postavu, nad kterou permanentně vyhrává.
Beran v nás je náš boj, který vedeme proti sobě samému tím, že se poměřujeme s ostatními.
Na jedné straně je poměřování se s druhými rozhodně impulsem k práci na sobě samém, k posunu ve vývoji či rozhoupání se ze stagnace. Na straně druhé by srovnávání se s okolím rozhodně nemělo vyvolávat negativní emoce. Závist nebo žárlivost na to, že druzí něco mají a to něco v nich vyvolává pocit štěstí, Beran v nás zase tak často nezažívá.
Beran jen velice složitě žije přítomným okamžikem. Neustále hledí dopředu aby mu neutekla nějaká příležitost, šance. Mnohdy svým spěchem tuto šanci stejně nepromění, protože ještě nebyla připravena kvalita času na její rozvoj.
Beran má pocit, že mu neustále něco uniká. Svět je živý organismus, který nepřetržitě něco vytváří. Něco se rodí, něco získává formy a něco zaniká. To je neustálý koloběh života. Beran by chtěl být u všeho, ale to, co získá či to, co má, ho vlastně už ani moc nezajímá. Pro něj je podstatný moment lovu, být u šance, objevit ji, dosáhnout jako první vrcholu.
Je to věčný objevovatel Ameriky, který si navíc nedá moc radit od druhých, nechápajících proč. Konečně – Beran nevydrží u toho, co získal, a nesoustředí se na rozvoj a péči.
Beran často žije tím, co nemá či mít nemůže. Tomu věnuje mnoho myšlenkové energie, i když spřádání strategií není jeho silnou stránkou. Rozhodnutí je dílem okamžiku.
Beran je bublající, překypující energie, která v interakci s ostatními znameními v nás může být velmi podnětná. Když dokážeme tento nekontrolovatelný, valící se proud nasměrovat smysluplným koridorem vně sebe, můžeme tuto výraznou sílu transformovat do velmi užitečných počinů.

Příklady z praxe
Příkladem může být klientka Hanka. Hanka má Slunce v Beranu a je nesmírně pracovitá a nápaditá. Bohužel ve svém osobním životě se jí v minulosti příliš nevedlo. Manžel, se kterým měla tři děti, si našel jinou partnerku a ze dne na den zmizel z jejího života. Bolest ze ztráty partnera, rozpadu rodiny a všech společných plánů, byla natolik veliká, že Hanka začala mít značné deprese. Beran v ní ji ale nenechal dlouho se topit v pocitech křivdy a zrazení. Jednoho dne Hanka vstala s rozhodnutím, že si splní svůj dávný sen. Tím snem byl malý, útulný domek se zahrádkou. Známí i rodina si ťukali na čelo, ale Hanka moc dobře věděla, že jestliže tuto bolest nedokáže nějakou formou ze sebe dostat, nakonec ji to udolá. Pustila se tedy do práce a dělala a dělala.
Půjčila si peníze a nechala si postavit krásný nový domov. Ten si sama zařídila. Použila své výtvarné nadání, veškerou svou kreativitu. A z veliké bolesti se zrodila veliká krása.
Příběh Hanky měl i svůj šťastný konec. Manžel se vrátil a Hanka mu dokázala odpustit. Ale to je již jiný příběh jiného znamení v nás.
Beraní energie v nás se samozřejmě projevuje v rámci možností, které jí dává náš horoskop. Velmi záleží na tom, jaké planety figurují ve znamení Berana. Vodítko, kde tuto sílu budeme nejvíce využívat, dává i dům, který přísluší tomuto znamení.
Jestli je Beran v nás nějakým způsobem blokován a brzděn, což může být dáno vzájemným složitějším vztahem planet mezi sebou, můžeme mít problém se rozhodnout, zda jít do akce, nebo zjistit, co ve svém životě máme objevit. V rámci příležitostí, které přináší život a ve kterých se můžeme vyvíjet a posunovat dál, pak nerozhodně přešlapujeme na místě s mnoha vnitřními odůvodněními proč to či ono právě teď nemůžeme udělat.
Žádná příležitost není k dispozici dlouho, a pokud ji Beran v nás nedokáže uchopit pro zrod něčeho nového v našem životě, nestane se nic.
Vyskytují-li se v horoskopu složité a napěťové vzájemné vazby, což se většinou v menší či větší míře bývá, neměla by to být omluvenka pro zdůvodnění našeho chování činašich reakcí.
Právě tam, kde je v horoskopu napětí, je potřeba pochopit příčiny a snažit se postupně měnit své chybné návyky, a to na všech našich úrovních – fyzické, mentální, emoční i duchovní. Uvědomění a zpracování napěťových vazeb horoskopu je opět výrazným posunem ke komplexnějšímu pohledu na sebe a ke zmírnění těžkých situací našeho života.
Beran v nás se promítá do všech našich úrovní, tedy fyzické, mentální, emoční i duchovní, a v nějaké kvalitě tam působí.
Fyzická vitalita hovoří hodně o tom, v jaké kondici se náš Beran nachází. Jsme energičtí? Vitální? Lákají nás sporty kde je potřeba síla, rychlost, bystré reakce, zápas, soutěživost s druhými?

Na úrovni mentální se Beran v nás projevuje impulzivními rozhodnutími, nadchnutím se pro náhle vytanuvší nápad. V komunikaci s druhými Beran občas překypuje přívalem slov a nelze jej zastavit.
Manžel jedné mé klientky, který měl silně obsazeného Berana, doháněl svou rodinu k lehkému šílenství, tím, že jim každý večer zpestřoval rozpřádáním svých plánů. Jednou stavěl haly, pak ubytovny, jindy otevíral síť prodejen či se věnoval chovu činčil.
Drobný nedostatek spočíval v tom, že všechny tyto velkolepé počiny se odehrávaly pouze v jeho fantazii. On sám reálně nikdy nic nedodělal, byl samá exekuce a dluh a rodina žila na dnešní poměry v dost katastrofálních podmínkách.
Takto se na mentální úrovni projevuje Beran ve své dětské podobě. Dítě, které se rozhlíží v životě a má pocit, že může cokoli. Až poté přichází zjištění, že za každou myšlenkou odchází energie. Čím výše míříme, tím více musíme vydat. Občas se staneme obětí svých plánů, které nás pak zcela pohltí a vezmou nám výrazný prostor v našem životě. Udělají z nás štvance životem.
Jiná klientka Beran se složitou a konfliktní povahou si komplexy méněcennosti kompenzovala tak, že vyvolávala sváry, ve kterých pak uplatňovala celou svou agresivní sílu.
Pořádně se pohádat pro ni bylo elixírem, živou vodou. A logicky se do konfliktů dostávala velmi často. Respektive žila v permanentním vnitřním konfliktu a vnější svět jí tuto skutečnost odrážel. To si ona sama ale nikdy nepřipustila. Naopak se domnívala, že je nesmírně hodná a laskavá. Její velkou vášní bylo nakupování, a tak těm, co v rodině nactiutrhala, čas od času něco koupila a tím posílila pocit, jak je pro druhé potřebná a jak jim pomáhá.
Na emoční úrovni se Beran ve své nevyzrálé podobě může projevovat negativními pocity vznikajícími z toho, že mu jiný oponuje či odporuje. Okamžitě jej začne vnímat jako nepřítele a cesta zpět pro něj již nevede. Tento člověk se do beraní duše zapsal jako dlouhodobý terč pro všechny negativní pocity, které jsou právě přítomny. Beran bere vše, co přichází z vnějšího světa, velmi osobně.
Vyzrálá emoční úroveň Berana již není o Já proti všemu a všem, ale o vnitřní rovnováze pramenící ze sebejistoty. Beran již nebojuje se svými pocity ani je nevyužívá jako zbraně vůči druhým. Přestal se porovnávat, soutěžit s druhými.
Duchovní úroveň se u nevyzrálého Berana může projevovat absolutním popíráním. „Jsem pouze Já a vše, co dělám, je mé rozhodnutí.“
Jedna klientka mi vyprávěla o své příbuzné, vysoce konfliktním Beranovi, která jednou v záchvatu vzteku vyřkla „Já chci jen jediné, aby ostatní dělaly to, co chci já!“ Výstižně tak vyjádřila potřebu Berana dělat si, co chce, a to občas i s druhými.
Beran věří ve svou sílu i v to, že díky ní se mu jednou podaří prolomit nepříznivý osud. Pokud si neuvědomí, že je pouze spolutvůrcem děje svého života, může děj nabrat až groteskní zabarvení. Beran se stále rozbíhá proti zdi, přičemž kousek vedle jsou otevřené dveře, kterými se může dostat dále. Otevřené dveře jsou symbolem nových otevřených možností, které Beran potřebuje připustit, aby se mohl ve svém vývoji posunout dále.
Duchovně vyzrálý Beran je vůdcem stáda. Je to hledač otevřených dveří, kterými již kdysi prošel a teď pomáhá druhým nalézat cestu. Odvaha najít svou pravdu, svůj vnitřní zdroj, je zde předávána druhým. Ne v nějakých demagogiích, ale právě jen tím „podívej, otevřené dveře, chceš-li a můžeš-li, vejdi.

Koupit Meduňku