Alternativní medicína,  Léčitelství,  Meduňka,  Psychosomatická medicína,  Rozhovory

Z červencové MEDUŇKY: s Editou Marií Med (Svobodovou) o možnosti početí pomocí účinné astrobiologické metody a přírodních postupů

Červencová Meduňka, která PRÁVĚ VYŠLA, přináší inspirativní titulový rozhovor (nejen) na téma, které je v současné době velmi aktuální – týká se obtíží při početí dítěte, jímž mnohé ženy dlouhodobě čelí. Léčitelka a astroložka EDITA MARIE MED (SVOBODOVÁ) už 25 let pomáhá lidem s různými zdravotními problémy a mnoha ženám pomohla naplnit jejich touhu po dítěti. Paní Edita s úctou rozvíjí odkaz astrologa Ing. Josefa Kulovaného, který se astrobiologiocké metodě početí přírodními postupy věnoval několik desetiletí – a o tom všem je právě tento rozsáhlý rozhovor. Nenechte si ujít nové číslo MEDUŇKY, které je dostupné v obvyklých prodejních místech nebo v e-verzi na emedunka.cz


Na světě není nemoc, na kterou by Bůh nestvořil lék

Už od začátků existence Meduňky bylo na stránce meduňkových poraden u hesla Neplodnost uvedeno jméno Ing. Josefa Kulovaného, který spolu s Emilem Havelkou působil v pražské apatyce Astrál. Práci Ing. Kulovaného, astrologa a propagátora astrologie, jsme během let v Meduňce představovali několikrát, ale připomeňme, že díky speciální astrobiologické metodě, založené na výpočtech lunárních fází, pomohl přivést na svět zdravé dítě tisícům žen, které o početí dlouho marně usilovaly. Pan Josef nás loni na podzim opustil, ale naštěstí si už před lety vybral spolupracovnici a pokračovatelku, které léta předával své bohaté zkušenosti – paní Editu Marii Svobodovou, nyní Editu Marii Med, astroložku, léčitelku a majitelku přírodní lékárny Studánka zdraví u sv. Anny ve Stránčicích. Paní Edita považuje „Jožínka“ za svého učitele a hovoří o něm láskyplně a s respektem. Po jeho odchodu astrobiologickou metodu dál uplatňuje a rozvíjí a „jejích dětí“ je už na světě přes 1 000. Už čtvrt století se zároveň věnuje astromedicíně, fytoterapii a ajurvédě, a mnoha lidem pomohla vrátit zdraví. O tom všem jsme si povídaly v její přívětivé lékárně.

Osobní cesta
Edito, čím vším jste prošla, než jste se dostala k astromedicíně a vůbec k oblasti zdraví a léčení? Vím, že jste studovala na FF UK a také jste se věnovala výtvarným technikám…

Ano, na pražské Filosofické fakultě jsem studovala obor kulturologie, ale ve 4. ročníku jsem z fakulty odešla. Přestalo mi dávat smysl získávat teoretické znalosti o kulturách, které mi připadaly vzdálené, a zdálo se mi, že tyto poznatky nemohu aplikovat v oblasti, které jsem se souběžně začala věnovat – alternativní medicíně. Díky několika životním krizím, jimiž jsem prošla, jsem si uvědomila, že bych chtěla prostřednictvím přírodní  medicíny pomáhat lidem. Toužila jsem studovat informace  z medicíny, fytoterapie, farmakologie, oslovily mě drahé kameny. Po revoluci se k nám začaly dostávat různé knihy, konečně byla k dispozici i astrologická literatura a já jsem to všechno doslova hltala.
Předpoklady jsem měla i ve své rodině – moje matka byla velmi mediálně založená, s astrologií a okultismem jsem se doma setkávala už od dětství.
V dětství jsem bývala často nemocná, měla jsem černý kašel, zápaly plic, léčba antibiotiky už nezabírala a rodiče hledali jiné možnosti léčby. Dostala jsem se k léčitelům, léčila se bylinami, a to mi pomohlo. Byliny na mé čaje jsme sbíraly s tetou na Vysočině. A tam na půdě  staré chalupy jsem našla knihy o spiritismu a snáře, všechny jsem přečetla a to všechno mě hodně ovlivnilo. Prošla jsem také středoškolským obdobím „nevěřícího Tomáše“, ale dá se říct, že mě i v tomto období Vesmír „zásoboval“. Dostaly se mi do ruky samizdaty o páteru Ferdovi, švagr donesl Parapsychologii Břetislava Kafky a podobně.
Studium na fakultě jsem sice nedokončila, ale i tam jsem objevila důležitá témata. Například díky seminářům psychologa prof. Boreckého jsem se nadchla pro tarot, studovala dílo C. G. Junga. Na vedlejších katedrách jsem chodila na přednášky o magii a náboženství, objevila křesťanskou mystiku, židovskou Kabalu, a díky fakultě tak získala racionální základ k tomu, co jsem absorbovala už v dětství.
Ovlivnil mě i dvouletý pobyt ve Strážnici na Moravě, kde jsem pracovala jako učitelka výtvarných technik. Poznala jsem tam místní bylinářky, které měly v garáži pytle bylin, vonících až na ulici, a vyráběly z nich masti. Moje žačky mi nosily knihy o léčení, o bylinkách, radily mi a předávaly zkušenosti.

Poznatky a zkušenosti se na vás opravdu valily ze všech stran…
A já jsem mnohdy oponovala, jenže pak mi vážně onemocněl tatínek, a my jsme začali hledat pomoc a zkoušet všechno, co šlo. Tatínka jsem doprovázela k různým léčitelům, např. ke Kabátkovým nebo k panu Misařovi, díky tomu jsem se dostala i do Astrálu – přírodní lékárny v Praze na Smíchově, kam jsem se šla zeptat na tatínkovo zdraví. Tam jsem poznala oba pány – Emila Havelku i Josefa Kulovaného. Emil mi naznačil, co přijde, poradil, co můžu ještě udělat, ale že mám být statečná. A tatínek skutečně druhý den zemřel. To bylo v roce 1996, pak se mi narodila dcera, ale knihy o alternativní medicíně jsem studovala pořád, i když jsem nevěděla, jak konkrétně by moje pomoc lidem mohla vypadat. Modlila jsem se, abych potkala učitele a moje prosby byly vyslyšeny nečekaným způsobem.
Když byly dceři dva měsíce, koupili jsme „náhodou“ domek ve Stránčicích, a jedním z majitelů byl pan Jiří Ulrich, léčitel, který se postupně stal mým prvním guruem. Přikládáním rukou mi nejprve vyléčil bolavé rameno, a pak mě postupně začal zasvěcovat do fytoterapie a léčitelství, učil mě hledat vodu i geopatogenní zóny, nosil mi knížky, které jsem četla v noci pod peřinou, abych nevzbudila dcerku. Ukázal mi to, co jsem potřebovala.
A právě tehdy mě čekaly závěrečné zkoušky na vysoké škole a já se rozhodla, že chci raději čas a energii věnovat studiu alternativní medicíny. Byl to svět nových úžasných možností, který se přede mnou otevíral. Rodiče moc stáli o to, abych dostudovala, ale já jsem věděla, že moje cesta vede jinudy.
Léčit lidi jsem začala nejprve v našem panelákovém bytě, zpočátku za přítomnosti a supervize Jiřího Ulricha, který mi dodával odvahu. Přicházeli přátelé a známí a už tehdy také několik žen, které si přály otěhotnět, ale nedařilo se jim to. Pustila jsem se do studia bylinek, podporujících otěhotnění, ale pořád jsem cítila, že mi něco chybí, že moje energetická intervence ani bylinky nestačí. Možná jsem vyslala do éteru prosbu, že se potřebuju dozvědět, jak účinně pomáhat. A objevila jsem článek o Josefu Kulovaném. O tom, jak lze léčbu časovat, jak predikovat průběh nemoci dekubitorním horoskopem, což je horoskop „ulehnutí na lůžko“, jak lze vypočítat dny vhodné k početí a jaké byliny lze použít s ohledem k astromedicinálnímu horoskopu člověka. Pochopila jsem, že to je to, co hledám. Požádala jsem Josefa o konzultaci a on mi řekl, že mým posláním není obor, který jsem studovala. I z mého karmického horoskopu bylo patrné, že jsem se léčitelství věnovala už mnohokrát. Najednou do sebe všechno zapadalo včetně zážitků z dětství.  O bylinách a o energetickém léčitelství jsem už leccos věděla a chtěla se vzdělávat hlavně v astrologii, a tak mě Josef (Jožka, jak mu všichni říkali) vzal do učení. 

A začal vás připravovat na to, že jednou budete jeho nástupkyní a že vám své znalosti předá?
Upozornil mě, že jsme oba narození ve znamení Štíra, což je znamení, které vládne reprodukci.
Slovenský lékař dr. Eugen Jonáš, iniciátor astrobiologické metody i známá fyzioterapeutka paní Mojžíšová byli také Štíři, což není náhoda. Jožka mi pomáhal zorientovat se v množství astrologické i jiné literatury, zpovzdálí mě usměrňoval a sledoval, jak jsem postupně přicházela na různé zákonitosti a souvislosti. Až po deseti letech mě vzal ke svému učiteli astrologie, malíři Vratislavu Žižkovi. Setkala jsem se a spřátelila také s paní Lidunkou Kubíčkovou, což byla další legenda astrologie a dáma s velkou duší. Měla jsem na své cestě i další velké učitelky a učitele, za něž moc děkuji.
V roce 2005 jsme s manželem otevřeli první zelenou lékárnu a já jsem konečně měla svůj prostor, kam za mnou lidé mohli chodit. Prošla jsem různými krizemi. Ovdověla jsem a zůstala sama se třemi dětmi. Měla jsem obavy, jestli je léčením uživím, ale díky předchozí manželově prozíravosti a opatřením mě nikdo nevystěhoval z domu a mohla jsem v léčení dál pokračovat. Naučila jsem se přijímat pomoc přátel, i když jsem předtím spíš pomáhala druhým. Loni, týden po smrti Jožky Kulovaného, jsem otevřela novou lékárnu, v níž symbolicky navazuji na jeho práci.
Upozornil mě, že jsme oba narození ve znamení Štíra, což je znamení, které vládne reprodukci.
Slovenský lékař dr. Eugen Jonáš, iniciátor astrobiologické metody i známá fyzioterapeutka paní Mojžíšová byli také Štíři, což není náhoda. Jožka mi pomáhal zorientovat se v množství astrologické i jiné literatury, zpovzdálí mě usměrňoval a sledoval, jak jsem postupně přicházela na různé zákonitosti a souvislosti. Až po deseti letech mě vzal ke svému učiteli astrologie, malíři Vratislavu Žižkovi. Setkala jsem se a spřátelila také s paní Lidunkou Kubíčkovou, což byla další legenda astrologie a dáma s velkou duší. Měla jsem na své cestě i další velké učitelky a učitele, za něž moc děkuji.
V roce 2005 jsme s manželem otevřeli první zelenou lékárnu a já jsem konečně měla svůj prostor, kam za mnou lidé mohli chodit. Prošla jsem různými krizemi. Ovdověla jsem a zůstala sama se třemi dětmi. Měla jsem obavy, jestli je léčením uživím, ale díky předchozí manželově prozíravosti a opatřením mě nikdo nevystěhoval z domu a mohla jsem v léčení dál pokračovat. Naučila jsem se přijímat pomoc přátel, i když jsem předtím spíš pomáhala druhým. Loni, týden po smrti Jožky Kulovaného, jsem otevřela novou lékárnu, v níž symbolicky navazuji na jeho práci.

Studánka zdraví

Ve své lékárně s pěkným názvem Studánka zdraví u sv. Anny teď nabízíte léčení, různé astrologické služby, čemu se ještě věnujete?
Věnuju se hlavně astrologii, občas někdo chce třeba vypočítat vhodné datum pro svatbu, křtiny nebo pro otevření právní kanceláře. Nevyhýbám se tomu, ale větší smysl vidím v astromedicíně. Když Bůh dá, sama vidím výsledek, a to je povzbuzení do další práce. Astromedicínu doplňuji synergicky fytoterapií s ohledem na data pacientů a klientů. V rámci toho používám i aromaterapii, což už je bylinná alchymie, kdy můžu pracovat s nejsilnějšími substancemi z bylin. Před 10 lety jsem kvůli tomu absolvovala dvouleté studium léčivých rostlin na farmaceutické fakultě. Bylo náročné, ale nesmírně zajímavé. Mimochodem, rostlinná pletiva vypadají pod mikroskopem jako nejkrásnější krajky. Při studiu jsem s bylinami komunikovala, s úžasem sledovala jejich dokonalost a dospěla k přesvědčení, že na světě nemůže být nemoc, na kterou by Bůh nestvořil bylinný lék. Cítím, že existuje ještě obrovské pole informací, které musím a chci ve svém životním čase nastudovat. 

Máte i dar energetického působení?
Ano, a tuto schopnost měla i řada členů naší rodiny. Už po osm generací máme v rodině v horoskopu slunce na stejném stupni znamení Štíra a Jožka Kulovaný říkal, že to patrně znamená, že se i předkové věnovali bylinkám a léčení. Štír je znamení smrti a znovuzrození a já chci pomáhat lidem přijít na tento svět, ale také z něj odejít. Dost často jsem u toho, když někdo v mém okolí umírá, třeba příbuzní mých přátel. Cítím to jako dva póly stejné cesty, pochopila jsem, že i smrt, stejně jako nemoc má smysl.
Ale spíše než energetickým působením se snažím pomocí astromedicinálního horoskopu docílit vhledu do situace dotyčného člověka. Dříve jsem na člověku, který vstoupil do mé lékárny, hned viděla, co ho trápí, ale teď už se bez dovolení na nikoho nenapojuji. Je třeba dodržovat určitou etiku, a to platí i v astrologii. Setkala jsem se s tím, že astrolog svými slovy klienta vyděsil, proto jsem byla vždy v tomto směru velice obezřetná. Snažím se mít na každého dost času, připravit si horoskop, včetně tranzitního, podívat se i na některá data u příbuzných, a pokud se vyskytují varovné konstelace, eliminovat riskantní termíny. Pokud cítím, že žena má třeba problém s přijetím ženství, snažím se intervenovat energeticky, abych srovnala její energie. V mém léčení je vždycky první astrologická část, pak bylinná a nakonec energetická. Jožka, můj učitel, vždy říkal, že lékař by měl léčit slovem, bylinou a pak teprve nožem.   

Astrobiologická metoda početí
Jak vůbec vznikl zájem Josefa Kulovaného o astrobiologickou metodu početí? V roce 1967 vyšel ve Svobodném slově článek o metodě slovenského lékaře dr. Eugena Jonáše, která pomáhala na základě astrologického výpočtu počít dítě ženám, kterým se to předtím z různých důvodů dlouhodobě nedařilo. Článek vyvolal polemiku a Josef se do ní zapojil – napsal dopis, v němž se dr. Jonáše zastal. Jožka se tehdy už zabýval astrologií, ale podstatu Jonášovy metody vysvětlil racionálně, přes svou profesi. Vystudoval na VŠ zemědělské veterinární obor a oficiálně fungoval ve státních veterinárních institucích. Dr. Jonáš mu odepsal a začali spolu komunikovat a spolupracovat. 
Josefa ženy odjakživa fascinovaly svou proměnlivostí a věděl, že faktorem jejich  proměnlivosti je Luna.  Vyžádal si studie dr. Jonáše, začal je ověřovat a dobral se k tomu, jak je možné regulovat početí v případech, kdy u rodičů existovala genetická zátěž. Bylo možné predikovat i zdraví dětí, znalost plodných dnů bylo možné využívat i pro antikoncepci, což dr. Jonáš jakožto věřící člověk preferoval. Jožka Kulovaný začal tuto metodu aplikovat v době, kdy lidé ještě měli poměrně zdravý základ, byť to byla druhoválečná generace, která sice neměla skvělou výživu, ale zároveň nebyla vystavená tak vysoké vnější zátěži, jaké jsme teď vystaveni my, např. elekrosmogu, chemii z ovzduší atd. Postupně však bylo třeba reprodukční funkci u žen i u mužů podpořit, protože u lidí i u zvířat je tato funkce vnímaná jako luxusní – dojde na ni až tehdy, když je organismus v pořádku…

Celý rozhovor si přečtete v červencové Meduňce.

Koupit Meduňku