Knihovnička Meduňky,  Meduňka,  Pro inspiraci,  Psychologie,  Rodina

Z meduňkové edice: Průvodce rodinnými konstelacemi

Účastníci seminářů rodinných konstelací shodně hovoří nejen o velkém terapeutickém a léčebném efektu a potenciálu této metody, ale i pozorudodných a takřka nevysvětlitelných shodách či situacích, které při těchto seminářích nastávají. Vytváří se určité „silové pole“, umožňující lidem vcítit se do příběhů a osudů druhých lidí, i když o nich nic nevědí… Nejen tento fenomén, ale i mnoho dalšího objasňují ve své knize autoři Marcela Chadžijská a Miroslav Hadaš:
Jejich kniha s názvem PRŮVODCE RODINNÝMI KONSTELACEMI s novými podpůrnými metodami, která před časem vyšla v edici Knihovnička Meduňky, je určena pro každého, kdo se chce o konstelacích dozvědět něco bližšího a koho zajímá, jak a proč při nich dochází k určitým jevům. Proto může být vodítkem pro studenty psychoterapie, průvodce či terapeuty. Protože v průběhu konstelací dochází k neobvyklým jevům, přidali jsme do knihy také trochu teorie a základní náhled do postupů a praktik, ale i zkušenosti našich terapeutů a klientů. Za každou popsanou metodu přidali autoři konkrétní kauzu pro vytvoření částečného prožitku. Úplným začátečníkům nabízejí i trochu terminologie a podrobnější vysvětlení. Z této inspirativní a užitečné knihy vybíráme už druhou ukázku – první jsme vám nabídli minulý týden, tentokrát jsme otevřeli další kapitolu…-:)
Tematicky bohatá edice Knihovničky Meduňky zahrnuje kromě této knihy i mnoho dalších zajímavých titulů, které obohatí odborníky i každého, kdo se chce dozvědět něco nového a nechat se inspirovat v některé konkrétní oblasti či obecně v osobním rozvoji…Koukněte na www.knihovnickamedunky.cz

Ukázka z knihy:
Dospělost
V pětatřiceti letech začíná životní energie opadat. Člověk se stává ortodoxním, vyhledává bezpečí, pohodlí a k jakýmkoliv změnám se již staví s odporem. Pokud by se něco změnilo, má pocit, že se mu vše rozpadne. Stává se součástí konvenčního světa. Začne věřit v tradici, minulosti, védám, koránu, bibli atd. Už není anarchistou, ale je zastáncem omezení, pravidel a disciplíny.
Když se narodíme, dostáváme se do prostředí, které nás formuje a vytváří naši osobnost. Je to jakási „bonsaj“ duše. Demonstrace rodinného modelu, modelu regionu i rasy. Lidé jsou si mnohdy hodně podobní, a proto také mívají podobné potíže. Jako by chtěli žít podle šablony, která pro ně však není vhodná. Pokud trpíme, chceme se nejspíš vejít do nějaké nevhodné předlohy, přestože máme poznat jiné možnosti. V ten moment je dobré se zaposlouchat, co říká naše kreativní, nápaditá ženská část a dovolit naší mužské části činu, volání duše zrealizovat a dodat mu sílu.
Buď jednoho nebo druhého se nám však nedostává, protože to bylo potlačeno. Nejlepším způsobem, jak nechat vše při starém a nezískat pocit naplnění a štěstí, je si to prostě nedovolit, nebo si nepřipustit, že zrovna já mohu něco změnit. Doplnit to, co mi chybí či chybělo, uvolnit své skryté možnosti. Jsou to potenciály mužské a ženské energie a není nutné se za ně stydět. Pravidlo o tom, že muži nepláčou nebo že děvčátka něco nedělají, jsou právě těmi provázky, které se mnohdy velice hluboko zařízly do našeho podvědomí.

Někdy se muž cítí slabý
… a projevuje se spíše ženským způsobem. Žena je naopak aktivní a snaží se zabezpečit rodinu. Zde ještě nemluvíme o homosexualitě, ale o zosobnění modelu, který si třeba přáli rodiče v touze po dítěti opačného pohlaví nebo v případě, že třeba dítě v rodině zemřelo, a to další je má nahradit. V tomto případě je potřeba postavit reálnou konstelaci zastoupení ženského a mužského aspektu tak, jak to dotyčný pociťuje, a poté jak by si to přál s doplněním či posílením té které části.
Může nastat situace, kdy to tak dotyčný prostě má, ať již se jedná o muže se silnějším ženským aspektem nebo o ženu s výraznějším mužským aspektem. Pokud postavíme konstelaci a dojde k láskyplnému přijetí, vše je tak, jak má být.
Podobné je to kupříkladu při skryté homosexualitě. Dotyčný díky konstelaci přijme svoji identitu a je přijat. Stalo se nám několikrát, že osoba, která skrývala homosexuální identitu a léta se s tím trápila, se k této orientaci poprvé přihlásila na konstelacích. Rodičům to oznámila v zastoupení a potom to bylo snadnější i ve skutečném životě.
Konstelací se také účastnila žena, dříve muž, která se cítila napadána spolupracovníky a tvrdě si hlídala své ženské vystupování. Když však zjistila, že v každém člověku je obojí, čili žena i muž v určitém zastoupení, mohla použít energii svého vnitřního muže a opět si na pracovišti zjednat pořádek.

Přijetí mužského principu (kauza)
Pracovali jsme s energiemi na kurzu reflexní terapie a cítili jsme další změnu a zesílení zejména v jasnosti napojení ostatních lidí. Projevilo se to kupříkladu při velice složité rodinné konstelaci, kdy se řešila rodová zátěž několika generací. Všichni dokázali zástupné role procítit jednoznačně a jasně.
Žena odmítala přijetí svého mužského principu, a tím u ní byla narušena základní potřeba, jíž je schopnost sebepřijetí.
Příčina byla vystopována až v genetické zátěži prarodičů a týkala se tabuizovaného tématu rodinou zneuznaného vyděděnce, kterou se tato žena ve svém životě uvolila nést jako břemeno. V procesu došlo k silným prožitkům. Pochopením zkušeností generační linie a přijetím této skutečnosti se uvolnily bloky, které ženě bránily přijmout mužskou linii svého rodu, a tím i mužskou část sebe a v konečné fázi také manžela.
Po konstelacích se všichni cítili unaveni a v místnosti byly stále cítit uvolněné a těžké karmické energie. Projevovalo se to tak, že v místnosti bylo velice chladno a nepomohlo ani přiložení polen do krbu. Někteří účastníci se cítili velice vyčerpáni, protože spoluprožívali něco velmi podobného. Stačilo krátké působení naší osvědčené energie HADŽI-KI s cílem vyčistit místnost a posílit všechny přítomné. Bylo otázkou několika minut, kdy se energie prostoru zcela vyčistila. Poté všichni ožili, místnost se samočinně vyvětrala, všem se ulevilo a celkově se oteplilo.

Práce s vnitřními hlasy (metoda)
Někdy člověk jedná jakoby proti své vůli, jako by ho nějaký vnitřní hlas nabádal. Jsou to naše podosobnosti (vnitřní hlasy), které řídí veškeré naše projevy a je nutné brát je v úvahu.
Každý člověk má v sobě celou řadu podosobností, skrze které se projevuje v různých situacích. Tyto projevy mohou být přiměřené a zdravé, nebo mohou přinášet člověku celou řadu potíží. Je to dáno tím, že ta, která podosobnost má příliš významnou pozici vůči druhým podosobnostem. Většinou je to přeneseno z dětství, kdy tento projev přinesl dotyčnému jedinci úspěch, takže získal to, co chtěl. Pokud výhoda byla získána nepřirozeným projevem, kupř. dítě se vzteká, ale dostane odměnu, může si takovýto projev chování přenést do dospělosti, takže i dospělý člověk se vždycky vzteká, když chce něco získat. Tato podosobnost tedy již získala příliš velkou důležitost. Může se také jednat o podosobnost, která způsobuje onemocnění, protože i s pomocí onemocnění dotyčný někdy získal výhodu, nebo ji použil na svou obranu apod. Aby mohlo dojít k vyléčení neadekvátních projevů podosobnosti, používá se technika nazývaná Voice dialog (vnitřní hlasy). Opět se přitom využívá fenoménu přenosu morfických polí…

Koupit Meduňku