Alternativní medicína,  Děti,  Meduňka,  Zdraví

Příprava na početí pro podporu zdraví budoucích generací

Z červnové Meduňky, jejíž hlavní téma je věnované dětem, jejich rodičům a vazbám mezi nimi, vybíráme pro tento týden část rozsáhlého článku naturopatky Pavly Hájkové o prekoncepční péči = tedy o tom, co může budoucí maminka a táta udělat prostřednictvím péče o sebe pro zdraví a pro kvalitní život svého budoucího potomka… Už jste vyzkoušeli naši elektronickou Meduňku? Najdete ji na emedunka.cz

 „Naším prvním a nejdůležitějším prostředím je matčino lůno. Zdravé lůno znamená zdravý svět.“ Těmito slovy začíná dokument s názvem In Utero – jak začínáme, takovými se stáváme, jehož hlavními protagonisty jsou dva kanadští psychiatři dr. Thomas Verny a dr. Gabor Maté. Těhotenství je výjimečným a zároveň transformačním obdobím v životě ženy. Proto je dobré se na tento čas připravit, a to nejen pravidelným cvičením pro získání fyzické kondice a prací s psychikou, ale také vhodně sestaveným prekoncepčním jídelníčkem.

Takový jídelníček by měl zajistit ženě připravující se na početí široké spektrum živin potřebných pro zdravé a bezproblémové těhotenství, které je klíčem k narození zdravého potomka. Připravit tělo matky i otce na početí je stejně důležité jako zdravě prožité těhotenství samotné. Platí, že čím zdravější a připravenější je organismus rodičů v době početí, tím více se snižuje riziko výskytu problémů v těhotenství i po narození dítěte. Kvalita nitroděložního prostředí, výživa matky a eliminace rizikových faktorů totiž mají velký vliv na zdraví dítěte v dospělosti a významně se podílejí na fyziologickém průběhu těhotenství, porodu a šestinedělí.
Současné výzkumy na poli genetiky, epigenetiky a medicíny ukazují, že kvalita lidského zdraví se určuje mnohem dříve než od momentu spojení spermie s vajíčkem.Buněčný biolog Bruce Lipton uvádí, že těhotná žena má možnost svým myšlením ovlivnit genetický vývoj dítěte a že hormony uvolňující se vlivem stresu matky procházejí placentou a mění distribuci krevního toku směrem k plodu a charakter fyziologického vývoje dítěte. Ukazuje se, že stres v období před početím potomka a stres matky v těhotenství je spojen s nepříznivými perinatálními výsledky. Tyto výsledky naznačují, že samotné období před početím může být velmi citlivé a následně může ovlivnit vývojové fáze plodu v děloze.

Cíle prekoncepční péče a role epigenetiky
Jak už bylo zmíněno, kvalitu života budoucího potomka mohou ovlivňovat faktory, jako je výživa, tělesná aktivita, stres a nepříznivé psychosociální podmínky ženy, a proto je důležité se zaměřit na vhodně sestavený jídelníček, pravidelné cvičení pro získání fyzické kondice k porodu i na psychohygienu, např. různé zájmové aktivity, relaxaci, meditace, vizualizace, koučink a ztotožnění se s novou životní rolí matky. Příprava na početí může pomoci zabránit potratu, úmrtí plodu, předčasnému porodu, vzniku vrozených vad a v neposlední řadě zvýšit přirozenou schopnost reprodukce obou partnerů. Kvalitní a cílená prekoncepční příprava může pomoci ženám nejen ke zdravějšímu těhotenství a přirozenému porodu, ale i k rychlejší regeneraci po porodu a ke snížení rizika některých zdravotních problémů u dítěte, které se mohou projevit až v dospělosti.
Pro prekoncepční přípravu mají velký význam tzv. epigenetické mechanismy. Epigenetika je obor, který zkoumá, jak se životní styl a vnější vlivy projevují na genech matek a jejich dětí. Na epigenetické mechanismy mají vliv různé faktory, jako prostředí (v děloze), strava, vlastní prožitky, emoce, stres. Když je člověk vystaven těmto vnějším i vnitřním podmínkám, spouští se v těle různé chemické změny, které mohou vyvolat nové chemické reakce a vlastnosti řídící geny, a ty se pak mohou měnit. Bylo zjištěno, že epigenetické změny jsou reverzibilní a zapnutí či vypnutí genu je za určitých okolností vratné. Mohou přetrvávat dlouhou dobu a přenášet se i do dalších generací. K epigenetickým změnám nejčastěji dochází ve stadiu embryonálního nebo fetálního vývoje, výsledkem bývá náchylnost k nemocem nebo změny v chování jedince.Nárůst chronických onemocnění, kam můžeme zařadit i zvyšující se procento neplodnosti populace, předčasné porody, cukrovku, obezitu, srdeční onemocnění, deprese, poruchy chování, autoimunitní onemocnění, astma, alergie a další nemoci, jsou zřejmě ve své podstatě epigenetickými jevy, k nimž dochází vlivem narušeného embryonálního vývoje nebo období před početím.

Přibývají důkazy, že na našem zdravotním stavu se velkou měrou podílejí také faktory, které my sami nemůžeme ovlivnit, například chování našich rodičů a prarodičů, to, jak žili a v jakém prostředí nás počali. Víme, že dochází k transgeneračnímu přenosu, kdy těhotná žena vystavená například podvýživě, stresu či environmentálním toxinům ovlivňuje nejen sebe a plod v děloze, ale také reprodukční buňky tohoto plodu. Zároveň ale víme, že i když disponujeme špatnými geny, máme možnost je vypínat, zapínat, ovlivňovat a minimalizovat jejich negativní vliv na dítě. Naopak dobré geny můžeme nevědomky potlačit nesprávnou životosprávou a špatnou výživou. Na aktivaci či deaktivaci genů může mít vliv výživa, hladina glykémie, hladina inzulinu matky, pohybové návyky, stresové hormony, toxiny atd. Skvělým preventivním nástrojem k odhalení našich predispozic jsou genetické testy, například test dánské laboratoře Nordic Laboratories, který se jmenuje DNA GrowBaby. Cílené intervence (personalizovaná výživa, doplňky stravy a změna životního stylu) využívající poznatky z tohoto genetického testu mohou optimalizovat zdraví budoucí matky, podporovat zdravější těhotenství a napomoci ke zdraví a odolnosti dalších generací.


Příprava na početí a detoxikace
Kdy tedy nastává nevhodnější doba k přípravě na početí nového života? Protože vývoj spermií trvá přibližně 75 dní a zrání vajíčka 100 dní, je vhodné začít s prekoncepční přípravou a detoxikací těla alespoň 3 až 6 měsíců před plánovaným početím. Cílem je nejprve detoxikovat organismus a následně jej vyživit. Důležité je v rámci prekoncepční péče nepřehlížet u obou budoucích rodičů případné zdravotní problémy, například opakující se nachlazení, rýmy, chřipky, angíny, oslabený imunitní systém, potravinové přecitlivělosti, alergie, astma, ekzémy, zažívací potíže, zácpy, průjmy či plynatost. Všechny tyto potíže jsou známkou oslabení organismu a před početím je dobré najít skutečné příčiny těchto obtíží a vyřešit je. Ženy často trápí hormonální a gynekologická onemocnění včetně výtoků, kvasinek, zánětů močového měchýře nebo potíže se štítnou žlázou. Důležité je správně fungující zažívání, které zajišťuje řádné vstřebávání nutrientů ze stravy. Potíže se vstřebáváním totiž mohou vyústit v nedostatečnou výživu organismu a problémy s otěhotněním nebo se samovolnými potraty.
..Komplexní detoxikace před otěhotněním by měla trvat aspoň 6 týdnů a měla by být zaměřena na postupné čištění střev, jater, ledvin, krve i lymfatického systému.
Základním opatřením v rámci prekoncepce obou partnerů je vynechání alkoholu a cigaret. Alkohol totiž snižuje šance k početí a jeho konzumace zvlášť v prvním trimestru těhotenství má velmi negativní vliv na vývoj plodu. Kouření snižuje reprodukční schopnosti, urychluje stárnutí vajíček a zvyšuje riziko potratů. Naše tělo je nastaveno na přirozenou detoxikaci, kterou můžeme podpořit udržováním zdravé střevní flóry, eliminací potravin vedoucích k potravinovým senzitivitám a alergiím, odstraněním toxinů z vnějšího prostředí, dostatkem spánku a saunováním, cvičením, pitným režimem. Pokud nás netrápí konkrétní zdravotní potíže, můžeme v rámci univerzální prekoncepční detoxikace zařadit například ostropestřec mariánský, kořen pampelišky a D-glukarát vápenatý k podpoře zdravé funkce jater. Pro očistu jater se doporučuje před početím také pití tzv. řepného kvasu, který tělo chrání proti infekcím, působí jako probiotikum a podporuje trávení. Během prvního trimestru těhotenství může řepný kvas díky detoxikačnímu a podpůrnému vlivu na játra snížit ranní nevolnosti, které mohou vznikat z přetížení jater zbavujících se přebytku hormonů.. Aminokyseliny N-acetyl-cystein, L-glycin a L-glutamin jsou důležité pro syntézu glutathionu, silného antioxidantu nacházejícího se v každé buňce těla. Glutathionhraje důležitou roli v detoxikačních cestách jater, protože se váže na toxiny rozpustné v tucích, což umožní snazší vylučování těchto toxinů. Při vysoké zátěži toxiny se glutathion rychle spotřebovává, proto je zvýšená syntéza tohoto životně důležitého antioxidantu klíčová pro účinnou detoxikaci. Špatná strava, stres, nemoci a některé léky mohou narušit křehkou rovnováhu mezi přátelskými a nezdravými bakteriemi v našem střevě. Proto mají své místo v prekoncepční detoxikaci probiotika, která pomáhají obnovit ve střevě mikrobiální rovnováhu a tím podpořit zdraví trávicího a imunitního systému. Vhodné je zařadit také vitaminy B6, B9 a B12, které jsou mimo jiné lipotropními látkami podporujícími metabolismus tuků. Pro tělo jsou nejlépe využitelné v tzv. metylované formě…

Celý článek si přečtete v červnové Meduňce.

Koupit Meduňku