Meduňka

Z dubnové Meduňky: Voda a jarní restart

Aktuální dubnové číslo MEDUŇKY si stále můžete zakoupit na stáncích PNS a je pro vás také k dispozici v elektronické verzi na emedunka.cz
Abychom byli – v souladu s hlavním tématem dubnového čísla NA JAŘE V PLNÉ SÍLE a abychom také pro samé starosti s virem nezapomněli, že je tady JARO, vybrali jsme pro tento týden ukázku z článku Judity Peschlové Voda a jarní restart…

 

 

Jaro! Vyvolá také toto slovo na vaší tváři úsměv, a to zejména v šerých zimních měsících? Více zářivých slunečních paprsků, lehkost sluncem zalitého dne, který se stále prodlužuje, mihotavé světlo, jež postupně nahrazuje tíhu zimní šedi, první nesmělá zeleň a drobné kvítky – není to povzbudivá a povznášející představa?

Jaro – čas nových začátků
Světlo je důležitým aspektem jara, má zásadní význam pro lidi i pro zvířata, pro růst rostlin, pro celou planetu. Keltští druidové nazývali jarní rovnodennost „světlem země“, „Alban eiler“. Také díky světlu, jakémusi aktivátoru mozku i těla, je jarní období časem, kdy se zbavujeme „zimních omezení“; natahujeme ruce už nikoli za zimními, nýbrž za jarními hvězdami a za tím, co bychom si přáli. Začínáme přemýšlet nad novými projekty; vyrážíme ven; někdy projevujeme větší sklony k riskování, děláme různé změny, nebo je alespoň v duchu plánujeme. Ladíme se na jarní tanec života, který víří kolem a umožňuje nám se vznášet na vlnách nových začátků.
V dávných časem kontrolovaly čarodějky za soumraku o jarní rovnodennosti svůj magický inventář a vyměňovaly vše, co bylo nutno nahradit novým, a pak to všechno znovu začarovaly.
Jaro může mít však i stinné stránky. Ačkoli se za slunného počasí většinou cítíme vitálnější, některé lidi naopak trápí jarní únava až deprese. Svůj podíl na někdy vskutku vleklé vyčerpanosti a splínu má i výrazná změna ročního období, a všechny další změny doprovázející jaro. Podobné symptomy jsou však často způsobené zanesením těla různými škodlivinami, toxiny a  usazeninami, nashromážděnými za zimní období.
Jarní tíhnutí k jakékoli formě očisty je proto zcela přirozené, včetně chuti odstranit ze svého domova (u žen zejména ze šatníku) vše, co se nám jeví zbytečné, zatěžující, málo líbivé či nedostatečně „in“. Ať už je „volání po očistě“ naléhavé, nebo tiché, měli bychom mu naslouchat. Koneckonců, purifikace, oživení (cosi jako restart) i exaltování (řekněme, že něco podobného dobití baterek) jsou třemi fázemi transformačního procesu v jednom z alchymistických směrů. A jak asi víte, alchymie usilovala nejen o nalezení kamene mudrců, ale také o získání dokonalého zdraví, věčného mládí a dokonce nesmrtelnosti. Nesmrtelnosti zatím prostřednictvím očisty dosáhnout neumíme, ale lepšího zdraví a mladistvějšího vzhledu určitě ano. Vždyť jaro je v podstatě jakousi mystickou alchymistickou laboratoří, jejímž produktem je pohádková proměna světa kolem nás a snad i v nás samých. Stačí se například v každém ročním období projít tím samým ovocným sadem. Není alchymistickým zázrakem přírody proměna holých, smutných pařezů a větví na něžnou barevnou záplavu, zahalující rozkvetlé stromy?

Pryč s toxiny!
Když už jsme u rozkvetlých sadů, představte si, že jste květina. Strávili jste celou zimu skryti pod povrchem země, v tichu a ve tmě. Čekáte, až vyjde jarní slunce, teplota vzduchu stoupne a vy budete moci opět začít růst a kvést. Podivné však je, že když sluneční paprsky konečně zahřejí půdu, vy vůbec nerostete, spíš se choulíte se skloněnou hlavou pod tenkou vrstvou kypré vlahé zeminy. Jak je to možné? Podzemní voda, z níž jste čerpali vláhu svými kořeny, a bez níž nemáte žádnou šanci na přežití, je plná toxinů a váš stonek vykazuje vysokou koncentraci škodlivin. Ačkoli má váš rostlinný organismus obvykle dost velkou samočisticí schopnost, váš očistný systém je právě teď úplně přetížený. To, co potřebujete k obnovení jeho funkcí a možná dokonce i k přežití, je jednoznačně detoxikace. A to ani nemusíte být jarním kvítím.
Detoxikací se obecně rozumí odstraňování toxinů z těla. Stejně jako květiny či jiné rostliny i lidé absorbují potravou, vodou a vzduchem různé toxiny, kupříkladu konzervační látky, pesticidy, stimulanty a těžké kovy. Odpadní látky (mezi nejvýznamnější patří oxid uhličitý, voda a odpadní dusík), vznikají rovněž během metabolických pochodů v těle. Oxid uhličitý a voda se odstraňují dýcháním nebo tělním povrchem, případně výkaly. Odstranění odpadního dusíku vyžaduje práci speciálních vylučovacích orgánů.
Existují také vnitřní toxiny, například bakterie, houby a kvasinky. Naštěstí jsou zažívací, endokrinní a oběhový systémy vybaveny komplexem mechanismů, jejichž úkolem je odstraňování toxinů. Děje se to kůží, tlustým střevem, ústy, dechem, očima, močovým traktem. Přirozenou funkci detoxikačního systému však může zpomalit přílišná konzumace cukru, kofeinu a zpracovaných potravin, nedostatek zdravého pohybu a stres. Následkem „přibrzdění“ očistných funkcí organismu je pak hromadění toxinů, což kromě únavy může způsobovat také špatné trávení a další nemoci.

Voda, voděnka…
Tradičně se k jaru, resp. k svátku jarní rovnodennosti (od nástupu křesťanství Velikonoc) přiřazuje spíš element ohně, případně vzduchu. Voda, tradičně spojená se zrozením a proměnou, však sehrávala na jaře a o jarní rovnodennosti velkou roli jak v pohanských, tak i v křesťanských dobách. Ježíš myje vodou apoštolům nohy před Poslední večeří (původně předvečer jarní rovnodennosti). Rusalky a všechny další vodní víly začínaly být od jarní rovnodennosti aktivnější a opatrovaly svěřené vodní toky, prameny, studánky i jezera s ještě větší péčí. Čarodějky a léčitelky připravovaly podle starých vodních receptů různé „kouzelné vody“.  Churaví lidé se postavili do proudu studeného potoka a nechali se hojně oblévat jeho vodou. Na Zelený čtvrtek se na obranu proti zlým silám vykropily místnosti svazkem slámy namočeným v čisté vodě. Voda nabraná mladými dívkami proti proudu potoka za svítání na Velký pátek měla velkou léčivou sílu a sloužila celý rok jako prostředek proti kožním nemocem, k odstraňování pih a k zahnání dalších neduhů i zla – podmínkou ovšem bylo, že dívky při nabírání vody nesměly mluvit a dokonce se ani zasmát. Jinde se zase za účelem udržení zdraví až do příštího jara zapíjel lístek šalvěje číší pramenité vody. Jarní březová koupel měla pozitivně působit na revma.
Voda je kromě světla a vzduchu základním alternativním očistným a terapeutickým nástrojem. Když chcete na jaře vyčistit své obydlí, bez vody se nejspíš neobejdete. Totéž platí při očistě lidského těla – a kromě toho vodu samozřejmě potřebujeme k životu! Naše tělo obsahuje 70 % vody, bez vody během dvou až tří dnů zemřeme. Bez světla se jakž takž obejdeme (ačkoli i to bude mít jisté zdravotní následky), ale bez vody nikoli. Voda je zároveň jedním z nejúčinnějších prostředků pro odstraňování zatěžujících toxických balastů, které s sebou nedobrovolně vláčíme.
K nejdůležitějším „detoxikačním kanálům“ řadíme lymfatický a oběhový systém, který sám o sobě bez vody nemůže velmi fungovat. Navíc právě tyto dva systémy společně s trávicím systémem dovedou eliminovat stresové hormony, například kortizol. Právě ten může výrazně „sabotovat“ detoxikační proces. Pokud kortizol tělo nezatěžuje, dochází k detoxikaci efektivněji, snadněji a rychleji. Jakmile dojde k zablokování kortizolu, toxiny se uvolňují, jako když otevřete stavidla jezu. Všechny tři zmíněné systémy mohou opět pracovat na plné obrátky a mnohem účinněji.
Jedním ze způsobů, jak redukovat kortizol během detoxikace, je vyhýbat se různým stimulantům, například již zmíněnému kofeinu, cukru a jednoduchým uhlohydrátům. Ty tělo přeměňuje na glukózu, další formu cukru. Pokud se „dopujete“ kofeinem, vaše tělo bude méně citlivé na vlastní stimulanty, třeba zrovna na kortizol. Když efekt kofeinu přestane působit, obvykle dojde k náhlému „nárazu“, který vás unaví. Totéž se stane po konzumaci cukru. Následný pokles hladiny cukru v těle je pro organismus stresující a způsobuje uvolňování dalšího kortizolu. Konzumace cukru a kofeinu víckrát denně pak může vést k cirkulaci většího množství kortizolu v těle, což značně zpomaluje přirozený detoxikační proces. Abyste předešli v průběhu jarní očisty „abstinenčním“ bolestem hlavy, začněte postupně vyřazovat stimulanty již několik dní před naplánovaným začátkem detoxikace…
Celý článek si přečtete v dubnovém čísle Meduňky.

 

 

Koupit Meduňku