Duchovní články,  Meduňka,  Pro inspiraci,  Psychologie

ZNAMENÍ V NÁS: BÝK

20. dubna 2023 v 10:13.36 středoevropského času vstupuje Slunce do pevného zemského znamení Býka. Podle dubnového Astrokukátka ing. Zdeňka Bohuslava odpovídající horoskop na nejbližších 30 dní ukazuje posílení praktického myšlení, nápaditosti a větších sil k uskutečňování plánů týkajícch se zabezpečení rodiny a rodinných záležitostí. V tomto čase jsou také dobré předpoklady k účinné podpoře do přátel. Silnou pomocí bude míra spolupráce a zkušenosti, získané nastudovíním možných postupů a inspirace vzniklá mimo dosadvaní vlastní „bublinu“ styků a myšlení.
Pokud kolem sebe nějaké ty Býky máte, možná vás bude zajímat podrobnější charakteristika toho znamení. Vybíráme ji pro vás z knihy Markéty Vostré Znamení v nás, která vyšla před časem v edici Knihovnička Meduňky (www.knihovnickamedunky.cz). V Markétině knize se o každém znamení dozvíte mnohem víc…


BÝK – hospodář v nás

21. 4. – 21. 5.

Býk je zemité znamení a doslova nás staví nohama na zem. Je realistou, není zapáleným romantikem jako Beran. Chopí se záměru, ale zcela střízlivě a pragmaticky zhodnotí, co je a co není v danou chvíli možné. Býk vidí věci jasně. Buď je to bílé, nebo černé. Mnozí mu vytýkají příliš jednoznačné či jednoduše strukturované myšlení. „Je to buď dobré, nebo špatné, víc se tím zabývat nebudu.“

Býk v nás nám zajišťuje na primární úrovni přežití ve hmotě tím, že nás učí a nutí zabezpečit se. Býk v nás je naše chtění a touha po majetku, pud zajistit čerstvě zrozený život tak, aby přežil, a chce toho dosáhnout tím, že se mu vytvoří nejoptimálnější hmotné podmínky.
Býk v nás je naše smyslovost. Míra toho, jak umíme vychutnávat život svými pěti smysly. Býku vládne planeta Venuše, krásná i marnivá, blahosklonná i trestající. Svým svěřencům umožnila vychutnávat si to, co tvrdou, poctivou a vytrvalou prací získali.
Když se v restauraci nenápadně rozhlédneme kolem sebe, můžeme si udělat malý soukromý průzkum, jak si ostatní umí užívat smyslu chuti. Je to poměrně zábavný průzkum, protože hodně vypovídá o přístupu dotyčného ke hmotě. Někdo přistupuje k jídlu, jako by jeho porci ohrožovala číhající smečka. Hltá, skoro nekouše a nevnímá, co vlastně jí. Talíř je prázdný v rekordní rychlosti. Stejný přístup má i ke svému životu. Všeho hodně, všechno rychle.
Jeho život je střemhlavý let napříč příležitostmi, které konzumuje, aniž by si uvědomoval jejich hlubší význam.
Pojem užívání života se v dnešní době smrskl na barevný obrázek v katalogu exotických zájezdů. Přitom umění vychutnávat život prostřednictvím smyslů hovoří o vyzrávající formě Býka v nás. Pokud si umíme vychutnat dobré jídlo v krásném prostředí, s příjemnou hudbou, nasytíme nejen fyzické tělo, ale prostřednictvím našich smyslů i duši.
Užívání života by však nemělo přejít v poživačnost. To už je jiná kategorie Býka, takového, který otupěl přemírou dobrého a nenalézá ve své přesycenosti již žádný vnější stimul.
Jiným projevem Býka v nás může být hamižnost, kterou způsobuje obava ze ztráty jistot, z nedostatku, z potřeby dokázat druhým svou převahu či z obyčejné lakoty.
Býk svou hodnotu často odvozuje od toho, co reálně vlastní. Čím více se tenčí obnos v jeho peněžence, tím se i smrskává Býkovo sebevědomí.

Býk v nás je naše vytrvalost a trpělivost. Často se stává, že si v nějakém časovém úseku naplánujeme to či ono a přestane se nám dařit. Uvnitř nás se vše bouří proti zdržení, promarnění času, máme zlost, že věci neprobíhají tak, jak bychom si přáli. To se v nás prosazuje Býk, který má na všechno dost času. Býk dobře vnímá kvalitu času. Jinou dobu potřebujeme na sázení, jinou na pletí, jinou na sklizeň. Býk v nás je správné načasování na realizaci toho či onoho. V mnoha případech opravdu není kam spěchat, protože situace není zralá a kvalita času neodpovídá tomu, co jsme si právě usmysleli.
Býk v nás se ale může projevovat také určitou leností. „Kam bych spěchal, příležitostí ještě bude.“ To ovšem již není vyčkávání na správný čas, ale nedostatek akceschopnosti, kterou vědomá mysl umí dotyčnému velmi dobře zdůvodnit, samozřejmě většinou nějakým nesmyslem.
To je i příběh muže, který se vemluvil do dojmu, že je kýmsi lepším, a tak když přišel o práci, rozhodl se, že jinou hledat nebude. Počká, až si svět uvědomí, jak moc mu chybí jeho bystrá hlava a přijde sám zazvonit a nabídnout nějakou výraznější pozici. Poté ulehl s televizním ovladačem do postele a čekal na zvonek. Mezitím ho živila jeho partnerka, posílala za něj alimenty dětem z předchozích vztahů a jemu čas mile ubíhal. Svět nezazvonil, partnerka odešla a je možné, že pán leží v posteli dodnes.
I to může být projev Býka v nás, pocit, že nám něco náleží, ale nejsme s to pro to cokoli udělat.
Býk v nás je tedy naše schopnost hmotně se zabezpečit. Kolik hmoty kdo potřebuje, aby se cítil zabezpečeným, jistým, je velmi individuální. Záleží na obsazení druhého domu ve zvěrokruhu – domu majetku, jistoty, stability.
Býk je naší schopností zkonkretizovat a zrealizovat naše myšlenky. Býk uvádí sen o malém domku se zahrádkou v realitu a je ochoten pro to podstoupit mnohou oběť. Není schopen žít pouhou ideou jako Beran, kterého hmota spíše brzdí v rozletu.
Ale opět velmi záleží na zralosti Býka v nás. Nevyzrálá či dětská úroveň Býka bude vyžadovat nesmírné množství hmotného, a přesto tím nemusí být zajištěna jeho potřeba a pocit jistoty.
Vyzrálý Býk již ví, že čím více člověk vlastní, tím více energie potřebuje vydávat.
To je příběh klientky Olgy, která si vzala dobře situovaného muže. Ten žije tím, že neustále tvoří, buduje, rozšiřuje. A tak nemovitý majetek čítá několik bytů, farmu, chatu, dům v cizině. Leckdo by mohl závidět a asi i závidí. Jenže ono není co závidět. Klientka přišla fyzicky i psychicky zničená z neustálého ježdění a zajišťování všech svých domácností včetně jejího původního bytu. V její kabelce jsou neustále sáhodlouhé seznamy toho, co je potřeba kam nakoupit, zajistit, dát opravit. Její život se zúžil na správcování, při kterém si vůbec nenajde čas na to užívat si bohatství a dnes jí to žádnou radost nepřináší. Týdně musí najezdit stovky kilometrů a nemá vůbec čas na svůj vlastní život.
Když nás přemíra hmoty začne omezovat a oddělovat od toho, co potřebujeme prožívat, máme před sebou velký problém. „Šla bych strašně ráda na procházku, do divadla, ale musím ještě…“
Vyzrálý Býk potřebuje ke svému životu oduševnělou hmotu. Nejde mu již o kvantitu, nýbrž o kvalitu toho, co chce získat. Věci musí mít svou duši, svou krásu, harmonii, proporčnost, historii a musí svému majiteli skýtat požitek i pohodlí. Právě zde se promítá silný vliv planety Venuše.
Fyzická vitalita je u znamení Býka velmi dobrá, Býk je silný, houževnatý, zemitý, rozhodně není křehké, zdravotně labilní stvoření.
Každé znamení se více či méně uvědomuje skrze svou určitou část. Pocitový jedinec se projevuje více prostřednictvím srdce, pro rozumový typ je dominantní jeho hlava.
Býk je plně zakotven ve svém fyzickém těle a skrze jeho smysly u něj dochází k emočním prožitkům. Když potřebujeme Býka nějak usměrnit, na něco jej upozornit, tak slova nemusí příliš zabírat. To, co pomůže, je dotek. V tu chvíli je Býk na příjmu. Býk prožívá sebe i druhé přes fyzickou úroveň a je pro něj podstatná fyzická blízkost druhých.
Býk je praktický, zodpovědný za to co získal a co chce dále udržet. Je to obraz sedláka, hospodáře, který v každodenní dřině nahromadí majetek a je na to právem pyšný.
Odvrácenou stranou této mince je, že se to často děje na úkor mezilidských vztahů. Žádoucí je to, co je praktické, výhledově slibné, košatící, plodící. Sňatky z rozumu. Spojení dvou pozemských statků, aby hmota narůstala.
Jak již bylo zmíněno, mentální rovina Býka je víceméně nekomplikovaná. On rozhodně není tím, kdo v plané romantice a idealistickém snění zapomene na jaře zasít. Jakýkoli plán je ostříhán do proveditelné a reálné podoby, která se pod jeho vedením pomalu, systematicky dobere k cíli. Občas se mu může stát, že během procesu pozvolného ubírání se k cíli, zjistí, že zvolený směr zřejmě nebude tak produktivní, jak předpokládal. Přesto vytrvá a dojde tam, kam si původně usmyslel.
Osobnostní růst nastává v okamžiku prožívání mnoha variant či spíše ve schopnosti přizpůsobit se danosti, kterou nelze měnit svou vůlí. S tím může mít mentální rovina Býka problém. Býk usiluje o žití varianty, která mu vyhovuje, která je neměnná a jistá. Pak může být velmi zaskočen okolností, jež přispěchala, aby jej rozpohybovala a nově nasměrovala.
Duchovní rozměr tohoto znamení má značný potenciál, pokud se Býk dokáže vymanit z dogmatických postojů. Býk je silně spjat se zemí, s tradicí, s tím, co se odehrávalo před stovkami let.. Jeho duchovní rozvoj se tedy neodehrává úplně jednoduše. Respektive občasná „lenost“ hledat, pátrat, pochybovat, zvažovat mu zabraňuje v pokročení. Rád přijme to, co se předává rodem, pokoleními, aniž by přemítal, zda je to v souladu s ním, s jeho současností.
Oduševnělý Býk je nádherným zdrojem lásky. Vřelost i láskyplná péče o druhé jej vede k přirozenému, a tudíž zdravému způsobu života.

Koupit Meduňku