Ezoterika, Magie,  Knihovnička Meduňky,  Meduňka,  Pro inspiraci,  Psychologie

Z naší edice: Má mystika místo i v moderní době?

Co přesně si představit pod trochu tajuplným pojmem MYSTIKA? Patří mystika do životů nás, lidí třetího tisíciletí? „Mystika se často se plete s magií, ezoterikou nebo s okultními praktikami. Skutečná mystika je však prostá nauka o spojení člověka s tím, co ho přesahuje, “ vysvětluje ve své knížce OBYČEJNÁ KNIHA O VĚCECH NEOBYČEJNÝCH její autorka Milena Králová. Články paní Mileny, zkušené pedagožky, lektorky a také odbornice na tarot, znáte z Meduňky, kde pravidelně publikuje. Její knížka o věcech „mezi nebem a zemí“ citlivě poukazuje na různé aspekty našeho života i světa kolem nás a pokud se o tuto oblast zajímáte, je to kniha právě pro vás. Pomůže se i v naší rychlé době „zastavit“ a možná i leccos vidět jinak.. .Co si ji vzít třeba s sebou na dovolenou? Kniha je součástí edice Knihovnička Meduňky, zakoupíte na našem e-shopu www.obchodmedunka.cz

Ukázka z knihy:

Mystika v moderní době aneb O tom, co nás přesahuje
Mystika je stará jako lidstvo samo. Člověka provází po celou dobu jeho vývoje. Bývala přirozenou součástí života, když lidé ještě žili ve spojení s přírodou, s přírodními cykly a se svojí vnitřní moudrostí. Je nesporným faktem, že duchovní rozměr života je pro fyzické i duševní zdraví dnešního člověka naprosto nezbytný, stejně jako tomu bylo u všech předchozích generací. V naší uspěchané ateistické společnosti vede nedostatek duchovních aktivit a nenaplněná podvědomá potřeba transcendence ke vzrůstající frustraci. K pocitu životní prázdnoty navzdory hmotnému dostatku. Jinými slovy vede k pocitu přetrvávající beznaděje. Mystika je možností, jak z tohoto začarovaného kruhu vystoupit.
V současné době je pojem mystika ne vždy správně chápán. Často se plete s magií, ezoterikou nebo s okultními praktikami. Skutečná mystika je však prostá nauka o spojení člověka s tím, co ho přesahuje, s jakýmsi vyšším zákonem, ať ho nazýváme jakkoli – Bůh, Vyšší princip, Existence, Duch, Absolutno atd. Mystika je hledání a nalézání propojení vlastního nitra s přírodou, přírodními i duchovními zákony, s vesmírnou moudrostí. Je to určitý způsob chápání souvislostí. Nezmizela ze světa ani v dnešní rychlé a moderní době plné stresu. Nezatlačily ji ani nejrůznější dostupné technologie, ba právě naopak. Čím dál víc lidí vyhledává mystické techniky jako záchranu před všudypřítomným spěchem, stresem, hlukem, strachem a únavou. Náročný způsob života volá po návratu k přírodě, po ztišení, zklidnění, porozumění prioritám a přerovnání žebříčku hodnot. Ve skutečnosti po mystických zážitcích toužíme.

Co je a není mystika
Mystika není náboženství, ale učení, určitá filozofie, životní princip a světonázor. Je to vnitřní, jedinečná, osobní zbožnost člověka, která nemá nic společného se žádnou konkrétní církví. Bere v úvahu duševní pocity a stavy člověka a obohacuje ho o mnoho dalších stránek, jako například o umění nepodléhat zcela zevním okolnostem a přijímat je tak, jak přicházejí. Pomáhá pochopit, proč se děje právě to, co se děje a ze všeho získat pozitivní, obohacující zkušenost, a to i ze zkušeností vnímaných jako negativní. Nutným předpokladem existence lásky, klidu a radosti je ale víra, že láska, klid a radost nám jsou dostupné. Duchovní zákon praví „Čemu nevěřím, to nepřijde.“
Mystika je osobní filozofie a hluboká psychologie každého člověka. Je to způsob života, kdy člověk bere v úvahu i jiné faktory než jen mozkovou analýzu a vnímání pouze pěti smysly. Ne nadarmo se intuice, tedy osobní moudrost každého člověka, nazývá šestý smysl. Je na každém, jestli si do běžného života intuici a následně mystické praktiky a zkušenosti pustí. Záleží jen na něm, jestli si dovolí věřit jim stejně tak jako svému rozumu, jestli se naučí je vnímat a rozpoznávat a nechá se tedy obohatit vyššími principy a vyšším vedením. Mystika je vlastně souhrnný název pro transpersonální zážitky a zkušenosti, které převyšují ty „normální“, běžné.
Dr. F. A. Wolf, kvantový fyzik
Vaše mysl sahá až do vesmíru – modeluje každou věc, kterou vnímá. Jste vysílač. Vaše myšlenky utvářejí nejen váš život, ale spoluutvářejí celý svět kolem vás.“   

Když nasloucháme své intuici a svým pocitům, jsme ve spojení s univerzálním proudem života, který nás vždy navede na správnou cestu a ukáže nám správný směr. Jak dnes už dokazují i vědecké výzkumy, např. v kvantové fyzice, všechno na světě – živé bytosti, rostliny, kameny, voda, vzduch, věci, stroje, budovy atd. – všechno v sobě obsahuje mystickou složku právě tak jako složku viditelnou, hmatatelnou, fyzickou. Vibrace duševních sil je to nejjemnější, a tudíž z fyzikálního hlediska i to nejmocnější, co existuje. Proto se lze se vším spojit i duchovně, mysticky. Proto platí ta známá poučka, která vyjadřuje duchovní zákon, že vše na světě je jedním, že vše je nějakým způsobem spojeno, propojeno, napojeno jedno na druhé.
Carl Gustav Jung
„Když nasloucháte své intuici a svým pocitům, žijete ve spojení s univerzálním proudem, který vám ukáže cestu.“ Stejný názor zastával i Albert Einstein a mnoho a mnoho dalších vědců a géniů všech dob.

Co je transpersonální zážitek? Mystickým zážitkem může být otevření duše ve chvílích klidu a napojení se na to nad námi. Třeba při pozorování přírodních krás, noční hvězdné oblohy, při východu nebo západu slunce, při poslechu ptačího zpěvu, zvuku potoka, řeky, jarního deště, při poležení v trávě nebo procházce naboso v trávě plné rosy. Také to může být pohnutí při poslechu krásné hudby, při přečtení textu, který nás zasáhne svou hloubkou a může to být i zachycení vyšší pravdy, kterou jsem náhle cele pochopili. Může přijít při meditaci, při modlitbě. Může to být vnímání a pochopení nejrůznějších „znamení“, kdy jsme si jisti jejich významem a víme, že s námi, právě s námi, Vesmír hovoří, dává nám odpovědi na naše otázky a vede nás. Transpersonální zážitek může nastat i v těžkých životních situacích a v okamžicích ohrožení života, kdy každý člověk, věřící či nevěřící, nakonec stejně volá na pomoc Boha.
Osvícení, přicházející s mystickými zážitky, jsou doložena ve všech dobách a ve všech částech světa. Zatímco některé národy a kultury ho i dnes akceptují a přijímají, jiné ho vytěsňují a odmítají. A totéž platí pro jednotlivce.
Nekonečná moudrost podvědomí nám ale vždy odhalí veškeré vědění, pokud jsme ochotni tuto formu učení přijmout. Hluboko v nás je vyšší pravda, která čeká na to, jestli a kdy ji objevíme. A jestli ji přijmeme. Všichni máme daleko větší moc a možnosti ovlivňovat a tvořit svůj život, než jakých jsme si vědomi.
„Realita je přímým důsledkem duševních záměrů.“
Mystického zážitku můžeme dosáhnout například meditací, kontemplací, modlitbou, prací s rituály, se symboly a archetypy, fyzickou námahou např. při sportu, způsobů je velmi mnoho. Cíl je však stejný – spojení s vyšším Já a s Vyšším principem, s vyšším vedením. Můžeme se dopracovat i k jasnozření a k jasnoslyšení, můžeme mít prorocké sny, můžeme ovládat automatické psaní nebo automatickou kresbu atd. atd. Upevňování našeho spojení s Vesmírem je však nutné věnovat tolik času a pozornosti, kolik je potřeba. Jde o volbu našich priorit. Nemáme málo času, jak jsme si zvykli tvrdit, vždyť nikdy dříve neměl člověk tolik technických pomocníků pro ušetření času (ale ani tolik žroutů našeho času ), ale spoustu času prostě zbytečně promrháme…  

Koupit Meduňku