Meduňka,  Pro inspiraci,  Psychologie,  Tarot

Tarotový výhled na duben

Včera začal duben – už čtvrtý měsíc tohoto roku. Co od něj můžeme očekávat a jaké výzvy nám přinese? Do tarotových karet – tak jako jako každý měsíc – nahlédla naše spolupracovnice Milena Králová a připravila pro Meduňku následující článek. (V časopise najdete navíc k tomuto článku ještě afirmace a otázky k zopodvězení.)


Kolo štěstí
Měsíc duben nám přináší vliv desáté karty Velké arkány, která se nazývá Kolo štěstí. Jde o archetyp velkého rozšíření života, osudu, vyšší moci a velkých šancí. Předává nám nevyhnutelné zákony příčiny a následku. Ať jsou plody, které nyní sklízíme, jakékoli, byli jsme to my, kdo zasadil jejich semena.
Kolo štěstí nás upomíná, že sami sebe můžeme vnitřně velmi rozvinout a otevřít, což se následně projeví na dalších událostech našeho vnějšího života. Podmínkou ale je zbavit se svých dosavadních omezujících představ. Kolo štěstí je totiž archetypem změny a může přinést velké rozšíření dosavadních obzorů. Obsahuje v sobě nový začátek, velký průlom i sebeuskutečnění a je to archetyp neočekávaného štěstí. Vždy je v něm obsažen životní úkol a dává nám možnost nového životního poznání, že všechno je dobré takové, jaké to právě je. Všichni ale musíme pracovat v souladu s božským řádem, abychom byli ve spojení s nečekanými šancemi a odměnami, které přicházejí za snahu a odvahu.

Kolo štěstí je archetypem neustále se opakujícího přílivu a odlivu v lidském životě. Vše je v neustálém pohybu a mění se to. Připomíná nám základní cyklus z nejvyššího bodu dolů a z nejnižšího bodu zase vzhůru. Výrazný a správný pohyb obvodu kola by nebyl možný bez jeho pevného středu. A tím středem, kolem něhož se Kolo štěstí otáčí, jsou univerzální vesmírné zákony a jejich respektování. Zrovna tak každé opravdové štěstí povstává ze spojení s vlastním vnitřním středem. Žádné místo na kole není lepší než jiné. Každé už obsahuje zárodek svého opaku, to znamená zezdola vzhůru a shora dolů. Chce se po nás naučit se předvídat rytmus kola, respektive životní rytmus, nenechat se jím znovu zaskočit nepřipravení. Tento archetyp neustále poukazuje na Skutečnost, že můžeme být strůjci svého štěstí. Je ale nutné rozpoznat vhodnou příležitost a využít ji.
Život má pro nás připraveny nečekané dary a možnosti. K tomu, abychom nabízené dary mohli vnímat a přijmout, stačí jen použít nový úhel pohledu. Klíč k úspěchu je přizpůsobivost a důvěra, i když celý příběh ve své úplnosti je ještě nedostupný. Kolo štěstí je spirálou – opakované zkušenosti nejsou úplně stejné, protože probíhají na jiném závitu spirály, ale vedou nás stále výš. Mít nějaký cíl je nezbytné! Otáčení kola štěstí nám nemusí připadat vždy spravedlivé a nemusí nám vždy dávat smysl. Důležité je ale i tak věřit, že všechno se děje tak, jak se dít má. Uvědomit si, že nemůžeme ovládat okolnosti, ale také volíme způsob, jakým se k nim postavíme. Chce se po nás, abychom se vědomě osvobodili od koloběhu instinktivních reakcí a abychom nejednali podle „autopilota“.


Rozum a cit
Aby se Kolo štěstí mohlo volně otáčet, je potřeba sladit Jin a Jang. Jin znamená přijímat a uchovávat, jang zase vládnout a organizovat. Je nutné věřit, že i když nás postihla nepřízeň osudu, vše se brzy obrátí k lepšímu. Osud razantně zasáhne a naši cestu změní. Jestli v dobrém nebo špatném, je na našem přístupu a rozhodnutí. Je důležité, abychom své problémy neřešili pouze rozumem, ale abychom přizvali i své srdce a duši. Pak je naše mysl oduševnělá, tedy chápající a láskyplná. Vždy bychom tedy měli zvažovat i duchovní a citové hledisko.
Kolo štěstí vždy přináší nový začátek na vyšší úrovni, než byla ta předchozí. Čtyři postavy zobrazené na Kole života představují čtyři živly. Nemáme je ovládnout, ale porozumět jim. Každý živel nám do života přináší něco a nedostatek či přebytek čehokoliv způsobuje nerovnováhu a tím i vychýlení kola. Uklidnění situace přináší sjednocení mužského a ženského principu, tedy rozumu a citu.
Pro partnerský a milenecký vztah tento archetyp přináší osudový a zásadní vztah, který však trvale osciluje mezi euforií a rozchody. Můžeme ho poléčit tím, že vykročíme z bludného kruhu a udržíme se pevně v jeho středu, tedy v našem vnitřním klidu.

Odkaz karty – rady a doporučení                                                                                                                   

Pokud z tvého života něco odchází, nech to jít. Vznikne tak místo pro něco nového a velkého, co chce vstoupit do tvého života. Jestliže se ve tvém životě nedějí zázraky, pak zde něco nesouhlasí. Stojíš před možností velkého průlomu. Využij tohoto okamžiku a dej věcem volný průběh! To někdy umožní, aby se Kolo štěstí mohlo opravdu pohnout.

                                                                                                   

 

                             

Koupit Meduňku