2020,  Archiv,  Meduňka

Obsah čísla 12/2020

Milí čtenáři,
vítejte u prosincového čísla Meduňky, jímž uzavíráme rok se dvěma dvacítkami v letopočtu. Celý tento rok jsme se na stránkách Meduňky snažili vás podporovat a aktuálně informovat o důležitých tématech, která čas přinesl. Věříme, že vám to bylo k užitku a že s námi zůstanete i v roce příštím.
My lidé jsme bytosti duchovní, žijící v hmotném světě. Prastará moudrost praví, že pro dobrý život je důležité tyto dvě polarity v naší každodenní existenci neustále vyvažovat. Tím se řídíme i při přípravě tohoto časopisu, a proto i v tomto čísle najdete například titulní rozhovor s příznačným názvem Boží otisky v nás či články inspirující ke zklidnění, zvnitřnění a reflexi, ale také informace veskrze praktické – například recepty na neobvyklé moučníky nebo na zajímavou úpravu vánočního kapra, kterého se naše dvě autorky, Iveta a Jitka, nezávisle na sobě rozhodly „rehabilitovat“. Pozornost věnujeme i zdravotním tématům – MUDr. Eleková ve svém článku vysvětluje, jaké jsou důsledky nedostatku svalů, MUDr. Lebenhart odpovídá na otázku, proč v zimě více marodíme, a má pro nás i několik pozoruhodných praktických doporučení.
Tématem tohoto čísla bychom v souladu s jeho názvem chtěli přispět ke klidnému a pohodovému prožití Vánoc. Ve chvíli, kdy píšu tyto řádky, není jasné, zda budou otevřené obchody a jak to tedy bude s předvánočními nákupy, trhy a dalšími akcemi, které máme s tímto obdobím spojené, a tak – zdá se – panuje obava, jaké ty letošní Vánoce budou. Jsem přesvědčená, že i kdyby byly o něco skromnější a méně opulentní, vůbec nemusí být „horší“ nebo dokonce smutné. Možná budou naopak klidnější, niternější, více usebrané. Důležité je, jestli u vánočního stolu nebude nikdo chybět a jestli se můžeme vidět (či aspoň slyšet) se všemi svými blízkými.
Letošní rok silně otřásl našimi jistotami, vírou v to, že člověk zmůže skoro všechno. Pokud se svět kolem nás chvěje a otřásá, vždy se instinktivně uchylujeme k tomu, co se ukázalo jako nejpodstatnější a pevné. Bývají to naše nejdůležitější vztahy, rodina, ale také naše víra, touhy, schopnosti, talenty, vůle a plány. Teď, na konci tohoto zvláštního roku, je dobrý čas „sečíst ztráty“, uvědomit si, co se osvědčilo a co máme k dispozici (a to nejen ve sféře hmotné) a rozmyslet se, jak s tímto svým osobním bohatstvím v následujícím roce naložíme k dobru svému i druhých.
Milí čtenáři, přeji vám pokojné Vánoce, klidný konec roku a naději do roku nadcházejícího. A mějme na mysli – jak píše v závěru svého článku MUDr. Lebenhart – že je dobré nevěnovat hlavní pozornost nemocem, ale myslet na zdraví a jiné pěkné věci.

Zuzana Paulusová

Z obsahu

Rozhovor s Jiřím Ledvinkou 6
Mgr. Věra Keilová

TÉMA:
PRO KLIDNÉ A ŠŤASTNÉ VÁNOCE

Vánoce našich předků 10
Mgr. Věra Keilová

Vánoce – svátky pospolitosti 14
MUDr. Andrea Dutková

Klidný přístav v rozbouřených
vodách 15
Mgr. Jan Vávra

Vánoční tradice 17
MgA. Zdeňka Vaculík Erlebachová

Za kapra! 19
Ing. Iveta Kulhánková

Kapr: kulinářsky opomíjený král našich vod 21
Mgr. Jitka Větrovská

Energie spojené s koncem roku 22
Markéta Petříková

Sváteční pečení ze zeleniny 24
Ing. Markéta Vopičková Cipprová, Ph.D.

Obraz idylických Vánoc 26
PhDr. Michaela Vítečková, Ph.D.

Co nás čeká a nemine 30
Eva Joachimová

Bylina ze zlata 31
Václav Větvička

Největší biologický experiment 32
Ing. MgA. Marek Kopčaj

Píseň mého srdce 33
Ing. Jiří Mazánek

Proč v zimě více marodíme? 34
MUDr. Tomáš Lebenhart

Tuřín a vodnice: zapomenuté
poklady našich zahrádek 36
Simona Procházková DiS.

Výklad tarotu na rok 2021 38
Milena Králová

Důsledky nedostatku svalů 40
MUDr. Ludmila Eleková

Astroporadna 44
Mgr. Marie Plochová Hlávková, Ph.D.

Vůně pro dobrou náladu i posilu 45
Tamara Melissa

Řádková inzerce

Řádky proti samotě

Koupit Meduňku