Meduňka,  Pro inspiraci,  Psychologie

Jak pracovat se sny a poznat důležitý sen

Opět vybíráme z aktuálního čísla Meduňky – tentokrát z článku, v němž se jeho autorka Taťána Kročková věnuje práci se sny a vysvětluje, jak poznat důležitý a významný sen (který nám přináší určité poselství) od snu běžného… Prosincová Meduňka radí a inspiruje k tomu, abychom zimní čas prožili přříjemně a užitečně, a nikoli ho jen přetrpěli… Další skvělé články a vůbec celou Meduňku čtěte také na emedunka.cz

Prožíváme temnější polovinu roku a brzké stmívání i dlouhé noci přímo vybízejí k tomu, abychom více odpočívali, chodili spát dříve a třeba také věnovali větší pozornost snům, které nám spánek přináší. Poselství snů mohou náš život významně obohatit.

Sny byly dlouho neprobádanou oblastí, která v lidech vzbuzovala posvátnou úctu. Považovali je za poselství od Boha či ďábla, později za zprávy z nevědomí. Zásluhou psychoanalytiků Sigmunda Freuda a C. G. Junga pohled na sny ve 20. století získal nový rozměr. A zatímco donedávna mnozí lidé svým snům nevěnovali velkou pozornost a považovali je za výplody mozku zpracovávajícího útržky myšlenek a událostí minulého dne, objevuje se stále více těch, kteří se snaží svým snům hlouběji porozumět a pochopit, co nám sdělují. Jak ale rozeznat obyčejné každodenní sny od těch zvláštních vizí, které třeba předpovídají budoucnost, anebo nám poskytují cenné vhledy do hlubin naší duše?

Základem je snový deník a pečlivé zapisování snů
Pokud chcete začít pracovat se sny a více se jim věnovat, je třeba je v první řadě začít více vnímat. Jakmile svým snům začnete věnovat pozornost, sami brzy zjistíte, že stále více chápete, co se vám snaží sdělit. Po probuzení je dobré si sen zapsat do snového deníku, kterým se může stát jak sešit pohozený u postele, tak dokument v počítači nebo složka s audionahrávkami v telefonu. Důležité je nezapomenout přesně popsat děj snu, prostředí i pocity, jaké jste ve snu prožívali.
Při zaznamenávání snu se nejprve zdržte veškerých analýz, teprve pak si všimnete, že po probuzení a za plného vědomí vám rozum sám začne přihrávat nejrůznější vysvětlení a racionální postřehy, které ve snu podléhají cenzuře. I to může být vodítkem k tomu, abyste poznali, do jaké míry byl sen pro vás důležitý. Nejzásadnější sny se odehrávají v REM spánkové fázi, jsou velmi živé, silně emocionální a po probuzení si je dobře pamatujeme. S takovými sny rozhodně stojí za to pracovat a pátrat po tom, jaká poselství nám přinášejí.

REM versus NREM spánek
Jak ale odlišit REM a NREM spánkovou fázi? Není nutné vědět, v jaké spánkové fázi se právě nacházíte.
REM spánek (Rapid Eye Movement – rychlé oční pohyby) umožňuje velmi živé sny a bylo vědecky prokázáno, že v této fázi spánku lidé také mají lucidní sny, tedy vědomé sny, v nichž si uvědomují, že spí.
Pro REM spánek je typická vysoká mozková aktivita a dokonalé ochrnutí svalů, které zajišťuje, že při takto živých snech nemůžete vstát z postele a hýbat se. To je naopak možné ve velmi hlubokém NREM spánku (non Rapid Eye Movement – bez rychlých očních pohybů), který se vyznačuje nízkou mozkovou aktivitou, ale možností se pohybovat, proto se také v této spánkové fázi objevuje náměsíčnictví nebo takzvané noční děsy, kdy spící člověk, prožívající zlý sen, dramaticky pokope, poškrábe nebo pokouše spolunocležníka. Tato hluboká spánková fáze umožňuje dokonalý odpočinek, snícího jen tak snadno neprobudíte, a pokud ano, obvykle si nic nepamatuje a neví, co se mu zdálo.
Ihned po usnutí přichází lehký NREM spánek, který trvá jen krátkou dobu. Už tehdy se mohou objevovat sny nebo hypnagogické halucinace, tedy různé výjevy našeho mozku. Lehký spánek už ale pomalu přechází do stabilnějšího a hlubšího spánku, zpomaluje se dech a frekvence srdce, uvolňují se svaly a klesá tělesná teplota. Mozkové vlny jsou aktivní a vy jste ve fázi REM spánku, kdy se vám zdají živé sny. Dále pak pokračujete do hlubšího spánku, kdy už je těžké vás probudit a přichází hluboký NREM spánek, který zajišťuje celému organismu potřebný odpočinek a regeneraci.
V následující spánkové fázi REM se zdají člověku nejživější a nejdůležitější sny, jejichž obsah obvykle má pro snícího hlubší význam. Někdy se stane, že v této fázi vás výrazný sen probudí, poté znovu usnete. Celý cyklus střídání REM a NREM spánkových fází se během noci několikrát opakuje.

Co jsou „denní zbytky” a jaké známe typy snů
Sny lze rozdělit na několik typů. Jedním z nich jsou takzvané denní zbytky, které takto přímo pojmenoval Sigmund Freud. Jedná se o přebytky myšlenek a útržků vjemů a událostí, které jste řešili a prožívali předešlého dne nebo v předchozích dnech. Do snů se tak může promítnout ústřední téma knihy, kterou jste četli, debata s kolegyní z práce, vážný rozhovor s manželem či manželkou či něco, co vá zaujalo na procházce v parku. Může jít i o zkreslené útržky vzpomínek a snový děj vytvořený z klíčových slov, jež zaznamenal váš mozek v aktuálním čase.
Tyto sny obvykle nestojí za hlubší rozbor, velmi snadno u nich rozklíčujete, čeho se týkají a proč se vám zdály. Někdy mohou odrážet vaše duševní rozpoložení a upozorňovat například na to, že byste měli více odpočívat nebo vyřešit dlouho odkládané problémy. Z dalších typů snů jsou stěžejní sny kompenzační neboli přací, které kompenzují neutěšenou realitu a ukazují to, co byste si ve skutečnosti přáli a jak byste chtěli žít.

Příklad snu s tematikou předchozího dne
Příkladem takového snu může být třeba tento: „Ve snu jsem smažila houby, byly rozložené na stole, samé krásné kozáky, praváky, bedly. Všude voněly a vnímala jsem, že mám na ně velkou chuť a udělám radost manželovi, až přijde domů. Cítila jsem uspokojení z dobře vykonané práce.”
Žena, které se tento sen zdál, vyrazila na houby a našla jich plný košík. Měla radost a ještě večer chtěla připravit smaženici pro manžela, jenomže ten jí napsal, že se zdrží s kamarády v hospodě po fotbale, proto se rozhodla houby usmažit až další den k obědu.
Sen tak snadno vysvětluje nejen to, že se jednalo o události předchozího dne, ale také kompenzaci jistého zklamání v realitě, kdy se žena mohla pochlubit úlovkem a výborným houbovým jídlem až druhého dne. Kompenzací ve snu bylo i to, že ve skutečnosti byla spousta hříbků plná červů, kdežto ve snu ležely na stole krásné a zdravé houby. Sen byl navíc i předzvěstí toho, že dobré jídlo skutečně bude, protože následujícího dne žena rozložila houby na stole, krájela je a smažila k obědu přesně jako ve snu, z několika hezkých klobouků udělala řízky s bramborem místo původně zamýšlené smaženice.
Tento sen je tedy poměrně srozumitelný a v podstatě nestojí za hlubší výklad. Protože víme, co dělala žena předchozího dne, není třeba sahat po žádné složité snové symbolice.

Jak poznat důležité sny

Naopak sny, v nichž se objevují vize zvířat, osob či dějů, na které jste předchozích dnech nemysleli, ani je váš mozek nezaznamenal, určitě stojí za pozornost. Sny pak dále rozdělujeme například na sny věštecké a varovné, úzkostné sny a noční můry, lucidní sny, sny o zemřelých, v nichž se nám objevují ti, kteří již nejsou mezi námi, anebo třeba i hluboké sny s tematikou archetypů a pohádek, které souvisejí s lucidním sněním a astrálním cestováním v REM spánkové fázi. Sny, které se opakují, vždy stojí za výklad. Někdy mají lehce pozměněný snový děj, ale spolehlivě je poznáte: jejich téma je stejné a má vás na něco důležitého upozornit…

Koupit Meduňku