Meduňka,  Péče o tělo,  Psychologie,  Psychosomatická medicína

Z květnové Meduňky: Alergie a vnitřní konflikty

V květnovém čísle Meduňky (které je stále ještě ke koupi na obvyklých prodejních místech nebo také k dispozici na emedunka.cz) se kromě hlavního tématu Dobrá nálada – klíč ke zdraví – věnujeme i dalším tématům, například alergiím. Na jaře a v čase pylové sezony počet alergiků vzrůstá, ale celé téma problém alergií je složitější a komplexní a nejde jen o „záležitost těla“, ale je třeba se zabývat i psychikou… Celostní pohled nabízí ve svém článku Iva Lhotská.

V dnešním světě roste počet dětí i dospělých, kteří trpí nějakou formou alergie, z nichž každá má své symptomy, a zároveň i určitou příčinu. Jakmile se nám podaří ji vypátrat, problémy většinou postupně vymizí.
Alergické reakce nám znepříjemňují život. Můžeme navštívit alergologa, který provede odborné vyšetření včetně testů, ale hluboce zasunuté problémy za nás nevyřeší. Člověk by měl především pochopit, co mu jeho tělo skrze alergii sděluje. Kde se vzala přehnaná reakce, jíž je často nevědomá a nahromaděná agrese? Z jakého důvodu jsme potlačili něco, co v nás spouští strach a svou přirozenou vitalitu? Jak je možné, že dříve se alergie objevovaly jen výjimečně a dnes jimi trpí takřka každý? Možná jde o pouhý záměr Vesmíru, jak nás přimět k zamyšlení a pozastavení se nad tím, jak se sami k sobě i druhým chováme, a že se nadmíru psychicky i fyzicky vyčerpáváme a stresujeme věcmi, které těžko ovlivníme.
Alergie je vlastně imunitní odpověď či reakce lidského organismu na látky, jež pro naše tělo za normálních okolností škodlivé nejsou. Imunitní systém nás stále chrání před nebezpečím a přecitlivěle reaguje jen tehdy, když něco není v pořádku v rovině psychiky. V zásadě nejde o klasické onemocnění a příčiny lze rozdělit do několika rovin, z nichž první je prostředí a výživa, druhá je rozumová či myšlenková a třetím stupněm je hlubší psychický kontext. Do třetí, nejhlubší roviny patří zejména léčbě silně odolávající ekzémy. Všechny úrovně bývají často vzájemně propojeny, a proto je je třeba najít skutečnou příčinu a kombinovat léčebné postupy.
Nejsnadněji se léčí alergie, které mají původ v zevním působení a nejhůře ty s hlubším duševním kontextem. U nich může roli sehrávat i dědičnost a vrozené sklony k alergické odpovědi na určitý popud. V některých rodinách se jako červená nit táhnou třeba dispozice k astmatu, ekzému či lupénce. Organismus dotyčné osoby posléze reaguje přecitlivěle na vnější alergen, jenž reprezentuje cosi, co je uloženo hluboko v podvědomí. Jako příčiny vzniku alergie se často uvádějí kočičí nebo psí chlupy, určitý druh potraviny, pyl, roztoči, ale málokdo si chce připustit, že se především něco nemohlo naplno projevit ve vědomí. K léčbě alergií třetí úrovně nebude stačit jen zevní ošetření, změna stravování a celkového režimu, ale je nutné jít hlouběji a vyhledat, kde došlo nejen u konkrétního alergika, ale i v rámci co nejširší rodiny k narušení řádu, aby se vše zase mohlo zharmonizovat. Ke zjištění původu alergie může dobře posloužit např. etikoterapie, „Cesta“ od Brandon Bays, rodinné konstelace i další celostní terapie, homeopatie, tradiční čínská medicína, harmonizační masáže, léčivé koupele a spousta dalšího. Je-li ve vašem případě alergie spojena s psychickými bloky, měli byste se naučit projevovat vůči sobě více lásky a jinak reagovat v situacích, které ve vás vyvolávají stres.
Důležité je rozpoznat význam alergií podle lokalizace i druhu alergenu. Pokožka třeba symbolizuje dotyk, hranice, něžnost a tepelné cítění, plíce kontakt, výměnu, svobodu a komunikaci, zatímco zažívání představuje zpracovávání informací a našich pocitů. Alergie na domácí prach vyjadřuje obavu ze všeho znečištěného, pylová alergie pro změnu strach z lásky, sexuality, plodnosti apod. Chceme-li se zbavit alergie, potřebujeme svoji agresi přetransformovat do různých aktivit, např. do sportu, pochopit a vhodným způsobem prožívat svou sexualitu, vědomě se pročišťovat, věnovat se práci fyzické, psychické i duchovní a naučit se vše zpracovávat. Psychické příčiny alergií totiž tkví ve vnitřně nezpracovaných konfliktech a dlouhodobé frustraci. Jestliže se někdo něčeho obává, často proti tomu začne bojovat a narůstá v něm agresivita. Příčinou vnitřního konfliktu, který může vyvolávat alergické projevy, jsou potíže s přijetím sebe sama, problémy ve vztazích, frustrace, úzkost a deprese. K vyřešení vnitřních konfliktů je zapotřebí čas, odpovídající péče a láskyplné prostředí.

Alergie a psychosomatika
Jde o přecitlivělost na něco či někoho a odmítání vlastní síly. Lidské tělo je dokonalým nástrojem, který přesně zobrazuje, jak na tom jsme po psychické stránce. Spouštěčem alergie může být i zapomenutá vzpomínka, která v mysli oživí něco, co nám kdysi bylo nepříjemné, a podvědomě jsme se tomu bránili. Astma je např. neschopnost dýchat sám za sebe, je to potlačovaný pláč i strach ze života. Ekzémy a vyrážky vyjadřují vnitřní protiklady, podrážděnost nad odkládanými věcmi, a je to způsob, jak na sebe upozornit. Svědění symbolizuje nespokojenost, výčitky svědomí, sny a přání, jež jsou člověku proti mysli. Otoky vyjadřují touhu se něčeho, případně i někoho zbavit. Kožní potíže celkově reprezentují pocit ohrožení, úzkost, strach, nezpracované záležitosti z minulosti. Senná rýma poukazuje na nahromaděné emoce, pocit viny či obavu z přesného časového plánu.
Řada odborníků potvrzuje, že alergie mívají psychosomatický původ ve stálém emočním stresu, potlačení vzteku, ukrytém strachu, nadměrné úzkosti, vnitřním konfliktu, nespokojenosti s vlastním životem či v nedostatku odpočinku. Typický psychosomatický alergik se stále jeví jako nervózní, je velice podezřívavý, citlivý na každé slovo a je-li někým dotčen, může se ocitnout v depresi. Dnešní děti a teenageři prožívají velké vnitřní konflikty, a právě proto trpí alergiemi. Z toho důvodu je nutné se vnitřních pnutí zbavit, neboť způsobují disharmonii nervového a imunitního systému. Musíme se naučit přijímat a zpracovávat vše, co k nám přichází, a je-li to zapotřebí, učinit změny. Veškeré vnitřní překážky lze postupně eliminovat pochopením a respektováním přírodních i duchovních zákonů.
Jedinec trpící alergií na kočky a srst jiných zvířat mívá na základě tohoto pojetí nějaké nepěkné a trýznivé vzpomínky na setkání s kočkou z dětských let, jiný nechce znovu zažívat rozloučení se svým milovaným zvířetem. Pylová alergie bývá spojována se strachem z něčeho nového, přičemž pyl je symbolem oplodnění a vzniku nového života, které dotyčný podvědomě odmítá. Ekzémy jako takové vyjadřují vnitřní souboj mezi našimi touhami a skutečným prožíváním. Třeba když je v páru dominantní muž, který neuznává názor ženy. Partnerka, jež vše mlčky snáší, svůj nesouhlas i vnitřní vzdor projeví prostřednictvím vyrážky. Jde vlastně o vnitřní pláč a volání o pomoc. Jsou-li v takovém manželství děti, dá se předpokládat, že i ony budou mít stejné potíže…

Celý článek si přečtete v květnovém čísle Meduňky.

Koupit Meduňku