Meduňka,  Pro inspiraci

Tarotový výhled na březen

Začíná nový měsíc a jistě nás napadá, co nám asi přinese a jaká témata v něm budeme řešit…Inspirujte se v tarotovém výhledu naší spolupracovnice Mileny Králové, která je také autorkou knihy, kterou jsme na totmo webu připomínali včerejší ukázkou „o věcech neobyčejných“… Co tedy přinese březen?


Měsíc březen přichází pod tarotovým archetypem Poustevník, někdy také nazývaným Čas. Jeho základní energií je upřednostnit kvantitu před kvalitou, hloubku před povrchností. Nejdůležitějším poselstvím je vstupovat pouze do toho, co má hlubší význam a smysl. Pokud tento smysl chybí, pak je mnohem lepším řešením dát přednost samotě. A v ní objevit svůj vlastní rytmus a své vnitřní světlo.

Týká se to jak mezilidských vztahů, tak i ostatních aspektů života.  Archetyp Poustevníka žádá, abychom poznali hlubší smysl a důležitost svého partnerského vztahu. Upozorňuje, že teď to začne být vážné – čas, kdy jste si mohli s láskou jen zahrávat, skončil. Berte věci vážně a jednejte jednoznačně! Poustevník může ukazovat na osamělost ve vztahu, na dobrovolné nebo vynucené odloučení od partnera, s čímž většinou souvisí i odklon od sexu. Patří sem i spory uvnitř nás samých i spory s partnery. Pokud se vztah neposune na hlubší úroveň, může se rozpadnout. Poustevník přistupuje jen na takové vztahy, které mu umožňují hluboké setkání. Není-li to možné, volí raději samotu.
Dává nám na srozuměnou, že nastala vhodná doba dokončit vše, co jsme v minulosti nechali nedokončené a otevřené. Představuje totiž období přechodu od dokončení a završení minulého s pozvolným a postupným přechodem do vzniku a začátku něčeho nového. Konec starého a začátek nového se týká jak vnitřního, tak vnějšího života.
Můžeme pocítit velkou potřebu se stranit druhých, stáhnout se do své dobrovolné samoty, hluboce přemýšlet a třídit své poznatky. Poustevník je představitelem období, ve kterém je nutné dát věcem řád a zbavit se všeho, co už nepotřebujeme, co jsme přerostli a co už nás jen zbytečně zatěžuje. Nyní je velmi dobré období pro vyřešení starých záležitostí a pro přípravu na nové příležitosti. Poustevník je zkrátka archetypem, pod jehož vlivem se nám nejlépe uzavírají minulé záležitosti. Je načase pracovat sami na sobě, na svém duchovním růstu. 
Poustevník hledá skutečnou hlubokou pravdu a skutečný smysl svého života. Pochopil už, žeubližovat sobě je totéž jako ubližovat druhým. Situaci jak v dobrovolné, tak i v případné nucené nečinnosti využívá pro vnitřní růst, pro pohyb vpřed. Pro práci na odstranění všech těžkostí z minulosti.
Objevil již svou vlastní vnitřní jiskru, své vlastní světlo, své vyzařování, a pečuje o ně. Poustevník je už poučen minulými zkušenostmi. Dokáže být plně přítomen v současném okamžiku. Má velký soucit získaný vlastními prožitky. V tomto procesu poznávání sama sebe pohlédne i do svých nejhlubších míst, ve kterých objeví i tmavá a nepoznaná místa vlastní duše, která potřebuje zpracovat. Jen tak může uvidět a přijmout svou vnitřní celistvost a jednotu. Ví, že k tomuto procesu potřebuje ticho a klid, meditaci, usebranost, rozjímání a introspekci. V tomto procesu sebepoznávání si dovolí prožít i své velké hloubky, kde objeví hodnoty, jež se již nebojí projevovat i navenek.

„Ten, kdo spočívá v sobě samém, došel domů.“
Ta opakovaně zmiňovaná potřeba klidu, ticha, soukromí a času pro sebe znamená právě potřebu samoty. Dobrovolné samoty, do které se člověk uchyluje z vlastního rozhodnutí a z vlastní potřeby. Pro Poustevníka je charakteristická taková samota, kdy se člověk necítí uboze opuštěný, ale naopak obohacený spojením se sebou samým. Poustevník/Čas nezbytně potřebuje dát dostatečný prostor svému citovému, mentálnímu i fyzickému životu, což často vyžaduje potřebu samoty v tom nejlepším slova smyslu, tedy existovat sám o sobě, nejen prostřednictvím vztahu k druhým. Objevit vlastní identitu a oddělit ji od ostatních.Odměnou je bohatý vnitřní život. Osamělost je naopak vnitřní stav prázdnoty a nedostatku. Poustevník se podílí na vnějším dění, účastní se ho, ale není mu podroben a není na něm závislý. Jeho inteligence a vůle jsou energiemi nutnými pro spojení s vyšší pravdou. Poustevník je archetypem hledání cesty k sobě samému. Také je pro něj charakteristické zaměřování se na detaily, což mu pomáhá v jeho velkých organizačních schopnostech. Zaměření na detaily mu pomáhá pochopit sebe sama.Pozor na tendenci všechno až příliš rozebírat, pozor na malichernost!

„Čím víc se člověk přibližuje k Bohu, tím víc se vzdaluje lidem.“
Ve starých tarotech se tato karta nazývala Čas. Říkala nám, že život je cesta, nikoli cíl. Proces, nikoli problém. A že jestliže vkládáme srdce do všeho, co děláme, pokaždé se dobereme šťastného konce. Vnitřní moudrost je odhodlání nezradit svou pravou podstatu a spojit důvěrně známý světský život s životem duchovním a nepoznaným. Karta odhalovala moudrost, kterou nelze vyčíst z knih, protože to je archetyp ducha. Ví, že vše pomíjí, a záleží jen na lásce, která zůstává, a na duchovní sounáležitosti. Myšlení se musí spojit s cítěním, abychom dosáhli moudrosti.

Poustevník /Čas nám ukazuje, jak z chaosu vytvořit řád ve vlastním nitru. Jeho energií je hluboká a skutečná víra, nepatří sem ješitnost ani přemrštěné požadavky vlastního ega. Poustevník umí mlčet, nevnucuje své pravdy všem, ale po úvaze je předává svým nejbližším. Důvěřuje intuici a ví, že ho díky ní vždy potkávají ty správné „náhody“. Má velkou touhu zbavit se všeho, co ho dosud omezuje, zotročuje a zatěžuje, jako např. strach, vysilující pocit osamělosti, smutek, bezcitnost a falešný pocit chudoby. Stažením se do samoty neopouští svět, nýbrž svoje staré postoje a závislosti. Dávno už rezignoval na přehnanou důležitost své vlastní osoby, už nepracuje pro peníze, ale pro práci samou, pro její význam a přínos. Chce mít smysluplnou práci a nevstupuje do ničeho, co nemá hloubku. Učí nás dělat věci radostně a s chutí. Archetyp Poustevníka je archetypem dobrého zdraví, ale nezbytný je klid a odpočinek!
Velkým uměním Poustevníka je rozpoznat, kdy je nutné pomoci druhým tím, že jim nepomůžeme a bez požádání jim svou pomoc nevnucujeme. Jen tak jim umožníme, aby svou lekci zvládli sami. Jinak jim sebereme jejich vlastní zodpovědnost a připravíme je o vnitřní sílu. Poustevník nás pobízí ke spoléhání se na vlastní vnitřní moudrost a nalezení vnitřního hlasu.

„Je lepší dělat si méně starostí a více se modlit.“
Pokud si chcete během měsíce března nebo kdykoli jindy posílit vyzařování archetypu Postevníka/Času, pak používejte artefakty, které mu náleží. Ze zvířat to je had a medvěd, z rostlin kaktus, z planet Neptun, z nerostů mramor, z přírodních lokalit cesty, jeskyně a poušť. Náleží mu černá barva.

Afirmace
Těší mě ukončit a rozřešit vše, co je třeba.
Tam, kde je to pro mě důležité, nikdy neustupuji!
Těším se ze své samoty. Mohu z ní vyjít, kdykoliv chci.

Otázky, na které si máme odpovědět
Proč se neustále před něčím ohýbám, místo abych si zůstal věrný?
Nejsem příliš vážný a nepřizpůsobivý?
Nevnucuji někomu svou pomoc, aniž by mě o ní požádal?
Nechci demonstrovat, že pravdu mám já?
Prožívám nějaké neuzavřené situace nebo vztahy? Pokud ano, je čas je vyřešit a dokončit.

Koupit Meduňku