Děti,  Meduňka,  Partnerské vztahy,  Psychologie,  Rodina

Generační linie a jejich vliv na náš život- dokončení

Jak nás ovlivňují nezpracované zátěže našich předků? A co můžeme udělat, abychom vystoupili ze „začarovaného kruhu“? Přečtěte si závěrečnou část článku naší spolupracovnnice, astropsycholožky a terapeutky Mgr. Marie Plochové Hlávkové, Ph.D.

Ven z kruhu!
Jak z tohoto začarovaného kruhu ven, abychom sami sebe osvobodili z rodinných zakletí a nepřenášeli generační zátěž na naše děti? Dle mého je řešením dlouhodobá intenzivní terapeutická práce na odkrývání starých patologických rodinných vzorců a jejich zpracovávání. Ovšem na příkladu ženy s autistickým dítětem vidíme, že samotné intelektuální zvědomění těchto témat nestačí. K tomu, aby se přestrukturovaly naše mozkové spoje a nervové buňky, vychýlené z normálu rodinnými patologiemi a traumaty, je potřeba čištění až z těch nejhlubších tělesných a buněčných, emocionálních úrovní. Metod nabízejících  takovouto možnost už u nás existuje více, včetně hlubinné individuální terapie, rodinných konstelací, kraniosakrální biodynamiky atd.. Ovšem základním vstupním klíčem je otevřenost a vůle dívat se pravdě do tváře a neutéct, když se začnou vynořovat emoce a s nimi stará zranění.  
Pravdy o našich rodinných deformacích jsou mnohdy ukryty ve velké hloubce a my si je navenek ani neuvědomujeme. Často se mi stalo, že teprve po několika letech (!) intenzivní terapie jsme se s klientem prolomili do hrůzných skutečností o tom, co se v rodině pod nablýskaným dokonalým povrchem opravdu dělo. Do té doby si klient vůbec neuvědomoval, že by v jeho rodině mohl být tento problém. Naše schopnost vytěsnit a odštěpit nepříjemné pocity a prožitky je velmi silná. Nehledě k tomu, že traumata a rodinné deformace nemusí být navenek okaté, ale velmi často jsou nenápadně skryté a týkají se jemných psychologických nuancí chování členů rodiny, které nás nenapadá škatulkovat do kategorie „trauma“. Ale bohužel i jemné nenápadné patologické mechanismy chování členů rodiny bývají pro citlivou dětskou duši traumatické.     

Proto, když se na začátku terapie ptám klienta, jak to vypadalo v jeho rodině a on mi říká, že žádná traumata nezažíval, vždy odpovídám: „Vy si momentálně neuvědomujete, že byste nějaká traumata zažíval. Co se ve vaší rodině opravdu dělo, to ještě nevíme.“ 
Velmi dobrým pomocníkem při odhalování rodinných deformací je pro mne rozbor dětského nebo osobního horoskopu. Když přede mnou sedí rodiče a jsou natěšeni na rozbor horoskopu jejich ratolesti, vždy je trochu překvapím skutečností, že rozbor horoskopu dítěte vypovídá jak o dítěti a jeho energiích, tak o nich samotných a rodinných neharmoniích nebo naopak harmoniích. Dětský horoskop neskutečně účinně „usvědčuje“ rodiče z toho, co si oni sami nezpracovali za napěťové energie a co předali jako danajský dar svému dítěti. Generační „kletby“ a táhnoucí se linie nezpracovaných témat vidíme v horoskopu jako na dlani. Dětský horoskop tedy bývá velmi často impulsem pro samotné rodiče, aby na sobě začali pracovat a nezatěžovali své dítě vlastními nezpracovanými bloky.
Stejně tak rozbor horoskopu osobního v dospělosti může být velmi účinným nástrojem, jak zvědomit a pojmenovat kořeny problémů, vycházející z rodinného systému. Mnohdy se člověk doslova plácá v potížích různého typu a jaká je úleva, když zjistí, že velká část těchto témat je ona rodinná „horká brambora“ a že ji může symbolicky vrátit zpět rodičům nebo dalším členům rodiny, na místo, kam patří.

Jednou jsem měla na astropsychologické konzultaci klientku, která si při našem sezení poprvé připustila, že od narození svou existencí rodiče obtěžovala a že v ní celý život vzbuzovali pocity viny za to, že existuje. Když jsem jí nabídla možnost, že jí tyto pocity viny a pocit nepatřičnosti na světě nenáleží, ale že na ni rodiče pouze přenesli vlastní nezpracované emoce ze svého dětství, kdy se zřejmě cítili nepřijatí, úplně ožila. A v momentu, kdy jsem jí nabídla, že tyto pocity „může vrátit tam, kam patří“ , to znamená symbolicky je vrátit svým rodičům, z ramen jakoby jí spadl desetitunový náklad a roztančila se nadšením po místnosti. Ta úleva, když ze sebe sejmeme rodinnou zátěž, jíž jsme si celý život nesli a nepatřila nám, je ohromná. Teprve v ten moment jako bychom mohli vstoupit  do svého autentického života a žít opravdu sami sebe, rozkvést. Je dobré vědět, že je to možné — můžeme začít vracet staré vzorce chování, destruktivní mechanismy chování i pokřivené energie tam, kam náležejí, to znamená předchozím generacím. Můžeme ze sebe sloupnout falešné vrstvy, které zahalovaly naši pravou tvář. Můžeme se více a více dostávat do kontaktu se zdrojem, s naší zdravou podstatou. Tím získáme štěstí pro sebe i svou rodinu.              

Koupit Meduňku