Meduňka,  Rozhovory

Rozhovor s ekvádorským šamanem Augustinem Allpa Grefou

Augustin Allpa Jesus Grefa Licuy je indián z kmene Kichwa (Kičua), narodil se v amazonském deštném pralese, pochází z komunity Rio Blanco, ale do České republiky přijíždí i kvůli své české manželce. (V Meduňce s ním vyšel rozhovor v roce 2016.) Od dětství mu rodina vštěpovala, že chápání a respektování přírody, vesmíru a energie, stejně jako naslouchání svému srdci a vnitřnímu vedení, pomáhá objevovat, ale také pomáhá všem, kteří tuto pomoc potřebují...  O stavu amazonské džungle, o rodinné komunitě i o léčení a o „práci“ indiánského šamana si s Augustinem povídal Miloš Matula.

 

 

Augustine, co mohou přinést nativní indiánské tradice pro dnešní svět?
Naše tradice může přinést znovu spojení s matkou Zemí. Spojení se srdcem, spojení s duchem, s energií, zkrátka s životem jako takovým.  Může nám pomoci napojit se znovu na své předky a své tradice. A díky tomu do budoucna najít rovnováhu s matkou Zemí. To znamená kvalitativně žít v harmonii s přírodou, a tudíž být v harmonii i sám se sebou a svým zdravím.

Jaký význam má ayahuasca, tabák a jiné techniky pro moderního, západního člověka?
Indiánské léčebné techniky pomáhají člověku znovu se napojit na své vědomí, na své srdce a na přirozené bytí. Učí nás, jak žít v přítomném okamžiku a nemít strach, jak to mají přirozeně malé děti.

Jaké další medicíny nabízí dnešní Amazonie pro potřeby léčení?
Tak, jak to říkají naši předci: Amazonie je medicína, Amazonie je les. Tam žije Spirit (Duch), žijí tam energetické bytosti. A pokud tam někdo vstoupí s respektem a vědomě, může se léčit. Každá rostlina, která v pralese existuje, může léčit několik různých nemocí. Jako například Sangre de Drago (Dračí krev), která je přírodní antibiotikum a likviduje bakterie v těle. Pokud se kombinuje s jinými rostlinami, může léčit mnoho různých nemocí. V Amazonii existují také bylinky nebo posvátné byliny. Například Wayusa: když se dobře připraví, pomáhá udržovat hormonální rovnováhu v těle. Pomáhá, aby člověk rychle nestárnul, srovnává mysl a vědomí člověka. Existuje ovšem mnohem více rostlin, které tam existují, ale tyto jsou základní.

Dají se tyto medicíny využít i při léčení rakoviny?
Na to, aby se daly léčit nemoci jako je rakovina, je potřeba ještě před tím pracovat s myslí toho konkrétního člověka. Existuje hodně forem přípravy. Znamená to očistit člověka nejen na fyzické úrovni, ale také na mentální, emoční a astrální úrovni. Je důležitý spirituální růst. A když člověk projde všemi těmi úrovněmi sebepoznání, pak je možné léčit rakovinu. Ale je třeba, aby ten člověk vědomě pracoval. Je to spojené jak s jeho životem teď a tady, tak i s jeho minulým životem, jeho minulostí.

Jde lidstvo správným směrem?
V tomto období se mnoho lidí snaží najít správný směr. Hodně lidí se na správné cestě již nachází, ale stále hodně lidí setrvává na opačné straně. Jak říkají naši předci: když má člověk otevřené srdce, pak ví, kam jde. A když přichází nějaká životní zkušenost, tak bychom ji neměli brát moc osobně, ale brát ji jako růst a poučení. A měli bychom umět žít neustále v přítomném okamžiku.

 

Jak pomoci amazonské džungli?

Stále více zpráv hovoří o drancování Amazonské džungle. Jak to vidíš ty?
V této chvíli je destrukce Amazonie mnohem větší, než kdykoliv předtím, a to velkými korporacemi, které přicházejí ze zahraničí. Jim moc nezáleží na zemi, ve které nežijí, a tím pádem jim nezáleží ani na tom, jak moc tu zemi zničí. Snaží se rozdělit komunity a vytvořit konflikty. A pak se ztrácí tradice, kultury a lidé zapomínají, že existuje Spirit (Duch) v tomto lese….

Dotýká se tato problematika i tvé komunity a rodiny?
Tento problém se dotýká komunity i naší rodiny už po dobu asi pěti let. Jako komunita jsme hodně bojovali o to, aby k nám nevstoupily žádné těžařské společnosti kvůli dřevu či zlatu. Založili jsme i neziskovou organizaci, udělali sbírku a osvětu na podporu tohoto místa. Pomohli jsme komunitě, aby nepřišli těžaři a abychom byli více soudržnější. Avšak komunita hledá také nějaké vlastní projekty, aby měla ekonomickou rovnováhu. V současné době se komunita drží a snaží se odolávat těžařům a jejich lákadlům. Je jim ukazován velký finanční obnos, který dostanou, pokud jim prodají své území. V této chvíli je pro nás velkou hrozbou šest rodin, které patří do komunity, mají své soukromé pozemky, které se rozhodli těmto těžařům prodat. Chtějí prodat 18 hektarů půdy těžařům, přičemž jeden hektar půdy prodají za 6000 dolarů. Pokud opravdu půdu prodají, udělá to naší komunitě velký problém, neboť oni bydlí po řece nad námi. Takže poté řeka, která by byla těžbou znečištěna, protéká místem, kde bydlí naše rodina a dále pokračuje do naší komunity. Vše by se projevilo v řece: zabilo by to veškerý život v ní a také by to ovlivnilo všechny, co se v řece koupou nebo žijí z řeky, což znamená všichni. Zároveň by se to odrazilo na životě lesa a džungle jako takové. Tyto rodiny si to sice uvědomují, ale protože se potřebují ekonomicky zaopatřit, tak se rozhodli tento proces podstoupit. Ptal jsem se jich, zda by byli ochotni za stejnou cenu území prodat nám nebo někomu jinému, kdo by se zavázal, že džungli nezničí a bude ji nějakým způsobem kultivovat. Řekli nám, že by raději dali přednost někomu, kdo džungli nezničí, že je zajímá jen ten finanční obnos. Bohužel už nemáme moc času na sehnání takového obnosu a chtěli bychom touto cestou požádat o pomoc. Pokud by nás někdo mohl podpořit v této kauze, ať se nám ozve (přes Meduňku, Miloše = autora článku či přímo na neziskovou organizaci Život postaru). Ať se jedná o finanční pomoc, nebo pokud by chtěl někdo odkoupit pozemek pro sebe s tím, že by se nám zavázal, že bude území využívat pouze k bohulibým účelům a nebude ho ničit, tak jsme schopni tomu člověku pomoci území odkoupit na jeho jméno.

Jak pomoci?
Kdo by chtěl pomoci, může se podívat na naše stránky www.zivotpostaru.cz , kde máme dva typy účtů, kam se dá poslat nějaký peněžní příspěvek. Třeba se nám podaří vybrat takovou sumu, kterou by se nám podařilo zachránit alespoň část toho místa nebo ještě lépe celé místo. Další pomocí je šíření této informace lidem, kteří mají záměr pomoci přírodě, pomoci džungli a Amazonii. Amazonie je dechem nás všech. Jen na ní závisí, jaký budeme mít vzduch a jaký budeme mít život tady na Zemi a jak budou žít i naše další generace. Další pomocí je projekt, kde odkupujeme od indiánů Wayusu a tu distribuujeme do Čech. Kdyby si chtěl někdo Wayusu koupit nebo ji prodávat dále, tak i to může pomoci indiánům, aby měli své příjmy a neprodávali pak svá území. Anebo další možností pomoci je přijít s nějakým vlastním projektem, který bude kompatibilní s životem v pralese, který nebude prales ničit, ale naopak pomůže indiánům.


Co vlastně obnáší tvá práce šamana?
S touto prací se neustále učíme poznávat život a energii, jak plyne ve vesmíru a v přírodě. A taky se učíme, jak se napojit, spojit s dalšími lidmi a jak pomáhat. Ale na druhou stranu si to vybírá i určitou daň od nás. Protože pokud hodně pracujeme s energií, tak při očistě druhých lidí se stává, že ta práce s energií vyvede z rovnováhy naši vlastní energii. To znamená, že někdy jsme odděleni od své vlastní rodiny, nemůžeme se svým dětem věnovat natolik, kolik bychom chtěli. Pro některé léčitele je to náročné neustále se věnovat druhým lidem, naciťovat se na ně a být tam pro ně na 100%. Když léčíme, tak i my se musíme spojit s něčím, co vyrovnává naši energii, ducha i mysl. Neustále se musíme snažit hledat rovnováhu mezi těžkou energií a dobrou energií. Ale je toho mnohem více…

Jakým způsobem pracuješ při diagnostice a léčení?
To není tak jednoduché. Je v tom mnoho let učení se a porozumění. A to jak porozumění vlastnímu tělu, tak i ostatním tělům, jak fungují. Co je reálné a co je iluze? Existuje hodně úrovní, kam se dá vstoupit pro porozumění něčeho. Avšak aby člověk viděl tu opravdovost a neměl ji zastřenou svými domněnkami, musí člověk projít celou řadou osobních zkoušek, kde se konfrontuje s různými druhy strachu. A když člověk projde těmito strachy, pak teprve dokáže porozumět problémům a strachům druhých lidí. Pokud člověk těmi strachy sám neprojde a neuvidí, co všechno může strach vyvolávat, pak nemůže vidět příčinu u ostatních a opravdově léčit. Je třeba projít mnoha úrovněmi poznání. V druhých úrovních či dimenzích všechno žije, není třeba myslet, stačí jen cítit, co člověk chce a vše se stává reálným. Když v té úrovni člověk začne používat mysl, vrací se zase zpátky do první úrovně – té základní, kde jsou vzpomínky a myšlenky. Zde je těžké porozumět tomu, co vidíme a cítíme. Takže pokud se vrátíme na tuto úroveň, pak je třeba, aby člověk sám na sobě začal o to více pracovat.

Tvůj otec hodně napomáhal zmapování amazonské medicíny…
Když jsem byl malý, můj táta se strýcem vyučovali hodně komunit – bylinky, jak si mají sami pomáhat a jak se léčit. Neučili jen komunity, ale i různé návštěvníky, kteří přicházeli do Amazonie: vědce, lékaře a jiné lidi. Bylo jich hodně, snažili se toho co nejvíce naučit, ale hodně z nich tyto informace zneužilo. Tak už to na světě funguje, bohužel. Tam, kde jsou dobré věci, tak přichází i lidé, kteří dokážou dobrou věc zneužít. To je ve všem. Můj otec ještě teď učí a léčí, ale už ne všechny lidi, kteří přijdou, neboť ne všichni jsou připraveni učit se a porozumět podstatě a duši rostliny.

Také vím, že se zasadil o zmapování petroglyfů. Je to tak?
Vzpomínám si ještě jako dítě, že můj táta hodně pracoval. Snažil se pomoci i ostatním komunitám, aby se více naučili petroglyfům porozumět a pozvedli tak své poznání. Z tohoto úhlu pohledu mohu říci, že se můj táta snažil, aby se vydalo mnoho textů o petroglyfech. Určití lidé znají učení petroglyfů, avšak někteří z nich interpretují tyto informace špatně.

Co nám tyto petroglyfy říkají?
Pro nás jsou petroglyfy ztracenou knihou, v které se můžeme znovu naučit, co jsme kdysi znali, ale zapomněli. Je v nich uloženo vše, co se týče dějin lidstva. Každý jeden symbol dokáže mluvit o životě nebo smrti, energii, Spiritu (Duchu), nebo o tom, jak žije nějaké zvíře či nějaká bytost, případně hovoří o tom, proč jsme tady na Zemi. Petroglyfy sdělují tajemství, jak funguje záměr, mysl. Petroglyfy tu jsou z nějakého důvodu: abychom se znovu rozpomněli a abychom znovu začali využívat celý potenciál naší opravdové lidskosti, potenciál našeho mozku. Pomáhají nám znovu napojit se na své kořeny, na svého vnitřního boha.

Text a fotografie: Miloš Matula
Autor rozhovoru Miloš Matula pořádá v listopadu cestu za Augustinem do Ekvádoru. Více informací najdete na www.milosmatula.cz

 

 

 

 

Koupit Meduňku