Archiv,  Meduňka

Obsah čísla 7/2020

Vážení čtenáři
a milí přátelé,

máme za sebou náročné období, kdy jsme při epidemii a následné karanténě byli konfrontováni se svými nejhlubšími strachy. Někteří však dokázali zůstat v klidu a bez paniky, možná dokonce pocítili úlevu a vděčnost za možnost zpomalení našeho zběsilého životního tempa. Epidemie zkrátka nám všem nastavila zrcadlo, v němž jsme však mohli spatřit nejen svoje strachy, ale také žebříček hodnot. Kromě toho nás přiváděla k otázkám o smyslu lidského života. Ti, kteří nepochybují o duchovním přesahu našich životů, kdy se v hmotném projeveném světě neustále materializují duchovní podněty a záměry, mohli sílu a klid čerpat ze svého nitra o to víc.
Epidemie nás navrátila nejen k elementárním hodnotám – vztahu k druhým lidem a k přírodě – ale znovu nás přivedla i k tomu, co lze nazvat Vyšší inteligencí, Vědomím či Bohem. Člověk má touhu po spojení s tím, co ho přesahuje, zakódovanou přímo ve svých genech, neboť zatímco tělo patří Zemi, jeho duše je součástí jemněhmotného světa a duchovních úrovní. Právě v tom se také skrývá odpověď na otázku, co lidi stále vede k zájmu o věci mezi nebem a zemí – je to totiž jejich vlastní podstata! Touha proniknout do tajů skrytých dějů, a poznat tím i svoje vlastní nejhlubší úrovně je proto stará jako lidstvo samo, i když se v jednotlivých dějinných etapách a v různých kulturách připomíná s různou intenzitou. Je to šance poznat Pravdu a vyvarovat se dalších omylů v podobě zbytečně dlouhých a útrapných cest.
Právě proto věnujeme červencovou Meduňku tomu, co nás přesahuje a je takzvaně neuchopitelné. Věříme, že vám zpříjemní chvíle nejen na dece u vody. V nedávných minulých dobách jsme se pokoušeli vejít do těchto světů třeba i pomocí magických a šamanských praktik, ale současná transformace nás již vyzývá k čisté spiritualitě, tedy napojení se na univerzální vesmírnou moudrost vědomě svým srdcem. Jeho úlohou není pouze přečerpávání krve, ale právě srdcem jsme napojeni na vyšší duchovní úrovně. Už jen tento samotný fakt mu poskytuje takovou ochranu (de facto září), že rakovinné bujení se srdci vyhýbá velkým obloukem. Jak píše česká mystička Míla Tomášová, nekonečný oceán světla je skryt v bezrozměrném bodu v srdci. Od magie a mystiky se tedy dnes přesouváme k čisté spiritualitě, tj. k lásce a úctě ke Stvořiteli. Je naší přirozeností, pouze jsme na ni v překotném životním tempu jaksi zapomněli. Právě proto jsou dnešní lidé nespokojení, frustrovaní a trpí depresemi.
I tak tu ale stále máme nástroje, s jejichž pomocí se lze světů za hranicemi našich smyslů dotýkat, ale nejen to. Pomocí různých symbolů jsou také definovány a popisovány jejich dané zákonitosti, jež nelze překročit. Mezi takové nástroje patří runy, archetypy atd. O tom všem si počtete na následujících stránkách. Přeji vám, ať vás to nejen baví, ale také ať je vám to k užitku při poznání Pravdy na vaší jedinečné spirituální cestě.

S láskou
Věra Keilová

Z obsahu

Rozhovor
s PhDr. Petrem Novotným 6
Mgr. Zuzana Paulusová

TÉMA: O TOM, CO NÁS PŘESAHUJE

Spiritualita v našem životě 10
Mgr. Marie Plochová Hlávková, Ph.D.

Mystika, magie a moderní doba 13
Milena Králová

Magie a životní archetypy 16
Mgr. Naděžda Pažoutová

Magie versus mystika 18
Květa Kolouchová

Povídání s runami 20
Mgr. Věra Keilová

Co je nejvyšší Skutečnost? 22
Jiří Vacek

Karlštejn je živý energetický
systém 24
Mgr. Zuzana Paulusová

Zdravé letní limonády 30
MgA. Zdeňka Vaculík Erlebachová

Hry s dětmi v přírodě 32
Jitka Krbcová

Kapucínka se štítem 34
Václav Větvička

Křišťálová voda
a elixíry z kamenů 36
Michal Jeřábek

Jak je to s tím cholesterolem? (6) 38
MUDr. Ludmila Eleková

Kouzlo prostorového vidění 40
Ing. Yvona Švecová

Varixy – křečové žíly:
prevence a léčba 42
Charlotte Matysková

Stojící kámen ve Voděradských
bučinách 43
MUDr. Rudolf Zemek

Tak trochu opomíjená zelenina:
topinambur 44
Simona Procházková DiS.

Mládí a jak se z něj nezbláznit 45
Eva Joachimová

Astrokukátko 46
Ing. Zdeněk Bohuslav

Řádková inzerce

Řádky proti samotě

Koupit Meduňku