Meduňka,  Pro inspiraci

Ze srpnové Meduňky: Další trénování intuice o letní dovolené

Z aktuálního čísla MEDUŇKY, stále dostupného na stáncích PNS nebo v e-verzi na emedunka.cz, vybíráme druhou část článku MUDr. Moniky Sičové o tom, jak posílit vlastní intuici. Pokud vás toto téma zajímá, doporučujeme knihu MUDr. Moniky Sičové AKTIVUJTE SVÉ TŘETÍ OKO, která vyšla nedávno v naší edici Knihovnička Meduňky ( www.knihovnickamedunky.cz )


V červnové Meduňce jsme si připomněli, jak důležitou roli v našem životě hraje intuice a jak ji můžeme trénovat, abychom naslouchali jejímu moudrému vedení. Také už víme, že je spojována s otevřením tzv. třetího oka (šesté čakry). V pokračování článku si povíme ještě o dalších možnostech.

Pro správnou funkci čakry třetího oka je důležité ji pravidelně čistit a energetizovat. V opačném případě totiž může dojít k usazování nánosů negativní energie ze špatných myšlenek, což naruší proudění energie po meridiánech našeho těla i mezi jednotlivými čakrami.

Pro správnou funkci čakrového systému a funkčnost šesté čakry je také žádoucí, aby energie proudila zcela bez omezení. K tomu, jak vyčistit vaše čakry, zejména čakru třetího oka, a nabít ji energií, slouží například následující technika, která pracuje s polaritou těla. Vnitřní životní energie, která proudí vaším tělem, má stejně jako jiné energetické zdroje – například baterie – kladný a záporný pól. Pokud by energie nebyla polarizována, nemohla by proudit. Jedním pólem energii dáváme a druhým pólem ji naopak přijímáme. Energetické póly jsou v našich dlaních – zatímco u praváků je pravá ruka dávající, schopná vyzařovat energii, levá ruka je přijímající. U leváků je tomu přesně naopak, protože jejich hemisféry jsou prohozené, tzn. levá ruka je dávající a pravá přijímající. I v případě, že jste leváci přeučení na praváky, pro vás platí pravidlo pro leváky. Níže popsaný postup pro energetické čištění čakry třetího oka spojené s intuicí je určen pro praváky. Pokud jste leváci, či přeučení leváci, vyměňte prvou ruku za levou a levou za pravou.
Jak zjistíte, jestli jste pravák, nebo přeučený levák? Je to velmi jednoduché. Stačí sepnout ruce. Který palec máte nahoře, to je vaše skutečně dominantní strana.
Nejprve vložte levou ruku do aurického pole za vaší hlavou, aniž byste se přitom dotýkali temene. Pravým ukazováčkem poté kružte ve směru hodinových ručiček před vaším třetím okem. Směr kroužení je důležitý, v důsledku tzv. Coriolisovy síly totiž energie ve vašem třetím oku rotuje ve směru hodinových ručiček. Platí to však pouze tehdy, pokud se nacházíte na severní polokouli. Kdybyste tuto techniku prováděli například v Austrálii, je nutné prstem kroužit naopak proti směru hodinových ručiček.
Během tohoto cvičení si vizualizujte božskou energii v podobě zlatého světla, která vstupuje do vaší sedmé, korunní čakry. Zlaté světlo bude pomalu klesat do vaší čakry třetího oka, kde jej chvíli zadržte. Poté energii dovolte klesnout do krční a poté do srdeční čakry. Nechte i zde chvíli působit a potom ji nasměrujte do vašich rukou. Vnímejte, jak zlaté světlo proudí až k vašemu ukazováčku, kroužícímu v oblasti třetího oka. Tím uzavřete energetický obvod – božská energie bude plynout skrze vaše čakry do rukou a zase zpět. Účinky této meditace můžete zesílit i pomocí drahokamů, jako je například ametyst. Uchopte krystal ametystu do třech prstů dávající ruky a kružte s ním ve směru hodinových ručiček před oblastí vašeho třetího oka nad kořenem nosu. Proudící energie bude postupně uvolňovat nánosy negativních myšlenek, čistit vaše čakry, otevírat je a nabíjet pozitivní energií. Současně se bude čistit a nabíjet celá vaše aura.

Meditace Zlatého květu je založena na specifickém, cirkulárním dýchání. Při každém nádechu si vizualizujte silné, zlaté světlo, které vstupuje do vašeho těla skrze vaši nejvyšší, korunní čakru. Lehněte si do postele, uvolněte se a zavřete oči. Mentálně tuto čakru otevřete a vdechujte skrze ni toto nadpozemské, čisté světlo. Jste zcela prázdní – jasné zlaté světlo do vás při každém nádechu proudí bez odporu a rozlévá se ve vašem těle jako povodeň. Zcela vás naplňuje od hlavy až ke konečkům prstů. Jste nádoba zaplněná až po okraj čistým, jasným světlem. Jakmile budete vydechovat, vizualizujte si naopak absolutní temnotu, která jako studený, tekutý asfalt vstupuje do vašeho těla skrze paty a zaplavuje jej tmou, která pohltí i ten nejmenší foton božského světla. Dýchejte velmi pomalu a zhluboka. Teplé, jasné světlo představuje mužský princip jang, zatímco chladná temnota je výrazem ženského principu jin.

Jak vyčistit šestou čakru a posílit intuici

Meditace Zlatého květu
Tato taoistická meditace pro otevření třetího oka pochází ze starověké Číny a je několik tisíc let stará. Jde o velice efektivní způsob, jak transformovat energii a vyvést ji nahoru až do korunní čakry. Její název je označením, které se v taoistické praxi používá pro osvícení. Tuto jednoduchou, ale nesmírně účinnou meditaci provádějte dvakrát denně nejlépe v posteli hned po probuzení, kdy jste ještě v polospánku a večer těsně před usnutím, tedy dvakrát denně vždy po dobu 20 minut. Pokud se vám večer v průběhu meditace podaří usnout, tím lépe, protože pak na vás meditace bude působit po celou noc, což zesílí její účinek na vaše třetí oko a proudění energie mezi vašimi čakrami.
Není to pouze vaše představa, protože božské světlo, které proudí vašimi čakrami je naprosto reálné. Jelikož třetí oko funguje jako anténa, dokáže přijímat energii, které je běžným zrakem neviditelná, ale třetí oko ji dokáže transformovat do vizuální podoby, reprezentované právě tímto nadpozemským světlem.

Využijte sílu krystalů
Také můžete využít mocnou energii drahých kamenů. Krystaly a drahokamy vznikaly před miliony let v nitru naší matky Země za obrovských tlaků a teplot. Množství energie, které bylo při vytváření krystalů zapotřebí, je obrovské. Zemskou energii ukrytou v krystalech můžeme využít i k aktivaci třetího oka. K doplnění a vyčištění energie v šesté čakře jsou vhodné většinou polodrahokamy indigově modré či fialové barvy, které mají na jeho funkčnost velice silný vliv. Jejich tajuplné mystické vlastnosti mají moc vyřešit problémy v této oblasti a zlepšit vaši pohodu.

Ametyst
Nádherně fialový ametyst vyzařuje duchovní vibrace, které proudí přímo do vaší šesté čakry, kterou nabíjejí posvátnou energií. Ametyst uklidňuje frustrace, tlumí bolesti hlavy a přináší uvolňující spánek. Všechny tyto fyzické faktory mohou přímo ovlivnit naši schopnost probudit naše třetí oko a získat přístup k nadpřirozené intuici.

Azurit
Azurit září modrou barvou a je velmi oblíbeným kamenem pro posílení psychických schopností, získání intuice a spojení s vaším vnitřním, duchovním vesmírem. Tento krystal je vysoce efektivním emočním čističem, který propojuje naši srdeční čakru s třetím okem. 

Lapis Lazuli
Pravda a vědomí se odrážejí v třpytivých modrých a zlatých odstínech, které jsou pro tento polodrahokam typické. Lapis Lazuli je plný duchovní energie, kterou dokáže předávat do páté, šesté a sedmé čakry. Umožní vám odhalit věci, které jsou ostatním skryté a prohloubí vaši moudrost a intuici.

Křišťál
Čirý křemen neboli křišťál uvolňuje všechny blokády, které ucpávají vaše čakry a nedovolí napájení šesté čakry. Použití křišťálu pomáhá všechny tyto negativní myšlenky odplynout, a očistit tak vaši duši od špatné energie. Jak už jeho vzhled napovídá, má schopnost posilovat intuici, moudrost a jasnozřivost, což jsou vlastnosti, které sídlí právě ve třetím oku. 

Během dovolené máme čas jen na sebe, který můžeme využít k práci na otevření a probuzení třetího oka. Důležité je však si uvědomit, že duchovní praxe by neměla být jen dovolenkovou aktivitou, ale měla by být součástí našeho každodenního života. Pokud si během dovolené zvyknete pravidelně meditovat a provádět duchovní cvičení k posílení vaší intuice, měli byste si najít způsob, jak tyto aktivity začlenit do vašeho běžného života i po dovolené.

Toto je opravdu minimum, se kterým vás mohu seznámit pomocí krátkého článku. Více se o tomto tématu dočtete v mojí knížce z edice Meduňky s názvem Aktivujte své třetí oko s desítkou dalších postupů a vhledů. Anebo se můžete přihlásit do šestnnáctiměsíčního online kurzu, kde vás společně s Ma Anandou Saritou provedu krok za krokem touto fascinující cestou práce se šestou čakrou. Můžete se těšit!

Jako superpotraviny se označují potraviny, které obsahují vyšší množství látek považovaných za speciálně zdravé. Mezi superpotraviny se často řadí potraviny exotické nebo drahé, které nelze konzumovat pravidelně a v dostatečném množství. Mnohdy jsou to potraviny, které lidé v místě jejich přirozeného výskytu sice jedí, ale ne v takovém množství, jak si myslíme.

Lepší koncept hodnocení potravin je nutriční hustota. Každá potravina obsahuje energii (kalorie) a živiny. Poměr živin ku kaloriím lze nazvat nutriční hustotou. Čím víc živin potravina obsahuje na množství energie, kterou poskytne, tím je nutričně hustější. Typickým příkladem potraviny s velmi nízkou nutriční hustotou je bílý cukr, který obsahuje jen energii a žádné živiny. Na druhé straně škály jsou potraviny, které budu probírat níže.
Živiny dělíme na makro a mikro. Makroživiny jsou bílkoviny, tuky a sacharidy, mikroživiny jsou minerály, vitaminy, antioxidanty a jiné látky, z nichž mnoho dosud ani neznáme. Makroživiny poskytují energii (sacharidy, tuky) nebo jsou potřeba k funkcím organismu, jako je obnova tkání (bílkovina), signální funkce (některé tuky). Mikroživiny jsou určeny k obnově tkání (např. vápník), účastní se různých buněčných funkcí (minerály, vitamíny a další).
Živočišné potraviny, zejména ze savců, obsahují všechny živiny, které potřebujeme. Lidský a zvířecí organismus fungují na úrovni základních biochemických procesů prakticky úplně stejně. Zvíře ke svému životu potřebuje stejné látky jako my, a když zvíře sníme, získáme je pro sebe. Některá zvířata navíc umějí ve svém těle transformovat látky ze své potravy tak, abychom je uměli lépe využít. Např. vepř dokáže z otrub získat vitamín B6 a uloží ho do svých svalů, kráva mění celulózu z trávy na mastné kyseliny o krátkém řetězci, ze kterých pak ve svém těle vytvoří nasycený tuk. Také změní karoten z rostlin na pravý vitamin A a uloží ho do tuku a mléka. Obecně jsou býložravci stroji na přeměnu celulózy na bílkoviny.

Vnitřnosti – nutričně husté potraviny
Superpotravinami, o kterých chci nyní psát, jsou vnitřnosti. Naši předci ještě do nedávna využívali vždy celé zvíře. Připomeňme domácí zabijačku, při které se celé zvíře opravdu využilo. Vzpomínám na sortiment socialistického (!) řeznictví, kde se běžně prodávaly mozečky, plíce, brzlíky, ledvinky, srdce, varlata, o játrech a dršťkách nemluvě. I v současnosti jsou vnitřnosti běžně k vidění např. na italských trzích a lidé je kupují. Ale dost lidí si od vnitřností odvyklo i kvůli tomu, že se snížila jejich nabídka. Ani online obchody, nabízející maso od farmářů, je nemívají běžně v nabídce. Bohužel mnoha lidem včetně mě vnitřnosti znechutily nevábné recepty, podle nichž  byly během socialistické éry připravovány v jídelnách a restauracích. Po cestě se vytratila tradice a moudrost předků, kteří si vnitřností velmi cenili. Dostupné a vcelku levné maso nikoho nenutilo šetřit a jíst ještě levnější vnitřnosti.
Vnitřnosti ale patří na vrchol žebříčku nutričně hustých potravin. Svalovina je až dlouho za nimi. Pro podrobnější informace doporučuji knihu Výživa a fyzická degenerace od dr. Westona A. Price, která již vyšla česky. Při četbě je třeba mít na paměti, že kniha popisuje stav ve 30. letech minulého století a kdyby ji napsal dnes, porovnání výživy tradičních populací a moderních lidí by dopadlo ještě mnohem hůř.
Játra, srdce a ledviny jsou bohatými zdroji plnohodnotných bílkovin a dále zejména cholesterolu, pravého vitaminu A – retinolu, vitaminu B12, významného množství dalších vitaminů skupiny B, železa, zinku, selenu a mědi. Porce srdce poskytne až 70 % denní dávky železa, podstatnou dávku fosforu a mědi, až polovinu potřebné dávky selenu a vitaminu B2, taurin a zinek.
Nejvýznamnější živinou je vitamin A. Velmi důležitý a „primitivními“ národy velmi ceněný, jak pozoroval dr. Price. Analyzoval potraviny, které příslušníci těchto národů jedli a zjistil, že přijímali vitaminu A až 50 000IU denně z potravy. Jak to, že se neotrávili? Jak to, že to nepoškodilo jejich děti, když právě těhotné a kojící ženy byly těmi členy jejich komunity, kterým dávali jater nejvíce? Izolovaný retinol (vitamin A) toxický pro plod opravdu je. Ale přirozený vitamin A se v potravinách vyskytuje se synergicky působícími spolučiniteli, zejména vitaminem D. Naši předkové z vnitrozemských oblastí získávali vitamin D ze slunce a v potravě zejména ze sádla, když své vepře nechávali běhat venku ve výběhu. Lidé žijící u moře získávali tandem A + D z tresčích jater a jater jiných ryb. Játra je tedy třeba smažit na slanině nebo na másle krav, které se pásly nebo vitamin D doplňovat jinak.
Toxicita zjištěná při pokusech s chemicky izolovaným vitaminem A vedla k tomu, že lékaři začali varovat těhotné ženy před potravinami obsahujícími vitamin A a radili rodičům, aby malým dětem nedávali olej z tresčích jater. Dr. Price by těhotné ženě doporučil jíst játra jednou týdně a také jíst letní máslo od krav, které se pásly na trávě. Plus další vnitřnosti a olej z tresčích jater. Dále by jí doporučil vejce od slepic, které se pásly na trávě a samy si hledaly potravu, vývary z kostí, zelené listy s kyselinou listovou. To vše jsou superpotraviny.

Proč potřebujeme vitamin A?
..Příznaky nedostatku vitaminu A jsou problémy s kůží, protože je nutný k obnově kožních buněk: suchá šupinatá kůže, ekzémy, krupičková vyrážka na zadní straně paží. Lidé s nedostatečnou funkcí štítné žlázy mají problém konvertovat karoteinoidy na vitamin A, a proto často mívají právě tento příznak. Nedostatek vitamínu A se může projevit jako akné – není náhoda, že se krémy s retinolem při léčbě akné používají.
Vitamin A je kriticky důležitý pro správnou funkci zraku. Jeho absolutní nedostatek vede k šerosleposti až slepotě. Dosud je to problém v rozvojových zemích a zaznamenala jsem i zprávu v médiích, že mladík v Británii oslepl, protože celý život jedl jen fast food a zpracované potraviny. Nedostatek vitaminu A způsobuje suchost oka a stav rohovky.
Vitamin A je zásadní pro plodnost a vývoj plodu, nedostatek způsobuje neplodnost a narušení vývoje plodu. Tradiční populace všude na Zemi dbaly na to, aby budoucí matky konzumovaly dostatek potravin bohatých na vitamin A. Děti, kterým chybí vitamin A, mají narušený růst, nejen do výšky, ale také růst lebečních kostí a čelistí, což se projeví jako deformity a křivý růst zubů.
Vitamin A spolu s vitaminem C je důležitý i pro tvorbu kolagenu a nedostatek se projevuje jako zhoršené hojení ran. Je velmi důležitý pro imunitu, nedostatek se projevuje jako slabá imunita, časté infekce, zvýší i úmrtnost na infekce. Vitamin A je důležitý také pro využití bílkovin. Strava bohatá na bílkoviny a současně nízkotučná může být nebezpečná, protože vede k vyčerpání zásob vitaminu A. Děti krmené bílkovinnou nízkotučnou stravou často rychle rostou, jsou vysoké, krátkozraké, vytáhlé, se stěsnanými zuby. Dalo by se říci, typičtí Američané s dlouhými úzkými obličeji. Původní lidské populace proto nikdy nejedly libové maso, ale vždy i vnitřnosti a tuk.
Pravý vitamin A, retinol, jehož funkce jsem právě popsala, najdeme pouze a výhradně v živočišných potravinách: v játrech všech živočichů i v jiných orgánech, v másle krav, které jedly trávu a v sýrech z něj vyrobených, v rybách a jiných mořských živočiších, jikrách, ve vejcích volně chovaných slepic…

Celý článek si přečtete v srpnové Meduňce…-:)

Koupit Meduňku