2023,  Archiv,  Meduňka

Obsah čísla 6/2023

Milí čtenáři,

vítejte u červnové Meduňky. Obklopuje nás kvetoucí jaro, a svět se díky tomu může zdát radostnější a přívětivější. Možná k příjemnému pocitu přispěje i tato nová Meduňka.
Její téma – rodiče, děti a vazby mezi nimi – se týká každého z nás. I ti, kdo sami nejsou rodiči, jsou dětmi svých rodičů, a naše původní rodina nás ovlivňuje víc, než tušíme – ať už je podporující, příliš „intenzivní“, dysfunkční, nebo když zcela chybí. Ve vztazích mezi rodiči a dětmi ovšem mnohdy platí princip „lépe pozdě než nikdy“ – i v dospělosti nebo ve vyšším věku je možné leccos pochopit, vysvětlit nebo odpustit. Pěkně o tom v titulním rozhovoru hovoří psycholog Milan Studnička. V tématu si přečtete také o vztahu matek a dcer (I. Lhotská), o přecitlivělých dětech (M. Králová), nad vlivem dysfunkčních rodin na život dětí, potažmo na jejich dospělý život, se zamýšlí PhDr. Novotný. Věnujeme se výživě malých dětí (P. Momčilová) včetně otázky, zda koupit či nekoupit dětem čokoládu (Ch. Matysková).
Kromě hlavního tématu pokračuje skvělý seriál MUDr. Elekové, který nás, laiky, vybaví řadou informací ohledně výsledků laboratorních testů, seriál o duchovním sebeléčení nás vede k pochopení toho, že uzdravení je spirituální proces, dočtete se také o bylinkách, důležitých aminokyselinách a podle praktických rad si můžete sami i leccos vyzkoušet …
Nedávno mě v knize současného benediktinského mnicha Anselma Grüna o syndromu vyhoření zaujala jeho úvaha o různých profesích. Podle něj téměř každé povolání v sobě nese archetypální význam a obraz, z něhož je možné čerpat sílu. Povoláním s archetypálním rozměrem se věnuje např. lékař (dává naději na uzdravení a dobrý život), učitel (přivádí žáky na stopu života), soudce (povzbudí a nasměruje člověka), rolník (žije v propojení se vším) a mnozí další (třeba i hostinský). Každé takové povolání v sobě skrývá potenciál naděje (= může dát lidem naději na naplněný život), a je dobré ptát se, jakou naději mé povolání skýtá. Přemýšlela jsem tedy nad tím, jestli i profese redaktorky Meduňky skýtá takový archetypální obraz a naději – a myslím si, že ano. Naší prací je předávat informace, poznatky a zkušenosti lidí, kteří mají co říct vám, čtenářům, kteří o tyto informace stojíte a potřebujete je. Výměna zkušeností a znalostí patří k prastarým lidským činnostem, lidé tak odpradávna činili různými způsoby, my tak činíme prostřednictvím článků v naší Meduňce.
Anselm Grün ve své knize také říká, že důležité je ve svém povolání pomáhat druhým lidem k lepšímu žití. Ke zdravějšímu, vědomějšímu, příjemnějšímu a radostnějšímu životu vás, našich čtenářů, se snažíme svou prací přispívat každým číslem Meduňky už od jejích počátků – a doufám a věřím, že se nám to snad podařilo i v tomto čísle, které právě otevíráte. Ať je vám k užitku!

Zuzana Paulusová

Z obsahu

Rozhovor s Milanem Studničkou 6
Mgr. Věra Keilová

TÉMA: Rodiče a děti – pevná pouta
Přecitlivělé děti mezi námi 10
Milena Králová

Matky a dcery –
kamarádky, či rivalky? 13
Iva Lhotská

Rozbité a nefunkční rodiny 16
PhDr. Petr Novotný

Vaříme dětem –
zdravě, chutně a přirozeně 18
Pavla Momčilová

Jóga dětskýma očima 21
Lucie Hrubá

Čokoláda a její zdravotní benefity
pro děti 23
Charlotte Matysková

Zdravé srdce aneb variabilita srdečního rytmu (HRV) 24
Michal Valenta

Hvězdový anýz 28
Václav Větvička

Příprava na početí pro zdraví budoucích generací 30
Mgr. Pavla Hájková

Píseň mého srdce 33
Ing. Jiří Mazánek

Jak trénovat intuici
o letní dovolené 34
MUDr. Monika Sičová

Jak se vyznat v laboratorních výsledcích: štítná žláza 36
MUDr. Ludmila Eleková

Okénko do neznámých dějů 39
Mgr. Zuzana Šťastná

Aminokyseliny pro svaly
i zdravý mozek 40
prof. RNDr. Anna Strunecká, Dr.Sc.

Bylinka měsíce června –
třezalka tečkovaná 42
Bc. Martin Kolár

Moje zkušenosti s alergií 43
Mgr. Petra Suchá

Nejlepší je domácí: červen 44
Ing. Markéta R. Vopičková, Ph.D.

Astrokukátko 46
Ing. Zdeněk Bohuslav

Řádková inzerce

Řádky proti samotě

Koupit Meduňku