2022,  Archiv,  Meduňka

Obsah čísla 6/2022

Milí čtenáři,
je tady červnová, sluno-vratová a čerstvě letní Meduňka s mnoha skvělými články pro praktické využití i pro inspiraci. Vítáme ji, ať je vám k užitku!
I letos se v červnovém čísle věnujeme dětem různého věku. V tématu nazvaném Děti – naše budoucnost si přečtete, jak se ctí a láskou zvládnout pubertu svých dětí (článek M. Králové), představujeme metodu výuky angličtiny, založenou na využití hudby a rytmu (A. Burgetová), s průvodkyní Hankou prožijeme den v lesní školce a chovatelka Zdeňka připravila rady pro všechny, kdo mají doma malé dítě a zvířecího parťáka, zejména pejska – aby byli oba miláčci spolu v pohodě a v bezpečí.
Budoucnosti se týká také článek MUDr. Bendové Jak zachránit úrodnou půdu – je důležitý a jsem za něj ráda. Na půdě jakožto největším ekosystému na Zemi závisí složení našeho mikrobiomu, a tedy naše zdraví. Bez dobré půdy by budoucnost příštích generací byla dost pochmurná, stejně jako bez bylinek, o nichž píše bylinářka Markéta na straně 24.
Věnujeme se i zdraví, MUDr. Eleková vysvětluje působení léků na cukrovku, o léčivé síle vody píše Katka Boesenberg, možnosti reflexní terapie nastiňuje Hana Smejtková. Duše se týká třeba zajímavá Astroporadna nebo seriál MUDr. Špatenky o víře a vášni, a je toho ještě mnohem víc…
O budoucnosti naší i našich potomků uvažujeme v těchto týdnech hlavně v kontextu aktuálního dění – nedaleko od nás zuří válka, pociťujeme její dopady, s obavami se ptáme, co bude dál. Některé děje ovlivnit nemůžeme a falešný optimismus není na místě, ale za důležité považuji uchovat si naději, že vše nějak zvládneme – aby nás ta negace úplně nepřeválcovala. Někdo se jí snaží čelit pomocí uklidňujících preparátů, jiní vírou či naopak cynismem, mnozí hledají v tomto rozkolísaném světě harmonii v přírodě. Patřím mezi ně.
Nedávná procházka mě zavedla k malému opuštěnému rybníčku mezi poli. Sedla jsem si na břeh a těšila se z květnové přírody, a najednou mi došlo, že všude kolem mě pulzuje nenápadný, ale velkolepý život – v mělké vodě se hemžily tisíce pulců, na hladině plaval párek divokých kachen, ve vzduchu vířily mouchy a mušky, jejichž jména zná asi jen nadšený zoolog, v trávě se míhali broučci a zpěv ptáků vyplňoval celý prostor. Byla to doslova exploze života, na rozdíl od válečných explozí, o nichž nás denně informují zprávy, ovšem exploze tvořivá, pozitivní, smysluplná a směřující do budoucnosti. Pocit všudypřítomného a bujícího života mne naplnil energií, radostí a důvěrou v jeho sílu a schopnost pokračování (kterou ovšem my lidé nesmíme narušovat).
Intenzivní prožitek síly a smyslu Života jako takového je jistě možné zažít na různých místech a v různé podobě. Věřím ale, že nám vždy může dodat naději a inspirovat nás ke konstruktivním činům, byť malým, jimiž podle svých možností přispíváme ke zlepšení našeho světa.
Přeji všem krásný červen!


Zuzana Paulusová

Obsah:

Rozhovor s Michaelou Kudláčkovou 6
Mgr. Věra Keilová

Tarotový výhled na červen 9
Milena Králová

TÉMA: Děti – naše budoucnost
Puberta neboli adolescence 10
Milena Králová

Revoluce v učení 13
Mgr. Alena Burgetová

Lesní mateřské školky a kluby 15
Hana Válková

Dítě a zvíře v rodině 18
Zdeňka Kudová

Letní slunovrat a svátky sv. Jana 21
Iva Lhotská

Jak zachránit úrodnou půdu 22
MUDr. Ludmila Bendová

Bylinky časného léta 24
Ing. Markéta R. Vopičková, Ph.D.

Kapr na šalvěji 28
Václav Větvička

Hydroterapie
jako léčebná technika 30
Kateřina Boesenberg, BHSc. ND.

Píseň mého srdce 33
Ing. Jiří Mazánek

Abeceda zdravých potravin: zelí 34
Ing Iveta Kulhánková

Jak působí léky na cukrovku 36
MUDr. Ludmila Eleková

Víra a ideje 40
MUDr. Pavel Špatenka

Zdraví podle kalendáře 41
Ing. Hana Smejtková

Tělesné vyšetření 42
MUDr. Rudolf Zemek

Astroporadna 44
Mgr. Marie Plochová Hlávková, Ph.D.

Hvězdy pro rodinu
a spokojené děti 46
Ing. Zdeněk Bohuslav

Řádková inzerce

Řádky proti samotě

Koupit Meduňku