Meduňka,  Péče o tělo,  Rozhovory

Z květnové Meduňky: Naturopatie – nejstarší evropská léčebná profese

Z nového čísla Meduňky, které tento týden vyšlo, vybíráme jako první ukázku část rozhovoru s naší autorkou a spolupracovnicí, naturopatkou Ivetou Kulhánkovu. „Papírová“ Meduňka -:) je pro vás k dipozici na stáncích PNS nebo v obchodech, v elektronické verzi na emedunka.cz


Naturopatka Iveta Kulhánková spolupracuje s Meduňkou už několik let, připravila pro ni  řadu článků, v posledním roce se pravidelně setkáváte s jejím seriálem Abeceda zdravých potravin. Iveta je zároveň viceprezidentkou České naturopatické společnosti, spoluzakladatelkou zajímavého webového portálu a také maminkou dvou malých dětí. Témat na povídání jsme tedy měly dost a dost, zaměřily jsme se zejména na léčebné možnosti naturopatie i na její využití v běžném životě a při výchově dětí…

O naturopatii, jejích metodách a cílech

Iveto, pod svými články uvádíte, že jste klinická naturopatka. Můžeme na úvod čtenářům vysvětlit, čím se naturopatka zabývá a co si vůbec představit pod pojmem naturopatie?
Tak to mi na začátek dáváte celkem komplexní otázku. Když to zjednoduším, naturopatie je nejstarší evropská léčebná profese, která je v dnešní době už z velké části založená na vědeckých důkazech. To znamená, že kombinuje tradiční léčebné postupy s vědeckými poznatky. Přívlastek „klinická“ používáme pro odlišení naturopatů, kteří mají mezinárodně uznávané vzdělání – jedná se o studium a praxi v řádu tisíců hodin – od ostatních naturopatů působících v České republice, kteří mohou mít vzdělání jakékoli, a často se bohužel jedná jen o víkendový kurz. Protože naturopatie jako taková nemá v České republice historii a zatím ani jméno, stává se, že se jako naturopaté označují různí alternativci a léčitelé, od kterých se tímto snažíme odlišit.

Kdy a kde naturopatie vznikla? Je v některých zemích tento přístup k léčbě běžný nebo dokonce populární?
Základy naturopatie byly položeny v Evropě už před 2500 lety a používala se jako hlavní léčebná metoda všemi lékaři asi do 17. století.  Pak upadla v zapomnění a k jakémusi znovuobrození došlo v 19. století, kdy se kombinovala klasická medicína s tradičními léčebnými postupy jako hydroterapie, byliny a podobně. Ale domovem moderní naturopatie jsou určitě anglosaské země – Kanada, USA, Británie i Austrálie a Nový Zéland. V těchto zemích je naturopatie nejen akreditovaným vysokoškolským oborem, ale také uznávaným postupem v péči o zdraví.

Naturopatie tedy usiluje o zlepšení zdravotního stavu nebo o uzdravení prostřednictvím přírodních metod. Jaké prostředky, metody a postupy k dosažení tohoto cíle užívá?
Podobně jako funkční medicína se naturopatie dívá na člověka jako na celek. Hledá příčiny zdravotního problému, nestanovuje diagnózu, ale hledá nerovnováhu, kterou pak různými prostředky napravuje. Takže na základě znalosti fungování lidského organismu, různých diagnostických metod (pohledová diagnostika, irisdiagnostika atd.) a znalosti nutriční medicíny, fytoterapie, hydroterapie, Bachových esencí, tkáňových solí, duševní hygieny apod. pak terapeut stanoví individuální postup, jak tělu vrátit rovnováhu a podpořit sebeuzdravovací procesy. Není to tak, že řekneme, aha, zvýšená hladina hormonů štítné žlázy, vyřaďte jód! Očekávat lze na začátek velmi podrobný vstupní pohovor a pak zejména úpravu jídelníčku, doporučení bylinných preparátů, vitaminů či minerálů nebo specifických doplňků stravy. Dále to může být nějaké cvičení, práce na seberozvoji, nástroje na odbourání stresu. To je spíše individuální podle zkušeností a zaměření daného terapeuta.
V porovnání s klasickou léčbou je také velkou výhodou, že naturopat má na klienta dostatek času, věnujeme se mu, vyslechne jeho příběh. Je tu vlastně pro něho. Není to tak, že během desetiminutové návštěvy slyšíte diagnózu a dostanete na ni nějaký přípravek.

Užívá naturopatie některé postupy ze západní medicíny, např. diagnostické metody, nebo si vystačí svými vlastními metodami i v oblasti diagnostiky? A je možné neuropatické postupy kombinovat s (některými) postupy západní medicíny?
Kombinace vyšetřovacích postupů západní medicíny a naturopatických postupů je téměř nutná. Během studia se budoucí naturopat učí rozumět výsledkům lékařských zpráv, máme přehled o tom, jaká vyšetření jsou u nás možná, spolupracujeme i se zahraničními laboratořemi, které dělají opravdu detailní rozbory např. mikrobiomu, panel hormonů, DNA nutrigenomické testy…  Je toho opravdu hodně. Je dobré oba přístupy kombinovat. Uvedu příklad. Například pohledovou diagnostikou a rozhovorem vidíme znaky anémie, jako je únava, bledost, žena má silnou menstruaci. Dá se očekávat, že jí doporučíme doplněk železa. Ale než to uděláme, chceme vidět kompletní panel železa z krevního rozboru, protože může někde být skrytý problém a vysoké dávky železa mohou být pro tělo škodlivé. Stejně jak vitaminy rozpustné v tucích, např. vitamin D. Terapeutické dávky jsou mnohem vyšší než DDD, takže je dobré hladinu vitaminu D sledovat, abychom předešli případným problémům s předávkováním. Jinak naturopat chce vždy vidět zprávy od lékaře, případně i sám nějaká vyšetření doporučí.


Vzdělávání a Česká naturopatická společnost

Jste vystudovaná inženýrka ekonomie, jak vůbec vznikl váš zájem o naturopatii?

Byla to zajímavá cesta, jako odbornice na online marketing jsem si nejdříve založila web s recepty, abych nespravovala a nevytvářela webové stránky jen pro naše klienty, ale i pro sebe. Po několika letech rostoucího zájmu o jídlo a vaření jsem potkala Katku Boesenberg, zakladatelku klinické naturopatie v České republice, začala jsem se zajímat o vliv stravy na zdraví, založily jsme společně portál HealthJam.cz a přišlo mi logické, že když se chci věnovat zdravé stravě, měla bych o tom něco vědět. Nejdříve jsem si udělala rekvalifikační kurz výživového poradce, ale vědomosti, které jsem tam nabyla, mi nepřišly dostatečné. Tak jsem začala nejdříve studovat klinickou nutriční medicínu a navázala západní fytoterapií ve Škole klinické naturopatie. Celkem to vyšlo asi na 5 let intenzivního a naprosto fascinujícího studia.

Znamená to, že i když u nás naturopatie nemá historii – jak jste zmínila v úvodu, je možné u nás v současné době tento obor studovat?
U nás mezinárodně uznávané naturopatické vzdělání poskytuje pouze Škola klinické naturopatie. V současné době je možné studovat buď roční kurz základů naturopatie, západní fytoterapii, klinickou nutriční medicínu nebo klinickou naturopatii. Studium klinické naturopatie je cca na 4 roky v rozsahu 1500 hodin kontaktního studia (tj. face to face), včetně praxe. Podle klasického modelu výuky vysokých škol 1+2/3 tak mají studenti vlastně odstudováno kolem 4500 hodin. Toto komplexní studium splňuje požadavky Světové zdravotnické organizace (WHO) na výkon profese naturopata. Během studia se studenti seznámí s předměty, jako je biologie člověka, biochemie, farmakologie jako obecný základ porozumění lidskému tělu, potom celkem obsáhle studují informace o bylinné terapii, výživě, ale i o různých druzích vyšetřovacích metod a diagnostiky. Součástí studia jsou i Bachovy květové esence, tkáňové soli, základy funkční medicíny nebo třeba první pomoc.

Jste viceprezidentskou České naturopatické společnosti. Kdy vznikla a co je jejím smyslem? 
ČNS byla založena v roce 2013, já jsem součástí od roku 2017. Naším cílem je jednak budovat v České republice povědomí o naturopatii, dbáme také na to, aby praktikující naturopaté, kteří jsou našimi členy, splňovali všechny požadavky na výkon naturopatické profese na nejvyšší úrovni. To znamená, že členové terapeuté musí mít ukončené naturopatické vzdělání buď ve Škole klinické naturopatie nebo na nějaké zahraniční škole, která splňuje minimálně standardy WHO. Naši členové dále plní tzv. CEP body, což jsou body udělované za kontinuální vzdělávání, takže nejen mají vysokou úroveň vzdělání jako takového, ale chceme, aby se nadále vzdělávali a stále měli přehled o tom, co se v oboru děje. A také musí dodržovat kodex, který je uveřejněný na našich stránkách www.naturopati.cz stejně jako seznam akreditovaných naturopatů. Pro terapeuty je to celkem náročné, ale pokud chceme, aby naturopatie v ČR byla na vysoké úrovni, jinak to nejde. Naše členy v jejich aktivitách a vzdělávání samozřejmě podporujeme, 2x do roka dostávají odborný časopis s informacemi o nejnovějších výzkumech a dalšími informacemi užitečnými pro jejich praxi. K dispozici také mají knihovnu odborných webinářů. Rozšiřujeme spolupráci se zahraničím, máme velmi dobré vztahy s naturopatickými organizacemi např. v Irsku nebo Latinské Americe. Terapeuté od nás také každoročně obdrží tzv. virtuální razítko certifikovaného naturopata ČNS, které si mohou umístit např. na svůj web. Toto „razítko“ může případným klientům být zárukou toho, že se obracejí na opravdu erudovaného člověka…

Celý rozhovor si přečtete v květnové Meduňce.

Koupit Meduňku