Pozvánky

MEZINÁRODNÍ KONGRES ZDRAVÍ 2020 PRAHA – online zahájení – Videokonference

V celé společnosti narůstá poptávka po tradičních a komplementárních léčebných metodách. Tento světový trend je podporován nejen v EU, ale doporučují je studovat a rozvíjet i nadnárodní organizace jako jsou např. NATO, WHO, WHA a další. Je velmi aktuální a potřebné začít budovat most oboustranné důvěry a úcty, rozvíjet spolupráci mezi medicínskými obory a obory TCIM, a především vytvořit prostor pro vzájemnou komunikaci. Je třeba si uvědomit, že TCIM a medicína nejsou konkurence, obojí má sloužit lidem tam, kde je daný obor možno vhodně uplatnit ke zlepšení kvality života, snižováni nemocnosti a k lepší osvětě v oblasti péče o zdraví, a v neposlední řadě i pro snižování nákladů na zdravotní péči. Jedním z výstupů kongresu, který spolupořádá Ústav pro nemedicínské terapie, z. ú. bude tedy vytvoření Platformy 2020 Praha – informačního prostoru pro komunikaci oborů a vzájemnou spolupráci mezi medicínskými obory EBM (Evidence based medicine – medicína založená na důkazech) a obory TCIM. Jde o projekt s významným celosvětovým dosahem a prestiží. Další informace o kongresu můžete nalézt na www.mkz2020praha.cz.
KDY
20. června 2020, od 15:00 asi do 18:00 (časové pásmo CET, Praha, Česká republika).
KDE
Internetové vysílání BIOVID TV na stránkách www.mkz2020praha.cz

JAZYKY TLUMOČENÍ A TITULKY
Tlumočení v češtině, angličtině a němčině, včetně automatických titulků, bude dostupné v internetovém vysílání BIOVID TV na stránkách www.mkz2020praha.cz Možnost automatického překladu titulků do dalších jazyků bude dostupná až v záznamu po skončení živého vysílání. Také bude postupně dostupný i přepis celého záznamu.

Koupit Meduňku