Knihovnička Meduňky,  Meduňka

Šišinka – okno do Božího internetu

Co je myšleno pod pojmem Boží internet? A jak s tím souvisí šišinka?
Dozvíte se v nové knize naší vážené spolupracovnice prof. RNDr. Anna Strunecké, CSc. Kniha s názvem Šišinka – okno do božího internetu právě vyšla v edici Knihovnička Meduňky.
Prof. Annu Struneckou znají čtenáři Meduňky z mnoha jejích článků i ze dvou knížek, které připravila pro edici Knihovnička Meduňky v předchozích letech. Ve své nové knize Šišinka – okno do božího internetu se zabývá funkcí šišinky nejen z biologického hlediska. Nepochybuje, že dávné myšlenky o šišince jako „propusti myšlenek“ a „bráně mezi nebem a tělem“ se dočkají vědeckého potvrzení. Na základě vlastních poznatků i zkušeností je přesvědčená, že šišinka jako třetí  oko představuje jakousi naši wi-fi anténu k vesmírnému nebo chcete-li Božímu internetu.
Knihu zakoupíte na www.obchodmedunka.cz
nebo na  www.knihovnickamedunky.cz

 

Jako ukázku vybíráme autorčinu předmluvu k této neobyčejně zajímavé knize:

Naše doba je charakteristická šířením nesmírného množství informací prostřednictvím internetu. Dnešní děti i lidé ve zralém věku si bez internetu již nedokážou svůj život představit. Internetová populace České republiky dosáhla v březnu 2018 nového maxima: 7,77 milionu reálných uživatelů starších 10 let. Z tohoto čísla je 800 tisíc exkluzivně mobilních uživatelů, tedy těch, kteří se připojují k internetu výhradně prostřednictvím chytrých telefonů a tabletů. V roce 2019 internet využívali čtyři z pěti obyvatel (1). Přesto je v Česku stále přes milion lidí, kteří internet nikdy nepoužili. To se týká zejména seniorů, ale naše knížka ukáže, že v této generaci je mnoho lidí, kteří užívají jiný internet, kterého si třeba ani nejsou vědomi.
Světovou počítačovou síť považuje za Boží dar i papež František. Svůj názor dal najevo v poselství ke Světovému dni komunikačních prostředků, které bylo zveřejněno v lednu 2014 ve Vatikánu (2). Podle hlavy římskokatolické církve může internet všem přinést větší možnosti setkávání a solidarity, „a to je dobrá věc, dar Boží“. Upozornil však, že internet je také zatížen četnými riziky. Může vést k odloučení našich blízkých nebo k vyloučení těch, kteří k němu nemají přístup. „Rychlost informace přesahuje schopnost reflexe a úsudku,“ varuje v poselství nadepsaném Komunikace ve službě autentické kultury setkávání. „Jestliže komunikace slouží převážně k podpoře spotřeby, pak máme co do činění s brutální agresivitou,“ dodává papež František.
Mnozí vědci, a zejména pedagogové jsou znepokojeni tím, že děti tráví sledováním internetu mnoho hodin. Internet pro ně znamená určitá nebezpečí a omezuje jejich schopnosti komunikace. Setkáváme se také s varováním před nebezpečím tzv. elektromagnetických polí (EMF). Jejich nadměrné působení může vyvolávat vážná biologická poškození, jako je narušení denních rytmů a poruchy spánku, únava, bolesti těla a trávicí potíže (3).
V poslední době se ve světě i u nás intenzivně zavádějí tzv. 5G sítě, které nabízejí veliké zvýšení rychlosti přenosu informací. Obavy před možnými důsledky 5G sítí vedly vědce a lékaře z mnoha zemí k sepsání světové výzvy Zastavme projekt 5G na Zemi i ve vesmíru, adresované OSN, WHO, EU, Evropské radě a vládám všech národů (4). Tuto výzvu podepsalo k 6. 2. 2020 již 200 399 osob z 204 zemí. Cílem je zastavení instalace milionů 5G antén na Zemi a 50 000 satelitů ve vesmíru.
Já osobně považuji běžný internet za svůj pracovní nástroj, bez něhož bych nemohla psát tolik knížek a vědeckých publikací (5). Umožňuje mi získávat nové informace, které šířím i ve svých přednáškách. Nepatřím mezi „odpůrce“ internetu, protože se domnívám, že pro člověka a nastupující generace představuje cenný zdroj zkušeností a poznatků o možnostech světové internetové sítě, o rychlosti myšlení a možnostech propojení s přáteli i spolupracovníky na druhém konci světa. Věřím, že práce s internetem je tréninkem k postupnému přístupu do vesmírného internetu – „internetu Božího“.
Jak řekl největší fyzik 20. století Albert Einstein (1879–1955): „Chci znát myšlenky Boží, ostatní jsou detaily.“ Lidé, kteří denně pociťují Boží přítomnost, nebudou plýtvat svým časem a přít se o to, zda taková energie, vesmírná inteligence či Božská moc existují, nebo ne. „V takových okamžicích si člověk představuje, že stojí na nějakém místě na nějaké malé planetě a v úžasu zírá na hluboce dojemnou krásu věčné, neprozkoumané hlubiny vesmíru. Život a smrt se tu spojují v jeden proud a není zde ani vývoj, ani věčnost, pouze bytí.“ Albert Einstein
Po řadu let jsem se zabývala studiem poznatků o funkci šišinky, prezentovaných jak v průběhu historie, tak ve vědeckých bádáních posledních padesáti let. Nepochybuji, že dávné myšlenky moudrých o šišince jako „propusti myšlenek“ a „bráně mezi nebem a tělem“ se dočkají svého vědeckého potvrzení a vysvětlení. Na základě vlastních poznatků i zkušeností jsem přesvědčená, že šišinka jako 3. oko představuje naši Wi-Fi anténu nebo set-top-box k vesmírnému, chcete-li Božímu internetu.
Pokusím se o tom přesvědčit i čtenáře této knížky.

 

 


 

 

Koupit Meduňku