Meduňka

Jak mít silné srdce a zdravé cévy? Dočtete se v květnovém čísle Meduňky!

Z aktuálního čísla Meduňky, dostupného stále na stáncích a prodejnách PNS,  jsme pro tento týden vybrali ukázku z článku celostního lékaře MUDr. Tomáše Lebenharta, který se zamýšlí nad tím, jak uzdravit své srdce. Elektronická verze květnové Meduňky (a také předchozích čísel našeho časopisu) je k dispozici na emedunka.cz

 

Jak uzdravit své srdce

Každý orgán, každá tkáň a část lidského těla má svoji biologickou úlohu – o tom učí vědecká medicína. Také ale má svou energetický a symbolický význam – o tom učí psychosomatika (na různých úrovních). Terapeut neumí číst myšlenky, ale umí číst z těla, které je jedinou hmatatelnou pravdou o nás, co se týká naší osobní minulosti, zvyků, životosprávy, a rovněž může pravdivě vypovídat o naší aktuální přítomnosti.
Zaměřme se na srdce. Jeho biologická role a jeho anatomie je dostatečně známa i laikům, ponořme se tedy spíše do jeho energetických hlubin a jeho významu spojeného s úrovní vědomí. Víme, že tzv. kardiovaskulární onemocnění jsou v průmyslově vyspělých zemích v žebříčku úmrtnosti na prvním místě. Sem také patří např, mozkové mrtvice – tedy akutní nedokrvení mozkové tkáně cévního původu. Kardio-vaskulární = srdečně-cévní. Položme si otázku, PROČ lidstvo – zejména jeho část v západní civilizaci – je takto decimováno? Mimochodem na druhém místě jsou onkologická onemocnění, což je jistě další téma na hlubší rozbor.
Otázka přetížení srdečního svalu zde není až tak důležitá. Myokard nám dá spolehlivě vědět, kdy se tak děje, takže zátěž zvolníme – tedy pokud jsme ochotni své tělo vnímat a uposlechnout jeho signály. Mnohem důležitější je zde problematika oslabování srdce. Proto si řekněme něco o masivně rozšířené energii, jež vede k vyčerpání srdce.

O významu citového života
Na počátku je neschopnost rozlišovat důležité a nedůležité. To je důsledek velké převahy rozumu a myšlení (tedy ega) a ignorace svého srdce, potažmo pocitů a potřeb. Tím, že vše chceme kontrolovat, oddělujeme se od proudu Života a srdce krvácí… Jsme tak zahlceni bezvýznamnými věcmi, že se nedokážeme spojit se svým snem a nejsme schopni rozpoznat v sobě nadání a životní poslání. Ochočujeme si své sny a přistřiháváme křídla svobody. Děláme to dobrovolně, a navíc s pocitem vlastní důležitosti. Neumíme dávat – a to ani sobě. Popíráme přirozenost a bojíme se lišit se. Okrádáme se o životní sílu i nadšení a upadáme do energie lhostejnosti a setrvačnosti. Nejvíce tím trpí naše Duše a na úrovni hmotného těla právě srdce.
Tento orgán čerpá hlavně z energie radosti a lásky. Má radost z dávání. Dávání a odpouštění je originální frekvence Univerza a jeho Stvořitele. Je stokrát ověřeno, že kdo upřímně dává, dostává mnohem více než ten, kdo nezištných darů není schopen, a naopak se o svůj majetek bojí. A tak žijeme ve světě, kde skoro všichni berou, nebo brát chtějí – a srdce pláče.
Další rozměr srdce je odvaha. Odvaha se změnit, lišit, darovat, a hlavně zdvihnout zrezivělé kotvy, roztáhnout plachty v ostrém větru a vyplout. Za svým snem, za obzor, do neznáma. Opustit jistoty, svazující zvyky a dohody. Také se tomu říká srdnatost, což znamená to mít velké a odvážné srdce. Pokud každý náš krok bude směřovat k naplnění našich snů a cílů, naše srdce bude silné a nikdy nás nezklame.
Je také nutné rozloučit se s mentalitou oběti a lítosti. Opravdu zde nejsme proto, aby nás někdo ochočoval a měl pod kontrolou. Jsme na této planetě proto, abychom se stali rebely, vykonávali nové věci i zázraky. Je to naše povinnost! Každý vědomý a odvážný čin takovým zázrakem je. A nevkládáme-li do každého svého činu srdce, vysilujeme ho a ničíme si zdraví. Naše vůle je pak ochromena nebo rozptýlena do tisíce nesmyslných činností.  To je realita současné civilizace. Proto se kardiovaskulárním nemocem říká civilizační. Zdaleka to tedy není jen o toxické životosprávě. Buďme více srdeční i srdnatí – pak naše srdce bude plné energie a prožijeme šťastný život!…

Celý článek i další články do tématu Silné srdce a zdravé cévy si přečtete v květnové Meduňce.

Koupit Meduňku