Jóga,  Knihovnička Meduňky

Z meduňkové knihovničky: Radost, hojnost, prosperita s jógou vědomí

V edici Knihovnička Meduňky vyšla během několika let řada zajímavých titulů. Některé jsme vám už představili, nyní nabízíme ukázku z další knihy, jejíž autorkou je lektorka jógy  a naše spolupracovnice Dita Lyner. Název Radost, hojnost, prosperita s jógou vědomí napovídá, čemu se autorka věnovala na co je kniha zaměřena. Objevíte v ní  řadu cvičení, meditací a dalších technik ze systému „jógy vědomí“,  s jejichž pomocí můžeme přivolat do svého života radost, najít své životní poslání nebo změnit stav nedostatku či chudoby v prosperitu. Knihu získáte přes náš e-shop.

6. PRAVIDLO PROSPERITY
Nechte věci, aby se staly.

Věřit jen věcem, které jsou logicky vysvětlitelné a doložitelné, je obrovsky chudé a omezující. Náš vnitřní potenciál v takovém způsobu myšlení a fungování vůbec nemůže plně rozkvést. Právě věci nepochopitelné, neuchopitelné a možná i tajemné jsou velikou hybnou silou celého vesmíru. To, že jsme my svůj život zúžili jen na materii a dokazování, je náš problém. Přicházíme kvůli tomu právě o možnost uvolnit se a radovat jen tak, bez důvodu, jen proto, že jsme. Logika všechnu bezprostřednost zabíjí, chce všechno kontrolovat a mít pod kontrolou. Radost se nedá kontrolovat. Radost jednoduše jen je a tryská jako léčivý pramen, aby právě logice ulevila od věčného posuzování, hodnocení a potřebě rozumět.

Tři mysli – negativní, pozitivní, neutrální
Dle jogínské tradice máme k dispozici tři mysli. Negativní, pozitivní a neutrální. Všechny  tři fungují najednou a vzájemně se doplňují, jako by se přelévají z jedné do druhé.
Negativní mysl není negativní v pravém slova smyslu. Jde o mysl ochrannou. Vyhodnocuje rizika a nebezpečí, dokáže nám „vysvětlit“, že pokud skočíme pod auto, tak to pro nás může mít velmi nebezpečné důsledky. Zároveň má velmi silné logické myšlení, je schopna hodnotit a pohybovat se v mnoha situacích a projektech najednou. Je spojená s levou hemisférou.
Její funkce je rozlišovat, ale nikoli přes nekonečnou analýzu, ale skrze pozornost, zaměření a naslouchání intuici. Pro její vyrovnanou funkci potřebujeme trénovat soustředění. Je nutné učit sebe a tím negativní mysl pozornosti, přestat s obviňováním, sebekritikou a nekonečnou analýzou. Vede nás, abychom se naučili používat negativní mysl pozitivním způsobem. Roztěkané myšlenky mohou nezdravě posilovat negativní mysl a tím nás dostat do „špatné“ nálady. Mysl potřebuje trénovat soustředění a pozornost! Trénovat soustředění do oblasti třetího oka, a tím přesměrovat mysl na intuici a vědomí.
Negativní mysl je naší výzvou. Jestliže je zavřená a rigidní, nepustí nás k pozitivní mysli. Díky pozornosti získáváme svobodu expandovat do pozitivní mysli a obě pak jsou schopné kooperovat na optimální úrovni a dekódovat nám jemné vzkazy intuice.
Můžeme zkusit pozorovat, zda je naše mysl šťastnější, když máme vědomou pozornost.
Pozitivní mysl vidí všude samá pozitiva. Je spojena s pravou hemisférou. Pracuje s fantazií, má spoustu nápadů, má ráda dobrodružství. Je neustále v pohybu, vyžaduje akci, vzrušení. Má ráda nadšení a díky vědomé pozornosti je schopna toto nadšení udržet.
Jestliže nás válcuje pozitivní mysl, pak jsme často velmi neukotvení, žijeme jen v iluzích, ve svých snech a fantaziích. Může nás šálit svojí schopností vidět jen samá pozitiva a nasadí nám růžové brýle. Nevyvážená pozitivní mysl nás posiluje v egocentrismu a neumožňuje nám poskytnout pocit sebelásky a sebehodnoty. Nekonečné pozitivní myšlení nefunguje.
Pozitivní mysl potřebuje řád, aby ve svých nápadech dokázala rozlišit ty životaschopné a na cestě za nimi nás dokázala podporovat. I ona nutně potřebuje trénovat pozornost, zaměření, aby se naše mysl nerozběhla na všechny strany. Potřebuje trénovat odevzdání a schopnost nechat věci plynout. Je orientovaná na výsledky a navrhuje mnoho akčních cest a řešení.
Odpovězte si na otázku: Co mi opravdu dává radost, klid a mír?
Neutrální mysl, jak již název vypovídá, patří k neutralitě, je to kanál míru, umožňuje nám přístup k naší duši. Jde o mysl meditativní, o vědomí. Neustále sbírá informace z negativní a pozitivní mysli, které vyhodnocuje a do devíti sekund nám dá rozhodnutí. Je nutné ji trénovat. Meditovat, udržovat se v neutrálním stavu, abychom měli rovnovážný přístup k oběma dalším myslím.
Neutrální mysl jen pozoruje, nehodnotí. Dívat se třetím okem znamená pozorovat, ale nehodnotit. Učí nás akceptovat a vidět věci jako dar. S vyrovnanou a probuzenou neutrální myslí jsme stabilní. Jsme schopni cítit a vnímat podporu vesmíru, nejsme na všechno sami.
Problém pro neutrální mysl je vměšování. V neutrálu můžeme udělat krok stranou a nechat promluvit pravdu. Pravda je mistrovství, nechte věci, aby se děly svou vlastní cestou. NEZASAHUJTE. V neutrálu můžeme stát ve svém středu a pozorovat realitu bez pochybností nebo duality.
Ani jedna mysl není lepší či horší. Všechny jsou velmi důležité a není možné jednu vyzdvihovat nad druhou. Jedna doplňuje druhou a třetí. Jedině jejich rovnováha přináší klid a onen širší pohled na věci, které se dějí. Dávají nám věci do souvislostí, ukazují vyšší smysl našeho konání. Vyrovnanost všech tří myslí nám dává onu potřebnou stabilitu, pocit klidu, ukotvenosti, štěstí a radosti.

Klíč ke štěstí je tedy v práci s naší myslí.
Mysl je sluha naší duše. Úspěch, štěstí, prosperita jsou výsledkem mistrného ovládnutí naší mysli. Mysl je neustále v pohybu, není naším cílem ji zastavit, ale umět své myšlenky usměrnit a vědět, co se v naší mysli opravdu děje a jaký dopad na náš život myšlenky mají.
Mysl do sebe vstřebává kvalitu myšlenky, která jí prochází. Na základě našich zkušeností a prožitků se v mysli vytváří reakce na danou myšlenku. Ty se zaznamenávají do naší podvědomé a nadvědomé mysli. Uvedený proces reakcí a nahromaděných činů vytváří v mysli energii a impulz. Každá myšlenka je následně zabarvena a projektuje se do naší aury.
Díky našim strachům, fobiím, nenaplněným přáním je myšlenka zahalena do určité barvy, čímž může ztrácet svoji původní ryzost a jasnost. I proto se velmi často děje, že naše pozitivní afirmace nefungují. Naše tělo jim nevěří. Mysl sice vyšle myšlenku a přání, ale díky množství nashromážděných negativních zkušeností vznikne v těle pochybnost, možná i negativní, nebo v lepším případě nedůvěryhodná reakce a emoce. Právě ta zahalí onu myšlenku a přání barevným oparem a tím znemožní její naplnění…

 

Koupit Meduňku