Meduňka,  Pro inspiraci

Ve víru proměny – 2. část

Nabízíme druhou část článku, jehož autorem je Jiří Glabazňa…

 

Posun k vyšším vibracím
Podobně pozoruhodným způsobem „trefila“ dataci přicházejícího náročného období spisovatelka a lektorka Inelia Benz, žena chilského původu, žijící v USA, která již deset let cestuje a přednáší po celém světě. Na sklonku roku 2018 zveřejnila video s názvem „Co pro nás vidím v roce 2019“, ve kterém upozorňovala na to, že poslední třetina nadcházejícího roku bude zlomová pro celý svět: „Řeknu vám, že musíme začít nyní. Žádné další plýtvání časem, žádné další odkládání nevyhnutelného a žádné další omluvy proč jsme něco ještě neudělali.“
Nešlo samozřejmě o žádná hygienická opatření ani nic podobného. Její výzva spočívala v tom, aby se lidé, kteří si jsou vědomí hlubších základů existence, posunuli svým vědomím a jednáním do tzv. „nového paradigmatu“, tedy k novému přístupu ke světu a svému okolí.
Co konkrétně to znamená? Opustit staré vzory, myšlenky a emoce, založené na moci a převaze nad ostatními, jinými slovy dále se nepodílet na nízkofrekvenčním chování. To je podporováno zejména lidmi, kteří aktivně prosazují své vlastní nebo cizí utrpení, bolest, hněv a strach. A tyto staré vzory jednání působí také v mnoha našich nevědomých reakcích. Místo toho je možné a životně důležité se posunout ke tvorbě osobního i kolektivního vysokofrekvenčního pole, založeného na jiném přístupu. Na moci nad sebou samým, na vědomé volbě a spolupráci s ostatními. Klíčovou roli v tomto novém paradigmatu přisuzuje také Inelia naší schopnosti být kreativní.
Jak to vypadá v praxi, a že to není vždy jednoduché, popisuje v textu, který nedávno zaslala svým příznivcům. Na začátku března se psovi paní Inelie přihodilo neštěstí. Štěně jménem Lucy uteklo a na silnici jej přejelo auto. Navzdory těžkému zranění nohy se Inelia s manželem rozhodli Lucy neutratit a pokusit se o léčbu, a to i přes velké finanční náklady. Výrazné zlepšení, popisuje Inelia, nastalo až po „observation“ (pozorovací meditaci), která přinesla následující vhled a poznání:
Musela jsem si přiznat a uvědomit si, že jsem na Lucy obrovsky nahněvaná. Naštvalo mě, že utekla a nechala se přejet. Já vím, je to hloupé, že? Ale když se pozorujeme poctivě, všechno se zviditelní, všechno. Zpracovala jsem svůj vztek a dovolila Lucy znovu vstoupit do mého pole. Najednou byla šťastná. Doslova se usmívala. Věci se okamžitě začaly posouvat. Její prognóza se přes noc změnila, infekce začala mizet, začala jíst, a když jsme ji vyzvedávali z nemocnice, tak nám dokonce vrátili část poplatků.
Pro mě a mého muže to od základu změnilo způsob, jakým fungujeme. Stejně jako většina lidí jsme byli v případě našeho štěněte i lidí okolo nás velmi tolerantní k „normálnímu“ chování, které nebylo vysokofrekvenční. Ale teď… teď už nemůžeme.  Už nemůžeme dovolit, ani sobě, ani jiným, dávat ve svém poli vědomí volný průchod negativním návykům.“
Tento zážitek prakticky ilustruje, jak jemné roviny našich myšlenek a citů ovlivňují proces uzdravení a osud. Vyhlášení karantény a dalších omezujících opatření ve Spojených státech komentovala Inelia Benz takto:
„Je potřeba zvládnout a zpracovat strach a obavy, je to velmi důležité. Ale dějí se i jiné úžasné věci, všimli jste si, jak čerstvý je vzduch? Po celém světě se nepoužívají miliardy aut. Benátské kanály jsou čisté, průzračné, vracejí se tam ryby poprvé po… dlouhé době. To vše proto, že tam nejsou žádní turisté. Stres z dopravní špičky je pryč. Stres a vztek z konkurenčních sportů má pauzu. Domácí mazlíčci po celé planetě jsou nadšení z toho, že jejich majitelé jsou doma. Děti a rodiče se učí fungovat jako skupina!  Bary a kasina jsou zavřené.
„Sociální distancování“ je opakem toho, co se právě děje. Ano, fyzické distancování se skutečně děje, ale společnost se dává dohromady, lidé si navzájem pomáhají a iluzi „každý sám za sebe“ razí už jen malá menšina, která je vysoce propagovaná. Stačí, aby JEDEN člověk skoupil veškerou rýži z obchodu pro vytvoření iluze „každý kupuje rýži“, i když všichni ostatní si prostě vzali každý jen jedno balení.“


Aktivace obrany Matky Země
Výjimečné osobnosti s vhledem do mimosmyslových oblastí existence máme i v České republice. Jednou z nich je paní doktorka Jana Brzobohatá, která společně se svými kolegy z brněnského Agape už téměř třicet let obětavě pomáhá hledajícím lidem nahlížet skryté životní souvislosti. Slouží jí k tomu mimořádný dar vyjádřit děje v neviditelných sférách prostřednictvím takzvané automatické, nebo symbolické duchovní kresby.
20. března 2020 zveřejnila paní Brzobohatá na stránkách agapebrno.cz pravidelnou Posilující kresbu pro jarní období (viz výše), která se tentokrát vymykala svým obsahem i rozsáhlým průvodním textem.
„Souvislosti vzniku koronaviru vychází přímo z narušení energií Matky Země a přírody a jsou vyvolány dlouhodobou ničivou lidskou činností. Při hledání původu Koronaviru je tedy poprvé zachycena v kresbě silně vibračně útočná aktivní energie Matky Země. Země se oprávněně brání a tvrdě vrací lidem v různých formách nevídané pohromy, včetně této nebezpečné pandemie,“ uvádí vysvětlující text ke kresbě.
„Koronavirus není tedy seslán na lidi z duchovní úrovně jako trest boží, jak občas tvrdí církev. Je spuštěn přímo Matkou Zemí za její bezohledné ničení lidmi. Měli bychom ji milovat, žádat o odpuštění, nedrancovat ji, nezneužívat, vážit si vody, nezavalovat ji odpadky, pečovat o ni, šetřit ji i celou živou i neživou přírodu. Každý by měl najít svůj způsob, jak to napravit. Žít s Matkou Zemí v souladu a prospívat jí, aby se již její ničivé a bolestné vibrace neobracely proti lidem.“
„Koronavirus má i mnoho pozitivních dopadů,“
píše dále paní Brzobohatá. „Může mnoho lidí změnit k dobrému, vede je k uvědomění si lidské sounáležitosti, vzájemné podpory, k pozitivnímu konání, k národní hrdosti a hlavně uvědomění si skutečných lidských a duchovních hodnot ve svém životě. V této mimořádné vážné době ohrožení lidstva kresba potvrzuje, že dostáváme i maximálně vysokou duchovní ochranu. Lidská aura je mnohonásobně posilována, jako nikdy předtím. Toto je zakresleno největším oválem černé barvy. Je prostoupený a plně zaplněný spirálami, které mnohonásobně zesilují ochranu proti všem druhům ataků z hmotné i astrální úrovně.  Zdůrazňuji také, že i v tomto těžkém životním období poznamenaném koronavirem, základní duchovní ochrana a energie lidstva pramení a přichází z lásky Ježíše k lidem,“ upozorňuje Jana Brzobohatá na další souvislosti, mimo jiné i s blížícími se velikonočními svátky.
Podrobnější informace a vysvětlivky k jednotlivým částem kresby lze najít v členské sekci Agape Brno (www.agapebrno.cz, Galerie). Z obrázku lze čerpat posilu přikládáním rukou nebo nošením zmenšené kopie kresby u sebe a s prosbou k přírodním silám a Matce Zemi o předávání potřebné energie.

Závěr
Vrátí se po čase naše životy zpátky do zajetých kolejí? Nebo je koronavirus začátek a tyto změny budou hlubšího a trvalejšího rázu a „všechno bude jinak“ i po ukončení karantén? Je mnoho otázek, na které je nyní velmi těžké odpovědět.
Věříme, že uvedené pohledy osobností, které se (aspoň zatím) neobjevují v mainstreamových médií, mohou leckomu pomoci k většímu nadhledu a klidu, stejně jako k odvaze přemýšlet či vykročit novým směrem. Ačkoli každá z těchto osobností hovoří trochu jiným jazykem, jejich vhledy se pozoruhodně doplňují a tvoří nezávisle na sobě překvapivě konzistentní pohled na příčiny současného dění. Jak s těmito myšlenkami čtenáři naloží, zůstává na každém z nich.

 

 

 

Koupit Meduňku