2020,  Archiv,  Meduňka

Obsah čísla 3/2020

Vážení čtenáři,
nastává čas předjaří a s ním přichází březnová Meduňka. Mám z ní radost – je inspirativní a rozmanitá, a věřím, že radost a užitek přinese i vám.
Hned v titulním rozhovoru mne zaujalo povídání Evy Joachimové o stárnutí času a o možnosti ho „natahovat“ a „zkracovat“. To odporuje vžitým představám a určitě se o tom chci dozvědět víc. Hromádka knih, které mám připravené k přečtení, se tak zřejmě zase o něco zvýší…
K hlavnímu tématu Viry, bakterie a my přistoupili naši autoři z různých východisek, ale ve svých článcích se na mnohém shodují – třeba na nezbytnosti dobrého soužití s „přátelskými“ bakteriemi a na zásadní roli silného imunitního systému, úzce souvisejícího s psychikou.
V další ukázce z knihy dr. P. Novotného o onkologických nemocech obrací autor naši pozornost k vnitřním příčinám těchto chorob. Nemoc podle něj „ve hmotě“ – v těle zobrazuje různé postoje a vlastnosti – překvapivě často právě ty, za něž bychom očekávali spíš ocenění.
Marie Plochová Hlávková ve svém článku poukazuje na přesný a názorný odraz našich vnitřních nezpracovaných témat v reálných životních okolnostech. Oba autoři tak vlastně popisují až neuvěřitelné souvislosti mezi vnitřní (duchovní) příčinou a jejím materiálním vyjádřením. Moderní fyzika potvrzuje názor, že vědomí působí na hmotu, a mnozí z nás s tím v rovině teorie souhlasí. Jenže v běžném životě často zapomínáme na to, že své tělo i své okolí myšlenkami a svým (ne)vědomím ovlivňujeme a že se tohoto principu dá využít – aspoň v někte-rých případech – i k léčení. Většinou se raději uchýlíme k „normálním“ lékům, a to i tam, kde to není nutné – jak popisuje v článku o nadužívání antibiotik MUDr. O. Nyč.
V této souvislosti je zajímavé připomenout systém pěti obrazů člověka, který ve své knize Zázračné zdraví popisuje Clemens Kuby – muž, který se mentálně vyléčil z následků těžkého úrazu páteře. V hrubohmotném pojetí se člověk podobá stroji, který je možné „opravovat“, biochemický obraz chápe člověka jako laboratoř, v níž vznikají a přeměňují se chemické látky, člověka vnímaného jako energetickou bytost lze zredukovat na 4–5 hlavních energií, které je třeba udržovat v rovnováze (např. homeopatií). Léčba člověka chápaného jako informační bytost předpokládá dodání náležitých léčebných informací (rezonanční terapií). Při duchovně-duševním obrazu člověka se k léčbě nepoužívají žádné látky ani fyzické zásahy, všechny potřebné informace člověk získává komunikací se svou duší. Obraz, s nímž se ztotožňujeme, určuje podle Kubyho úroveň našeho vědomí a tato úroveň se může měnit – až k přijetí postoje, že základem všeho materiálního je duchovní impuls a vědomý záměr, s nímž pak budeme přistupovat i k řešení svých zdravotních problémů.
Milí přátelé, ať už se ztotožňujeme s kterýmkoli z těchto obrazů, jistě nás obohatí výlet do jarní přírody. Občerstvíme tělo a duši potěšíme sledováním její rozvíjející se krásy. Přeji vám hezký začátek jara!
Zuzana Paulusová

Obsah

Rozhovor s Evou Joachimovou 6
Mgr. Věra Keilová

TÉMA: VIRY, BAKTERIE A MY

O vzájemném soužití
mikroorganismů a lidí 10
prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.

Varování před nadužíváním
antibiotik 13
Mgr. Věra Keilová

Tradiční čínská medicína a akutní infekce 15
MUDr. Zuzana Vančuříková

Člověk a mikroorganismy 18
MUDr. Vladimíra Strnadelová,
Jan Zerzán

Homeopatie, autopatie
a choroplodné zárodky 20
Mgr. Jiří Čehovský

Střevní mikrobiom 21
Charlotte Matysková

Paní v trní aneb O černém kmínu 23
Václav Větvička

Jak být milejší 24
MUDr. Karel Nešpor, CSc.

Výprava do života 28
Eva Joachimová

Meditace pro každého 30
Dita Lyner

Jak je to s tím cholesterolem? (3) 32
MUDr. Ludmila Eleková

Výzva nových začátků 35
Silvia Salow

Nemoc hodných lidí: rakovina 36
PhDr. Petr Novotný

Jak si vytváříme nezdravé
životní kulisy 38
Mgr. Marie Plochová Hlávková, Ph.D.

Moje platonická láska: Sibiř 40
Mgr. Zuzana Paulusová

Astrokukátko 44
Ing. Zdeněk Bohuslav

Řádková inzerce

Řádky proti samotě

Koupit Meduňku