Knihovnička Meduňky

Tajemství kříže – kniha o práci s emocemi

V titulním rozhovoru aktuálního únorového čísla Meduňky jsme hovořili s Tomášem Keltnerem (kromě jiného) také o dvou jeho knihách – Tajemství kříže a Vyšší dívčí – které nedávny vyšly v našem vydavatelství…

 


Klíčovým tématem vaší první knihy Tajemství kříže je práce s emocemi. V předchozím článku, který vyšel v Meduňce v listopadu loňského roku, jste zdůraznil, že zvládnutí emocí a nastolení harmonie mezi tím, co se člověku odehrává v hlavě a reálnými ději v jeho okolí, je nezbytnou podmínkou dalšího rozvoje. Jak vysvětlujete vznik emoce a proč je zvládání emocí tak zásadní?
Náš život se skládá z mnoha inkarnací. A důvodem, proč „vypadneme“ z těla, bývá většinou právě naše neschopnost najít rovnováhu mezi rozumem a tělem. Možná ji máme v dětství, ale brzy o ni přijdeme. Emoce je alergická reakce našeho fyzického těla na náš rozum.
Tělo reaguje na to, co se odehrává ve skutečnosti kolem něj, ale zároveň i na to, co se odehrává v našem rozumu. Pokud mezi těmito ději nastane rozpor, pak vzniká emoce. Např. sedím v místnosti a měl bych být v klidu, protože mě nikdo neohrožuje, ale nejsem, protože si vzpomenu na spor, který nastal třeba včera, a to mne rozčílí. Jsem rozčílený a moje tělo a rozum se ocitají v nerovnováze. Můj rozum prožívá něco jiného, než co by mělo prožívat tělo, a rozum nutí tělo prožívat to spolu s ním. A proč je zvládání emocí zásadní? Protože zvládat své emoce znamená stát se svobodným, nenechat se ovládat. Dalším důvodem je, že emoce a nekvalitní strava jsou dva zásadní faktory, které způsobují, že umíráme mnohem dřív než ve věku, jehož bychom vzhledem k potencionálním možnostem našeho těla mohli dosáhnout.

Znamená to, že emocemi své tělo poškozujeme?
Ano. Emocemi se zabíjíme. Emoce je jed, který naše tělo otravuje na úrovni buněk. Můžete si to představit na příkladu kopírování listu papíru. Zkopírujete originál, vznikne kopie, a v dalším kroku už nekopírujete originál, ale kopírujete tu kopii – a když to uděláte tisíckrát, rozdíl mezi originálem a poslední kopií je obrovský. A tomu říkáme stárnutí. Naše tělo je jako ten list papíru. Kopírujeme totiž vždy tu aktuální kopii, která je ovlivněná emocemi a špatnou stravou. Jde o jemný rozdíl – za minutu člověk nebude jiný, než je teď, ale za deset let už ano. A tu změnu nejvíce způsobují právě emoce.

V knize nabízíte i některé techniky práce s emocemi, které je samozřejmě nutné cvičit. Co považujete za nejdůležitější, jak se cvičením začít?
Na počátku je nejdůležitější zabývat se emocemi ve své minulosti a ty se pokusit jen pozorovat a nehodnotit, což nám umožňuje si něco uvědomit. Pokud při pozorování zároveň hodnotím, zůstávám stále na úrovni vědění, nikoli na úrovni vědomí – neuvědomuji si. Je třeba si znovu projít to, co se mi stalo a pravdivě si přiznat, že jsem se rozčílil zbytečně, že to byla emoce. Když to udělám mnohokrát, zlepší se moje schopnost emoci uvidět a zachytit ji, právě když probíhá…

(Knihy získáte na e-shopu www.obchodmedunka.cz)

 

Koupit Meduňku