2020,  Archiv,  Meduňka

Obsah čísla 1/2020

Vážení čtenáři,
za celou redakci Meduňky vás vítám v roce 2020. Co nám přinese, nevíme, ale jisté je, že každou vteřinu rozhodujeme o tom, jak budeme přistupovat k životu a jak ho budeme vnímat, což má i vliv na naše zdraví.
Jak všichni víme, zdravotnický resort se potýká s mnoha problémy, přestože jeho rozpočet je stále navyšován. Přibližně 500 milionů korun letos například nově připadne na novelu úhrady více než osmi tisíc zdravotnických prostředků, což ocení mnozí pacienti včetně těch, kteří užívají inkontinenční pomůcky. Na novele, která platí od 1. 12. 2019, se významně podílely pacientské organizace, což je vítaný posun.
Další problém, který nyní řeší na minis-terstvu zdravotnictví, se týká především nedostatku zdravotnického personálu, čímž na druhé straně stoupá význam prevence. Dokonce byla ustanovena pracovní skupina pro personální stabilizaci, aby u nás bylo možné udržet dostupnost zdravotní péče ve všech oblastech. Nabízí se dotační programy pro praktické lékaře i pro stomatology, byl přijat plán na navýšení počtu studentů a učitelů na lékařských fakultách a také byla spuštěna kampaň Studuj zdrávku, jejímž cílem je motivovat mladé lidi ke studiu zdravotních škol a k práci v tomto oborou.
„Zdravotní sestry už nelze prezentovat jako personál, který je neustále přetěžován, ale také je nutné vyzdvihovat hodnotu a odbornost tohoto povolání a zvýraznit jeho atraktivitu,“ řekla pro Meduňku náměstkyně MZ ČR MUDr. Alena Šteflová. Dodala, že zde také pracují na internetovém národním informačním portálu, jehož cílem bude právě posílení prevence. Úzce to souvisí s obecnou zdravotní gramotností naší populace, do níž se počítá i to, zda lidé vědí, kde si mohou najít relevantní informace, jak prospět svému zdraví, co vše mohou ovlivnit sami a jak to udělat v praxi. Právě v tomto ohledu jsme totiž ve srovnání s jinými evropskými zeměmi v nedávné studii zcela propadli.
Názor na význam prevence a toho, co obnáší, se navíc v poslední době výrazně mění, a to jak v akademických kruzích, tak i v jednotlivých odborných společnostech. O tom, že na zdravotní stav člověka má výrazný vliv výživa, pohyb a jeho celkový přístup k životu, už není pochyb. Proto na MZ ČR také vypracovali koncept Center prevence, která by se postupně měla stát součástí zdravotnických zařízení. Lidé by zde měli získat informace, jak o sebe pečovat a žít plnohodnotný život, a to i v případě, kdy už prodělali závažné onemocnění a chtějí předejít recidivám.
„Někteří lidé nechtějí být aktivní a stále spoléhají na systém, který je ale nezachrání. Ty, co se o sebe starají, bychom proto rádi nějak bonifikovali. Ostatní chceme motivovat k tomu, aby s tím začali. Správné pochopení prevence má totiž obrovský význam,“ potvrdila ještě MUDr. Alena Šteflová. Právě proto jsme se rozhodli prevenci věnovat lednovou Meduňku.
S láskou
Věra Keilová

 

Z obsahu

V náručí Matky Ammy 6
Mgr. Věra Keilová

TÉMA: PREVENCE – MÝTY A SKUTEČNOST

Co je a co není prevence nemocí? 10
MUDr. Ludmila Eleková

Jak uniknout tsunami civilizačních nemocí 13
prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.

Co je skutečná prevence 16
MUDr. Jan Vojáček

Každodenní péče o zdraví 17
MUDr. Vladimíra Strnadelová,
Jan Zerzán

K čemu je dobrá psychická
hygiena 19
Dana Cooke, Ph.D.

Víra a nevíra 22
Ing. Jiří Vacek

Desatero posilování zdraví 24
Mgr. Jan Blahůšek

Píseň mého srdce 26
Ing. Jiří Mazánek

Je libo (pichlavou) delikatesu? 27
Václav Větvička

Cesta k sobě a ke zpracování
potíží 30
Mgr. Marie Plochová Hlávková, Ph.D.

Zdravé bydlení 32
Oto a Petra Reissovi

Nemoc hodných lidí
– rakovina (3) 34
PhDr. Petr Novotný

Zapomenuté osudy vynést
na světlo 36
Mgr. Zuzana Paulusová

Jaký bude rok 2020? 40
Milena Králová

Lidé a věčnost 42
Eva Joachimová

Astroporadna 44
Mgr. Marie Plochová Hlávková, Ph.D.

Astrokukátko 46
Ing. Zdeněk Bohuslav

Řádková inzerce

Řádky proti samotě

Koupit Meduňku