Knihovnička Meduňky,  Meduňka

Z meduňkové knihovničky: Tajemno kolem nás

… je název knihy od PhDr. Miroslavy Maškové, kniha vyšla před časem jako 27. titul meduňkové edice. Najdete v ní stručný souhrn nejrůznějších oborů alternativního léčení (mineralogie, fototerapie, astrologie ad.), s nimiž se můžeme setkat. Autorka, zkušená psycholožka  a léčitelka nabízí čtenářům k výběru širokou škálu možností, jak dosáhnout harmonie těla a duše – tedy zdraví. Knihu získáte přes náš e-shop www.obchodmedunka.cz


Všechny barvy duhy
Láska je jako duha, která září všemi barvami života.
Setkáváme se s nimi všude – na každém kroku. Barvy jsou naším světem – v nás i kolem nás. Staly se nedílnou součástí našeho života. Víte o tom, že své zdravotní potíže můžete léčit i barvami? Je to jednoduchá a nádherná metoda, kdy každá barva má svůj terapeutický účinek pro určitý orgán našeho těla. Lékařský systém barevné terapie vypracovali hinduisté a muslimové, kteří si všechny léčebné účinky barev ověřovali po celá dlouhá léta. Barevná terapie nemá žádné vedlejší účinky. Běžně ji užívali ve starém Egyptě, Číně, Tibetu a jinde. Mnohé poznatky o léčení barvami shrnul ve své knize Health and Long Live dr. S. Šivanandy.

Barevná terapie
Je škoda, že toto dříve tak rozšířené odvětví medicíny upadlo dnes zcela v zapomnění. Co je to barevná terapie? Je to jednoduchá, účinná a laciná magnetizující léčba, kterou by měl každý znát nejen teoreticky, ale rovněž by ji měl využívat i v praxi. Na barvy reagují naše oči i pokožka a mění se i náš puls.
Každému z nás je dobře znám léčivý účinek slunečních paprsků a všichni dobře víme, že bez slunce by nebylo života na Zemi. Sluneční energie je zastoupena v rostlinách i potravě, kterou přijímáme do našeho těla, a tím tak získáváme pro nás tolik potřebnou energii. Sluneční spektrum obsahuje všechny barvy. Z toho můžeme předpokládat, že rostliny si samy vybírají hodnoty takových barev a magnetických prvků, které samy potřebují. Příroda je velkou chemickou továrnou, pečlivě řízenou zákony, které věda teprve postupně odhaluje.
Podstatou barevné terapie je skutečnost, že barvy způsobují fyziologické změny v buňkách organismu. To znamená, že barevné paprsky mění funkční rytmus. Každá buňka či buněčná skupina mají své zabarvení, své speciální vibrace. V případě nemoci se tato skupina buněk mění. Jestliže použijeme paprsky určité barvy, přinutí se tyto skupiny buněk k návratu do normálních vibrací a dochází tak k uzdravení.
Barvy hrají v našem životě důležitou roli. Světelné vlny působí na náš zrak a vyvolávají barevné vjemy. Každá ze základních barev má určitou vlnovou délku a přináší určitou dávku energie. Proto mají různé barvy na člověka rozdílný vliv. V podvědomí výrazně cítíme jejich specifický účinek. Každá barva má svoji vibraci – například červená 395 trilionů za vteřinu, zelená 570, modrá 620, fialová 750 apod.
Sluneční aura je duha a tvoří ji barvy – červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá, fialová a růžová. V kosmickém světě je zastoupeno ještě mnoho jiných paprsků, které nemůžeme svými smysly vnímat. Popsat je nemohou ani jasnovidci pro nedostatek výrazů a přirovnání. Některá kosmická záření mohou zjistit jen speciální přístroje.
Žádná barva sama o sobě není zlá ani dobrá, ale každou lze využít pro dobro člověka. Za nepříznivých okolností nebo při špatném zdravotním stavu nám mohou některé barvy škodit. Lidské tělo vyzařuje svou energii mimo své tělo a tuto energii je možné i měřit. Některé její druhy na sebe berou formu světla a barevného záření. Dokladem toho je řada v zahraničí zveřejněných barevných fotografií lidí, zvířat, stromů i rostlin. Zcela vědecky tak byla prokázána oprávněná teorie jógy a jejího názoru na lidskou auru. Potvrdila se tak dávná skutečnost, že vše má své vibrace, barvu, zvuk a tvar. Barvy odpovídají čtyřem povahovým temperamentům člověka: melancholik – modrá, cholerik – červená, sangvinik – žlutá, flegmatik – zelená.
Existuje právě tolik barev, kolik je tónů, protože každý tón podle záchvěvu zvukových vln vytváří určitou barvu. Proto může souzvuk, akord, zaznít jen tehdy, když hrajeme na citových strunách svého života, které jsou čisté a jejichž barvy působí na sebe harmonicky. Barvy na nás mají větší vliv, než si uvědomujeme. Jsou plné jasu, radosti a tím nás ovlivňují stejně jako slunce. Různé barvy působí na různá energetická centra v těle. Například červená stimuluje sexuální energii a oranžová s červenou napomáhají trávení. Zelená se dotýká našich srdcí a je plná lásky, harmonie a míru, zmírňuje naše emoce. Modrá má zase vliv na naše dýchání, plíce, průdušky atd. Purpurová je duchovní, inspirativní a éterická. Podporuje klid a navozuje meditaci. Bílá je stavem vyššího vědomí. Intenzivní barvy vyvolávají intenzivní reakce. Tlumené barvy, nikoliv však vybledlé, jsou pro nás uklidňující. Doporučuji, abyste barev využívali cíleně a vědomě, protože mají větší vliv a dopad na vaše zdraví, než si myslíte. J. W. Goethe říkal, že „barvy jsou zhmotněním světla, jeho radostmi i smutky“. Ve své Nauce o barvách radil, že je dobré pro posílení zdraví, když si alespoň jednou denně podržíme před očima barevné sklíčko a budeme vnímat energii a náladu barev. Profesor dr. Finsen dostal v r. 1905 Nobelovu cenu za léčení barvami. Dokázal, že je možné modrým světlem úspěšně léčit tuberkulózu.
Představte si svět bez barev. Byl by jako starý černobílý film. Barva znamená život. V bílém slunečním světle jsou obsaženy všechny barvy duhy. Když světlo dopadá na předmět, odrážejí se od něho jen některé barvy. Naše oči vidí jen barvy, které předměty odrážejí. Věci a předměty kolem sebe vidíme tedy barevně. Například tráva se nám zdá zelená, protože odráží zelené světlo. Barva je důležitá pro všechny živé bytosti – lidi, zvířata, rostliny i kameny. Květiny mají výrazně zbarvené okvětní lístky a jimi vábí hmyz, aby je opyloval, a tak může rostlina vytvořit semena. Každá barva má svůj zvláštní význam. Pojďme si o nich povědět něco více, abyste jim mohli lépe porozumět a ve svém životě je více využívat.

Růžová
Růžová barva je směs červené a neutrální bílé. Je to symbol bezpodmínečné lásky a životnosti. Ovládá celé naše tělo. Přináší dobrou náladu, uklidňuje a povzbuzuje. Užívá se při léčbě depresí. Dávají ji přednost lidé přecitlivělé povahy, kteří se snadno pro něco nadchnout, ale brzy o věc ztratí zájem. Často žijí ve stresu, protože se nechají vyvést z míry různými maličkostmi…

 

Koupit Meduňku