Meduňka

Z říjnového čísla Meduňky: Proč ženám sluší střízlivost…

… vysvětluje MUDr. Karel Nešpor, CSc. ve svém článku, který je součástí tématu věnovaného ŽENÁM A KOLOBĚHU ŽENSKÉHO ŽIVOTA. Naši autoři a spolupracovníci připravili řadu příspěvků, v nichž najdete mnoho užitečných informací  a rad pro různé fáze ženského života. Říjnové číslo Meduňky proto rozhodně stojí za přečtení, stále si ho můžete zakoupit ve stáncích PNS a ve vybraných prodejnách.
Nabízíme ukázku ze zmíněného článku pana primáře Nešpora…

 

Paní Mrkvičková potká paní Okurkovou a nevěří svým očím. Zeptá se: „Co se to s vámi stalo? Vypadáte o deset let mladší. Úžasně vám to teď sluší. To jste byla v lázních?“ Paní Okurková odpoví: „Milá paní Mrkvičková, v lázních ne, ale byla jsem v protialkoholní léčebně.“
Tento dialog jsem si vymyslel, ale klidně by k němu mohlo dojít. Řadu let jsem pracoval na oddělení pro závislé ženy. Paní a dívky, které se tam dostávaly, vypadaly nejprve zuboženě, ale po uplynutí měsíce či dvou se změnily k nepoznání. Zlepšilo se jejich držení těla, projasnila se pleť a také o sebe začaly více dbát. Z podivně vyhlížejících individuí se stávaly sympatické a přitažlivé ženy. Není divu, že jejich manželé se pak do nich často znovu zamilovali. Ke zlepšení tělesné i duševní kondice a vzhledu dochází i u mužů, ale u žen jen je tato proměna mnohem nápadnější. Zamysleme se nad tím, proč tomu tak je.

Hormony v pohodě
Jedna lékařka během odborné přednášky řekla: „To, co muže na ženách přitahuje, jsou estrogeny.“
Dalo by se namítat, že kromě estrogenů je to i ledacos dalšího, třeba klidná a laskavá povaha. Něco na tom ale je, s estrogeny totiž souvisejí např. sekundární pohlavní znaky. Alkohol a drogy tlumí sekrecí pohlavních hormonů jednak na úrovni mozku, a pak i přímo na úrovni pohlavních žláz. Po nějaké době abstinence se však hormonální poměry normalizují. U žen, které se vyhýbají alkoholu, bývá totiž méně gynekologických a sexuálních problémů. Příznivě působí i abstinence od tabáku.
Jednou z příčin, proč jsou ženy ve vztahu k alkoholu zranitelnější, je skutečnost, že jejich játra se musí ve větší míře zabývat metabolismem hormonů. Navíc bývají ženská játra v porovnání s mužskými menší. A ještě je tu jedno důležité varování: nebezpečná je kombinace hormonální antikoncepce a kouření! V jejím důsledku může dojít ke vzniku krevních sraženin v různých částech těla včetně mozku a dostat kvůli cigaretám mozkovou mrtvici jistě nikdo nechce.

Zdravější ňadra
Alkohol je rakovinotvorná látka. V práci britských lékařů uveřejněné v předním odborném časopisu Lancet se píše, že ve vztahu k nádorovým onemocněním je bezpečná dávka alkoholu nula. Rakovinotvorné působení alkoholu se týká žen ještě více než mužů. Riziko rakoviny prsu u žen zvyšuje už 1 dcl vína nebo „malé pivo“ za den a toto riziko roste úměrně dávce. O prevenci rakoviny prsu u žen se u nás hodně mluví, ale na důležitost abstinence od alkoholu se většinou zapomíná. Přitom je to tak snadné a člověk navíc ještě ušetří.

Mozek a nervy v kondici
V dobách mého mládí se tvrdilo, že mozkové buňky se neobnovují. Moderní výzkum ale dokázal něco jiného. Nejen, že se i v mozku vytvářejí nové spoje mezi nervovými buňkami, ale stále také dochází k obnově vlastních neuronů, a to i u lidí vyššího věku. Alkohol tento proces dočasně zablokuje, což spolu s nevyspáním a nepořádkem uvnitř těla při kocovině pronikavě zhoršuje rozumové schopnosti.
Někdy se mě novináři ptají, co doporučit lidem, kteří mají kocovinu. To nejdůležitější je být opatrný a odložit veškerá důležitá rozhodnutí na dobu, až se mozek zotaví. To však může trvat tři a více dní.
Řeči o blahodárném působení vitaminu B1 v pivu jsou reklamní nesmysly. Jednak je tam tohoto vitaminu málo, a kromě toho alkohol znemožňuje jeho vstřebávání. Vitamin B1 je v přírodních zdrojích velmi rozšířený. Není náhodou, že k jeho nedostatku dochází právě u lidí závislých na alkoholu.

Pár tipů, jak potěšit mozek

  1. Abstinovat od alkoholu a drog.
  2. Tělesně cvičit nebo chodit a naučit se správně dýchat. V tom jsou užitečné např. jóga a čchi-kung.
  3. Chránit mozek před úrazy.
  4. Stravovat se přiměřeně a vyváženě.
  5. Vést rozumný způsob život a vyhýbat se nadměrnému stresu.
  6. Dostatečně spát.
  7. Pomáhá i přiměřený příjem vody.

Celý článek si přečtete v říjnové Meduňce…

Koupit Meduňku