Knihovnička Meduňky

Učme se životu… s meduňkovou knihovničkou (dokončení)

…přečtěte si dokončení kapitoly o civilizačních chorobách z knihy Učme se životu II. od PhDr. Marie Říhové...
Pokud vás knihy této autorky zaujaly, podívejte se na náš e-shop www.obchodmedunka.cz

 

Terapeut nemůže brát na sebe odpovědnost za chování jiných – tím by omezoval jejich svobodu – ale musí je naučit, jak změnit nesprávný životní styl, a to je vždy velmi složité. Ale umět se i v současnosti zastavit a věnovat chvilku sám sobě, uvolnit své city, aby byly volné a svobodné v souladu s přírodními zákony, které jsou univerzální, se musí naučit každý, kdo chce žít v harmonii sám se sebou i s vesmírem, jehož jsme součástí. A „civilizační“ choroby nás přestanou pronásledovat. Vždyť člověk potřebuje ke šťastnému životu tak málo –prostý příbytek, prosté jídlo, ošacení, lásku a schopnost odpuštění. Jenom tím můžeme zabezpečit, aby se nenaplnilo Sibylino proroctví.
Všímejme si toho, co se kolem nás děje a srovnejme si to s dvanácti varovnými znameními, které Sibyla sdělila králi Šalamounovi…

První znamení:  Lidé budou i ve svátečních dnech vykonávat těžkou práci
Druhé znamení: Mladí lidé se budou už ve 14–15 letech brát. Mnozí se zakrátko rozvedou, protože jedna nebo druhá strana nebude spokojena.
Třetí znamení:  V zemi se rozšíří rozličná umění a řemesla, dosud nevídaná a neslýchaná, která tam cizinci přinesou.
Čtvrté znamení: Dobytek bude dávat malý užitek.
Páté znamení:  Lidé si zamilují lež více než pravdu.
Šesté znamení: Domy, majetek a grunty se budou prodávat dráže, než by si to kdo mohl pomyslet.
Sedmé znamení: Lidé budou štěpovat mnohé zahrady, vinice a chmelnice, všelijaké pustiny a meze budou rozorávat a rozkopávat a pole z nich dělat a přitom chléb bude drahý.
Osmé znamení Dojde ke změnám v penězích a rozličných mincích, které potrvají dlouhý čas. Přitom vzniknou rozličné platby a veliké, neslýchané a nesnesitelné daně.
Deváté znamení:  Bude krátký masopust, který ještě nikdy tak krátký nebyl, takže se lidé nebudou moci nabažit veselosti a budou zábavám holdovat i v postní dny.
Desáté znamení:  Lidé budou místo sena shrabovat sníh, protože právě když nastane žatva, napadne mnoho sněhu.
Jedenácté znamení:  Kobylky, které poletí od východu k západu jako do Egypta za dob faraona, napáchají mnoho škod na úrodě.
Dvanácté znamení:  V zemi české na hoře Blaník začnou všechny stromy shora dolů usychat a zakrátko nastane velký hlad.

Co říkáte, milí čtenáři? Neplní se již některá znamení? A neměli bychom se řídit varováním, které nám Sibyla zanechala?
To zní: „Pokud si lidé nebudou těchto znamení všímat a nepostaví pravdu proti lži a dobro proti zlu a chamtivosti, bude zle…“

Koupit Meduňku