Knihovnička Meduňky

Nový titul edice Knihovnička Meduňky právě vyšel!

43. titulem meduňkové edice je kniha Průvodce rodinnými konstelacemi s novými podpůrnými metodami, jejímiž autory jsou Marcela Chadžijská a Miroslav Hadaš (rozhovor s nimi si můžete přečíst v květnovém čísle Meduňky).
Kniha blíže představuje tuto velice zajímavou a terapeuticky neobyčejně účinnou metodu, se kterou mají oba autoři dlouholeté praktické zkušenosti. Uvádějí zajímavé příklady z praxe a nabízejí také konkrétní rady včetně svých autorských metod. Knihu získáte přes náš e-shop, www.obchodmedunka.cz


Úvod

Z historie všech dávných vyspělých civilizaci víme, že člověk byl vždycky chápán jako trojjediná bytost, která se skládá z fyzického těla, duše a ducha. Tak je chápán dosud u mnoha etnik, pouze naše materiálně zaměřená společnost zatím váhá. Mnoho lidí opět přijímá verzi, že lidské tělo je závislé na neviditelné, nehmotné energii Univerza (Vesmíru), kterou k němu přivádí stejně neviditelná energie jeho vlastní elektronické databanky neboli duše. Naše tělo, mysl i vědomí jsou touto univerzální energií živeny. Skrze mysl a vědomí si vybíráme, jak ji použijeme. Informace tuto energii, jejíž podstatou je oheň a vzduch, zahušťují na vodu a zemi. Vstupují tím do hmoty a vytvářejí pátý element, život.
Celkový zdravotní stav člověka je přímo úměrný stavu jeho vědomí a mysli. Všechny nehmotné lidské součástky lze opravit pouze na nehmotné úrovni. Tím se uvolní ony nehmotné bloky, které brání volnému toku energií.
Velice vyhledávanou metodou pro zvládání emočních bloků, osobních, vztahových i tělesných, jsou rodinné konstelace. Metoda, která je dosud pokládána za parapsychologickou, je tlumočníkem duše. Duše hovoří skrze emoce a pocity, a právě ty jsou při konstelacích základním používaným prostředkem.
Tato kniha je určena pro každého, kdo se chce o konstelacích dozvědět něco bližšího a koho zajímá, jak a proč při nich dochází k určitým jevům. Proto může být vodítkem pro studenty psychoterapie, průvodce či terapeuty. Protože v průběhu konstelací dochází k neobvyklým jevům, přidali jsme do knihy také trochu teorie a základní náhled do postupů a praktik, ale i zkušenosti našich terapeutů a klientů. Za každou popsanou metodu, jsme přidali kauzu pro vytvoření částečného prožitku. Úplným začátečníkům nabídneme i trochu terminologie a podrobnější vysvětlení.
Schopnost svými smysly vnímat energii minulosti, přítomnosti či budoucnosti v sobě máme ukrytou všichni. Při konstelacích se o tom přesvědčíte a získáte zcela nové zkušenosti.
Postavit konstelace znamená vytvořit poziční model vnímání situace prostřednictvím zástupných rolí za jednotlivé členy zkoumaného systému, jakým je třeba rodina. Již samotné prvotní rozestavění do pozic v prostoru přináší nový vhled na realitu.
Emoce jsou okamžitou energetickou odezvou na pocity, vyvolané energetickým vyzařováním okolí. Mozek si vytváří postoje a přesvědčení skrze vlastní nebo převzaté zkušenosti a schopnosti. I emoce mohou být převzaté a pouhou reakcí brzdící řešení situací. Nezdravé a nemocné emoce ztrpčují život. Potřebujeme je rozeznat a změnit na pravé vyjádření potřeb vlastní duše a všech podob lásky. Bohužel však nejsme zvyklí své emoce správně rozlišovat, resp. rozlišovat naše potřeby, díky nimž se cítíme milováni, přijímáni a šťastni. Důvod vzniku traumat zjednodušujeme na pouhé „jsem ve stresu“ nebo „jsem v pohodě“. Tím ale řešení vlastně blokujeme.
Není to tak úplně jednoduché. Kdo vnímá a umí správně pojmenovat a vyjádřit své pocity, mívá vždy méně problémů než ten, kdo se bojí autenticky komunikovat. Kdybychom rozeznávali, kdy hovoří duše a kdy jsme ovládáni egem, dokázali bychom si vždy správně vybrat a nebyli bychom ne-mocní. Každá nemoc má své charakteristické projevy, a pokud nás ovládne, přestáváme být sami sebou. Nemoc jedná za nás, rozhoduje za nás, až nás zcela ovládne.
Existuje způsob, jak tomu zabránit, takže se z toho můžeme dostat.
Neprojevená energie informací v prostoru je neutrální a má neohraničenou moc. Hranice jí určuje to, co připustí naše mysl, a pak energii dáváme konkrétní projev. K tomu abychom pochopili uzdravující moc našeho vědomí, uvědomili si, co potřebujeme, a věděli, že o tom rozhodujeme my sami, užíváme konstelační techniky. Konstelace jsou klíčem otevírajícím cestu k sobě. Štěstí je být tím, kým jsem.
Myšlenka, zejména vyslovená myšlenka, vzbuzuje příjemný nebo nepříjemný pocit, který se dostává více či méně nápadně až do nitra našeho těla a dokonce až do jednotlivých orgánů. Říká se tomu psychosomatika, o níž je známo, že podstatně ovlivňuje naše zdraví. Při konstelacích si můžeme mnohem lépe uvědomit, jak přemýšlíme a jak tvoříme svoji realitu.
Konfrontují se přitom aktuální vzájemné postoje a přesvědčení, které nazýváme pozice ve vztazích. Jde o to, aby se disharmonie změnila v harmonii, tj. v harmonický příjemný vztah, který přináší pocit štěstí, pohody, bezpečí a úspěšnosti. Konstelace uzdravují nejen mezilidské vztahy. Lze je užít jako smysluplnou regresi v linii rodu, kdy nás nejsilněji ovlivňují události, doslovně až od čtvrté generace a odrážejí se v rodové matrici. Také se můžete setkat s termínem epigenetický kód, což jsou přijatá, rodová nebo společenská přesvědčení.
Konstelace se projevily jako mnohem účinnější terapie než psychoanalýza, která, jak se zdá, zajeté vzorce mnohdy ještě upevňuje a terapie je dlouhodobá.
V knize popisujeme naše zkušenosti z posledních dvaceti let tak, jak je vnímáme, jak jsme je pochopili my i naši absolventi díky prožitkům při studiu, vyučování a praktikování přírodních zákonů a škály souvisejících metod. 

Koupit Meduňku