Meduňka

Velikonoční pondělí

Dnes je Velikonoční pondělí, Červené pondělí, pomlázka, binovačka, šmerkust, šmigrúst…
Už z vícera názvů vyplývá, že se jedná o den veledůležitý, a to nikoli z pohledu církevního, ale lidového.

Je to den od časného rána naplněný očekáváním, radostí, výskotem, den prastarých zvyků pomlazování živými narašenými ratolestmi a obdarovávání barvenými vejci. Na Valašsku a ve Slezsku to omlazování ještě vylepšují poléváním studenou vodou. Tato jarní magie s předávání, živoucí síly rašícího prutu, pro umocnění ještě spleteného v cop – pomlázku, pamihodu – se může nezasvěcenci zdát jako poněkud nepříjemná, ba negalatní záležitost. Dostat našleháno pomlázkou a ještě být polita vodou! A pak za to koledníka bohatě obdarovat! A přece bylo považováno za neštěstí, pokud koledníci vynechali stavení, kde byly příslušnice něžného pohlaví. To bylo neodpustitelné. Vždyť podle tradované pověry takto opomenutá, nepomlazená žena nebo dívka do roka uschla. Že je tradice velikonoční pomlázky velmi silná, o tom svědčí tradice tohoto obyčeje po celé naší zemi.  
(…z knihy Hody, půsty, masopusty od Kamily Skopové, vydal Filip Tomáš – Akropolis v roce 2007)   

   

Koupit Meduňku