Meduňka

Ing. Zdeněk Bohuslav: Ve 3. tisíciletí se vracíme ke kořenům

Respondentem titulového rozhovoru listopadové Meduňky, která PRÁVÉ VYŠLA, je dlouholetý spolupracovník Meduňky, autor tradiční a oblíbené rubriky Astrokukátko, astrolog s obdivuhodnými zkušenostmi a erudicí – ing. Zdeněk Bohuslav. Povídání s ním bylo tak zajímavé a obsáhlé, že se vše ani do vymezeného formátu rozhovoru nevešlo, ale to nejdůležitější a nejvíce inspirativní si v totmo rozhvooru rozhodně přečtete. Nabízíme ukázku, celý rozhovor i další články z nové Meduňky můžete číst také na emedunka.cz              

Ing. Zdeněk Bohuslav se věnuje astrologii už od 70. let minulého století. Je předsedou a spoluzakládajícím členem Astrologické společnosti ČR, své znalosti předává studentům své astrologické školy a patří také mezi nejdéle působící spolupracovníky Meduňky. Ke spolupráci ho přizvala zakladatelka a tehdejší šéfredaktorka Meduňky Ilona Manolevská už v prvních letech existence časopisu, a tak vznikla pravidelná rubrika Astrokukátko, kterou najdete i v tomto čísle Meduňky.   

Pane inženýre, vím o lidech, kteří si vaše meduňkové Astrokukátko vystřihují a nosí ho vždy celý měsíc při sobě. Co se v Astrokukátku můžeme vlastně dozvědět? 
Z pohledu astrologa je činnost člověka ovlivněna jednak jeho dobrým rozmyslem, a pak také vnitřní a vnější silou, umožňující na základě toho rozmyslu konat. Astrokukátko ukazuje, jaké konstelace se v daný čas nacházejí na nebi a jak tyto konstelace působí na kvalitu času. Pokud se na tuto kvalitu naladíme, naše konání může být efektivnější. Rozmysl a svou činnost může tedy člověk optimalizovat tím, že využívá příznivý čas a nesnaží se jít „proti proudu“ v době, kdy ví, že to nepůjde snadno.
Z pohledu astrologa je činnost člověka ovlivněna jednak jeho dobrým rozmyslem, a pak také vnitřní a vnější silou, umožňující na základě toho rozmyslu konat. Astrokukátko ukazuje, jaké konstelace se v daný čas nacházejí na nebi a jak tyto konstelace působí na kvalitu času. Pokud se na tuto kvalitu naladíme, naše konání může být efektivnější. Rozmysl a svou činnost může tedy člověk optimalizovat tím, že využívá příznivý čas a nesnaží se jít „proti proudu“ v době, kdy ví, že to nepůjde snadno.

Jde tedy o jakýsi výčet potenciálních možností a šancí konkrétního časového úseku?

Čas je univerzální pro celou zemi, ale každý z nás má ve svém horoskopu určitou konkrétní vlastní strukturu. Buď se touto svojí strukturou dokážeme opřít o zmíněnou kvalitu času a na základě toho efektivně konáme, nebo s ní sladěni nejsme, a pak musíme pro dosažení výsledku vynaložit větší úsilí. Například vlastnostmi planety Merkur jsou intelektuální činnost a obratnost v manuálních profesích. Když vím, že v určitý den je Merkur v příznivém postavení z hlediska podpory činnosti a že pomáhá v rozmyslu a obratnosti, mohu toho využít tak, že se opřu o obratnost a nápaditost při plnění úkolů  a na tu dobu si naplánuji obtížnější úkoly. Roli hraje i náš osobní horoskop, protože podobnost mezi  situací na obloze a strukturou v nás dává v tuto dobu dohromady možnost lepšího výsledku. Když beru v úvahu kvalitu času, mohu snáze realizovat své cíle, nebo se naopak předem připravím na to, že to půjde hůř, protože musíme fungovat i ve dnech, kdy konkrétní planety naši činnost nepodporují. Ale je dobré o těchto vlivech vědět, a právě k tomu Astrokukátko slouží. 

Astrologii se věnuje zhruba padesát let a zajímavé je, že vás k ní dovedl váš zájem o techniku a o počítače…
Když se podívám zpětně na svou cestu k astrologii, musím konstatovat, že jsem k  ní byl přiveden. Prvním impulsem byla kniha, kterou mi půjčil kamarád, syn prodavačů v bazaru a sběratel kuriozit, s tím, že je to vzácná knížka a mohla by mě zajímat. Šlo o učebnici nadepsanou Vědecká  astrologie od prof. Mirko Boleslavského. Pořídil jsem si fotokopii té knihy a zvědavě do ní nahlížel, jenže ke mně ještě nemluvila. Dalším mezníkem bylo krátce na to moje první zaměstnání v oddělení software ve Výzkumném ústavu matematických strojů, kam jsem zamířil po studiích na elektrofakultě ČVUT. Tam jsem potkal kolegu, vystudovaného astronoma a astrologa, spřátelili jsme se a společně jsme začali navštěvovat přednášky o mimosmyslovém vnímání, konané na fakultě jaderné fyziky. Scházeli se tam zajímaví lidé s méně obvyklými zájmy, tam jsem také potkal svého dalšího učitele, který mě pak zasvěcoval do tajů hermetismu, byl to Antonín Zadák, žák Františka Bardona. Současně vznikla skupina lidí, v níž jsme společně začali překládat různé knihy, např. známou knihu Sluneční znamení od Lindy Goodmann nebo vzácnou knihu o primárních direkcích. Přeložené texty se jako samizdat šířily i mezi další zájemce. Ve Výzkumném ústavu matematických strojů se sešli lidé nevšedních zájmů a širokého rozhledu, proto byla naše výpočetní technika v té době v rámci východního bloku na prvním místě a v lecčem jsme překonali i IBM. 
Dalším podnětem byl můj kontakt s americkou astroložkou Lydií Wagner, s níž jsem se seznámil na mezinárodním parapsychologickém kongresu, který v roce 1974 uspořádal Zdeněk Rejdák.

Trochu paradoxně působí fakt, že ve Výzkumném ústavu matematických strojů byla dobrá základna pro rozvoj astrologie…
Díky kamarádovi astronomovi a astrologovi jsem se snáze dostal k výpočtům a k technice, podporující astrologické čtení. A díky přístupu k počítačům jsme měli první astrologické programy, např. pro tehdy ještě těžko přístupné efemeridy nebo Placidovy domy spočítané po 4 vteřinách. Placidovy tabulky domů, které jsme tehdy ve VÚMS počítali a vytiskli na počítači, byly později v roce 1990 první knížkou nakladatelství Vodnář.
V naší skupině jsme se scházeli pravidelně 1x za dva týdny, sdíleli nové poznatky a navzájem se učili. Naše přátelství trvá dodnes. V roce 1991 jsem z VÚMS odešel a zapojil se na pět let do projektu Comenius, financovaného z větší části holandskou vládu, šlo o podporu počítačové výuky a počítačové gramotnosti ve školách v Československu. V té době se už rozvíjely osobní počítače, během pěti let jsme vybavili počítačovou učebnou na 200 gymnázií, učitele a žáky jsme naučili s počítači a programy pro výuku různých předmětů pracovat. 

Po ukončení projektu Comenius jste se začal astrologii věnovat profesionálně?
Astrologickou poradnu jsem otevřel v roce 1990, tedy asi po dvaceti letech studia astrologie. Dvacet let je mimochodem jupitersko-saturnský cyklus, Jupiter kromě jiného znamená vizi, Saturn realizaci. Tuto praxi mám nepřetržitě až do současnosti.

Za tu dobu prošly vaší poradnou stovky lidí s nejrůznějšími dotazy. S čím přicházejí lidé dnes, ve třetím desetiletí 3. tisíciletí? Řeší stále ženy hlavně vztahy a muži byznys a práci?
Kromě standardních otázek typu řešení vztahů se objevila i nová témata. Zaznamenal jsem větší množství žen, které dosáhly společenského postavení i uspokojení v materiální rovině, a najednou je začalo zajímat, jak naplnit své ženství. Ženy se začaly mnohem víc podílet na mužském světě a v pracovní sféře uplatňují mužský a manažerský pohled na život. Mají ambice se prosadit, něco vytvořit a dokázat, ale v určité fázi života si uvědomí, že chtějí být taky ženou – a nastává rozpor. Do mé poradny přijde jangová žena, která má v sobě mnoho silových prvků a svou sílu chce vyvážit jinem, ale nejde jí to. Toto téma se výrazně objevilo zejména na počátku nového tisíciletí.


Co takové ženě poradíte?
Záleží na tom, co od života očekává. Důležité je, aby si uvědomila, co pro ni ženství obnáší. Podle těchto očekávání a podle struktury jejího horoskopu jí můžu poradit, jakým nástrojem jít k tomu, co hledá a co si přeje. Tak ostatně pracuji při astrologické konzultaci s každým klientem. Nezapomeňme, že horoskop neukazuje pohlaví člověka. Člověk jakožto bezpohlavní duch je napojený na tělesnou schránku, a podle ní je mužem nebo ženou. Každému klientovi – ženě i muži – také nabídnu možnost podívat se na nějaké téma, které se v horoskopu ukazuje jako výrazné nebo zajímavé, a mohlo by pro něj být přínosné. Často jde o konkrétní věci typu, jak se vyrovnat se změnou profese atd.

Věnoval jste se také tzv. relokační astrologii, která radí, kde na světě by člověk mohl nejlépe naplnit svůj potenciál. Tento typ konzultací byl patrně aktuální v 90. letech po otevření hranic, jaký je zájem v současnosti?   
Místo, kde jsme se narodili, nám ukazuje nastavení našeho fyzického těla a nástrojů pro ducha v tom těle. Když se posunete někam dál ve smyslu východo-západním, technicky řečeno dojde k pootočení os horoskopu, tedy ke změně obsazení domů. Pokud mám např. Merkura např. v 10. domě, což znamená, že mi racionální myšlení pomáhá pro společenské postavení, mohu ho vědomě zvolenou změnou pobytu přemístit do 7. domu, kde bude působit v jiné oblasti mého života, např. ve vztazích. Pokud se potřebuji naučit cizí jazyk, mohu si přemístit Merkura do 3. domu, což je dům učení se, zprostředkování a cestování, a budu se moci učit lépe a rychleji.
V současné době se o tyto otázky občas zajímají třeba studenti, kteří si vybírají místo pro stáž nebo zahraniční studia, aby silné stránky svého horoskopu zapojili a podpořili v místech příznivých pro ten který obor. Mohou se tak také zbavit něčeho, co je zatím brzdilo, například Saturna 3. domě, který jim komplikuje komunikaci. V rámci naší republiky změna místa pobytu příliš účinná není – vzhledem k rozloze naší země je posun pouze 27 minut a obsazení domů se zpravidla nemění. 

Občas se říká, že narodit se v Čechách je vlastně výsada, protože zde máme příznivé duchovní vlivy – souhlasil byste s tím?
Líbí se mi to, ale nejsem si jistý, jestli to tak opravdu je, domnívám se, že se každý narodí tam, kde podle plánu své duchovní cesty potřebuje. Když se člověk narodí mezi Eskymáky, nebo v New Yorku, nebo v Čechách, má to nějaký důvod, není to náhoda. Faktem ale je, že Čechy a vůbec střed Evropy poskytují určité zvláštní výsady. Můžeme se tady setkat s určitou tradicí, s určitým způsobem myšlení a s typem civilizace, který v sobě možná máme víc zakořeněný, a proto je to pro nás příznivější startovní pozice.

Existují ještě nějaká další témata, typická pro počátek 3. tisíciletí?
Jsem přesvědčen, že ke každému astrologovi se dostávají takoví klienti, kteří právě jeho potřebují, kterým on může něco dát a které si taky zaslouží. Ke mně přicházejí lidé, kteří jsou na cestě a chtějí vědět, jak se ve svém životě orientovat. A to se objevuje v současné době častěji než ve 20. století. Na mě je, abych s tímto člověkem navázat kontakt a poznal, na co se vlastně přišel zeptat, i když on svůj dotaz třeba formuluje jinak. Většinou se chce dozvědět, co mu pomůže na jeho duchovní cestě. Občas se někdo zeptá přímo na to, co má dělat, ale většinou je v pozadí příchodu takového klienta něco, co ho přimělo přijít. Lidé se chtějí dozvědět něco o sobě, o tom, kudy jít dál a jak se lépe orientovat, chtějí v životě lépe fungovat. Mnoho mých klientů zajímá, jaký mají potenciál, jak se sebou mají zacházet, jak v sobě vybudovat něco lepšího, nebo jak se vyrovnat s tím, že v jejich životě něco „drhne“… 

Koupit Meduňku