2023,  Archiv,  Meduňka

Obsah čísla 3/2023

Milí přátelé,
vítejte u březnové Meduňky. Píšu tento úvodník a myslím na vás – naše čtenářky i čtenáře, protože za pár dní už budete březnové číslo držet v rukou, někteří si možná Meduňku koupíte poprvé, nebo ji čtete už léta, ale všichni jste jistě zvědaví na to, co jsme pro vás v tomto čísle připravili. Věřím, že vaše očekávání bohatě naplníme.
V titulním rozhovoru jsme si povídali s naší autorkou Markétou Vopičkovou a probrali jsme toho spoustu – od výroby domácí kosmetiky až po bylinnou léčbu koní. A hlavní téma, nazvané Krev – posel života, je tentokrát mimořádně rozsáhlé.
Krev, rozvádějící po těle živiny a kyslík, nám umožňuje žít pozemský život. Z pohledu východní medicíny má však krev i mnohé další funkce a z duchovního pohledu nese hluboký význam. Pro nás lidi, duchovní bytosti žijící v hmotném světě, je důležité mít na zřeteli oba aspekty – a proto si přečtete mnoho praktických informací o tom, jak o svou krev pečovat vhodnou stravou, dýcháním, pohybem i odpočinkem, jak se vyznat ve výsledcích krevních testů a co dělat při anémii. Věnujeme se ale také spirituálnímu významu krve a jejím jemnějším energetickým hladinám. Svým vyzařováním vytváří krev totiž most pro činnost ducha ve hmotě a umožňuje duchu – tedy člověku – své hmotné tělo dokonale ovládat. Ve svém článku o tom píše Ing. Vít Syrový.
„Krev, to je zcela zvláštní šťáva,“ říká Faustovi, hlavnímu hrdinovi slavného Goethova díla, ďábel Mefistofeles a požaduje, aby jejich vzájemná úmluva byla podepsána Faustovou krví. Tím vyjadřuje jedinečnost a mystérium této drahocenné substance. Antroposof Rudolf Steiner v jedné ze svých přednášek vysvětluje, že kdo (nebo co) ovládne krev člověka, ovládne ho celého a získá nad ním neomezenou moc. Proto je třeba – na úrovni reálné i symbolické – věnovat velkou pozornost tomu, co si do krve sami přidáváme nebo co si do ní necháme přidávat, jak také upozorňuje Ing. Syrový. Podle MUDr. Elekové krev symbolicky vyjadřuje životní sílu a vitalitu a krvácení znamená jejich ztrátu (namístě je pak otázka, kde nám životní síla uniká nebo kdo nám ji bere).
Krev má zázračnou schopnost se neustále obnovovat, a pokud se rozhodnete ke své krvi začít přistupovat jinak a s vědomím souvislostí, toto číslo Meduňky vás k tomu vybaví množstvím užitečných informací.
Březnová Meduňka vás také doprovodí do jara, a proto se věnujeme i bylinkám – kopřivě, jejíž listy se kromě jiného používají při anémii, a řebříčku, zdatnému pomocníku při léčbě potíží s ledvinami a močovými cestami. A jsou tu i další velmi zajímavé články…Život doutnající v hlubinách země se už prodírá na povrch a my opět můžeme zblízka sledovat začátek nového životního cyklu. Jaro je časem nových začátků nejen pro přírodu – je to velká možnost i pro nás, využijme ji tedy ke svému dobru.
Přeji vám šťastný vstup do jarního času.
Zuzana Paulusová

Z obsahu
Rozhovor s Markétou Růženkou Vopičkovou 6
Mgr. Zuzana Paulusová

TÉMA: Krev – posel života

Nejvzácnější tekutina 10
prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.

Zázračné médium 13
MUDr. Vladimíra Strnadelová,
Jan Zerzán

Krev očima Východu 15
Bc. Natálie Kašpárková

Rozbor živé kapky krve 17
Mgr. Věra Keilová

Zdravé červené krvinky 20
Charlotte Matysková

Význam správného složení a vyzařování krve 22
Ing. Vít Syrový

Krev není voda 24
Mgr. Jitka Větrovská

Laureáti 27
Václav Větvička

Pro očistu těla i duše 30
Mgr. Karolína Romášková

Leucin a lysin 34
prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.

Hodná holka a hodný kluk 36
Mgr. Marie Plochová Hlávková, Ph.D.

Řebříček – král bylin
v léčbě ženských nemocí 38
Magdaléna Dobromila Staňková

Jak se vyznat v laboratorních výsledcích 40
MUDr. Ludmila Eleková

Bylinka měsíce března – kopřiva dvoudomá 43
Bc. Martin Kolár

Nejlepší je domácí: březen 44
Ing. Markéta R. Vopičková, Ph.D.

Astrokukátko 46
Ing. Zdeněk Bohuslav

Řádková inzerce

Řádky proti samotě

Koupit Meduňku