2021,  Archiv,  Meduňka

Obsah čísla 7/2021

Vážení čtenáři a milí přátelé,
věřím, že většina z vás má k přírodě velmi vřelý vztah, stejně jako je tomu u celé naší redakční posádky. Zejména v poslední době se všichni ještě více přesvědčujeme o její síle a až zázračné uzdravující moci, která je tu pro nás kdykoliv. A naplno si ji můžeme vychutnat hlavně nyní v létě. Dny, kdy je těžký horký vzduch prosycen nasládlou vůní květů a ovoce, neustávajícím ptačím zpěvem a jemným bzukotem všudypřítomného hmyzu, miluji a určitě nejsem sama. Ve městech je směsice vůní a zvuků sice trošku jiná, ale i tady existují oázy smíření, jak tomu říkám, protože příroda, která je bez ega, nás přivádí k harmonii, a ta je vždy spojená s přijetím a láskyplností.
Letos jsem se na léto opravdu těšila, což bylo mimo jiné i proto, že jsem krátce před jeho začátkem skládala zkoušky jako instruktorka jógy 2. třídy. Těšila jsem se, až to budu mít za sebou. Řadu víkendů na podzim, v zimě i na jaře jsem totiž strávila sledováním on-line přednášek z anatomie a fyziologie, ale také jógové filozofie, díky čemuž jsem si ještě o něco více rozšířila obzory, což se hodí vždycky, a jsem za to ráda.
Jak možná víte, název „jóga“ pochází ze sanskrtu ze slova „jug“, které vyjadřuje jednotu těla a duše. Základem jógy je myšlenka, že člověk může dosáhnout nejhlubšího poznání a spasení od koloběhu znovuzrozování (tzv. samsáry) tehdy, nastoupí-li na jednu ze čtyř duchovních cest k osvobození. Je to karmajóga s nezištným konáním pro druhé, bhaktijóga s plným odevzdáním se Bohu, džňánajóga založená především na poznání a pochopení a konečně i rádžajóga, která má podle Pataňdžaliho osm stupňů. Cvičení tělesných ásan je přitom pouze jedním z nich a stejně důležitých je i sedm dalších zásad, přestože v západní kultuře si jógu spojujeme téměř výlučně právě s fyzickým cvičením těla. Podobný osud postihl i tantru, která je taktéž hlubokou filozofií, ale v naší kultuře jsme si z ní „vyzobli“ jenom to, co se nám hodilo, a tak je spojována hlavně se sexem a rozkoší. Ale zpátky k józe. Jakých je těch dalších sedm důležitých zásad?
Především to je jama neboli sebeovlá–
dání, které zahrnuje neubližování, pravdivost, čistotu, nekradení a nehromadění majetku. Dále je to nijama představující kázeň, pránájáma, což je kontrola energie pomocí dechových technik, pratjáhára (stažení smyslů), dháraná (koncentrace), dhjána (meditace) a samádhi (dokonalé uskutečnění neboli osvícení). Cílem jógy je tedy sjednocení individuální duše s vesmírným Já, chcete-li s Bohem.
Musím říct, že za ta léta, kdy jsem z aerobiku postupně přesedlala na jógu, vnímám její hloubku čím dál silněji. Nad tím, že ji někteří vnímají jen jako jiný styl cvičení, se ale nijak nepohoršuji, protože každý nějak začíná, a jóga i tak vede vždy ke zklidnění, jež je základem pochopení. Tím, že harmonizuje tělesné pochody a funkce našich orgánů, automaticky přispívá i k duševní pohodě. A jak známo, kdo je vyrovnaný a šťastný, neubližuje druhým ani přírodě. V józe se po nás nechce výkon, ale prožitek, a o to by mělo jít v celém životě.
Hezké letní dny, srdečně
Věra Keilová

Z obsahu:

Rozhovor s MUDr. Martinou Závorkovou 6
Mgr. Miloš Matula

Chronoterapie 9
Eva Joachimová

TÉMA: UZDRAVUJÍCÍ SÍLA PŘÍRODY

Jak si vážíme darů přírody 10
Ing. Vít Syrový

Léčivá síla letní přírody 13
Mgr. Věra Keilová

Chraňme rozmanitost naší přírody 15
Jiří Kaňa

Červenec
– měsíc sběru našich bylin 17
RNDr. Mgr. Jana Vlková

O zvířatech, lidech a duších 19
Milena Králová

Víte, co nakupujete? 21
Lída Charvátová

Základy první pomoci pro psy 23
Zdeňka Kudová

Třicet stříbrníků 28
Václav Větvička

Píseň mého srdce 30
Ing. Jiří Mazánek

Ve vztahu hledejte vyšší smysl 32
Martina Burýšková

Největší biologický experiment 35
Ing. MgA. Martin Kopčaj

Kolo života 36
Ing. Mgr. Radka Loja

Znáte měsíček lékařský? 37
Ing. Markéta Růžena Vopičková, Ph.D.

Abeceda zdravých potravin 38
Ing. Iveta Kulhánková

Moje úvahy o covidu:
dlouhý covid 40
MUDr. Ludmila Eleková

Opakování je matkou moudrosti 43
Ing. Jiří Vacek

Astrokukátko 46
Ing. Zdeněk Bohuslav

Řádková inzerce

Koupit Meduňku