Pozvánky

Meduňčiny procházky Prahou v roce 2020

I v letošním roce jsme si pro Vás přichystali procházky s Meduňkou po našem krásném a magickém hlavním městě. Procházky se konají od března do června, vždy na začátku měsíce. Veškeré informace najdete zde. Máte-li zájem se procházky zúčastnit, je nutné přihlásit se předem pomocí SMS na níže uvedené číslo. Těšíme se na Vás!

1. procházka 4. 3. 2020

ZÁHADY A MYSTÉRIUM JÁNSKÉHO VRŠKU A OKOLÍ: PO STOPÁCH VĚHLASNÝCH ALCHYMISTŮ, MÁGŮ A DÁVNÝCH TAJŮ MALÉ STRANY

Z PĚTIKOSTELNÍHO PLÁCKU A MALOSTRANSKÉHO NÁM. NA JÁNSKÝ VRŠEK A ROMANTICKÁ I TAJEMNÁ MÍSTA MALÉ STRANY

Na této alchymistické a mystické procházce magickou Prahou překonáme bariéru času; vnoříme se do dob dávných i méně starobylých; projdeme známá i neznámá místa; dozvíme se zřídka sdělovaná tajemství a také, že kromě mystického Pětikostelí na Novém městě pražském existoval plácek Pětikostelí i na Malé straně; zjistíme, proč se Jánský vršek nazývá Jánským; vydáme se po stopách často a neprávem znevažované alchymie; nahlédneme do jejích mystérií a do života alchymistů v Praze; ukážeme si znamení všem na očích, ač ve skutečnosti se skrytými spojitostmi s alchymií.
Uvidíme společně nejenom dům, ve kterém měl žít Edward Kelley, nýbrž i ten, v němž strávil část svého života spisovatel, jenž se věnoval pražským legendám a mýtům (zbyde-li čas, některé „místní“ si převyprávíme), a ze kterého díla čerpal Jirásek při sepisování českých pověstí.
Budeme se kochat nesmírně romantickým zákoutími Malé strany, mnohdy malebnějšími, nežli na Starém městě.
Naladíme se na energii této lokality, podíváme se, kde stáli ztracené a zaniklé kostely, na jejichž místě dodnes cítit geo-energii silového místa.

Termín: 4. 3. 2020, 17.00 hod.
Místo setkání: Malostranské náměstí (kdysi parkoviště, za stánkem u zastávky tramvají, poblíž kavárny Starbucks)
Cena: 240 Kč/os (v ceně zahrnuta sluchátka, abychom slyšeli výklad i během chůze)
Kontakt a přihlášky:  (+420) 732 87 20 40 (pouze SMS)

2. procházka 1. 4. 2018

ALCHYMIE NA PRAŽSKÉM HRADĚ: PRŮCHOD BRANAMI ČASU

Zážitková, mystická a magická procházka skrytým a tajemným městem i místem; Praha jako Velké dílo Velké alchymie a Hrad (koruna království a místo korunovace) jako Posvátná Tvorba zasvěcenců skutečné alchymie…
Letohrádek královny Anny (první den otevření po zimní sezoně!), Mihulka, Zlatá ulička, původní Bílá věž, Rudolf II. (realita, výmysly, nepřátelská propaganda, diagnózy a nemoci, přednosti a přínosy), avšak také Karel IV., rabbi Löwe, John Dee (středověký James Bond), Edward Kelley, Michal Sendivoj, Voynichův rukopis, skutečná a vybájená místa působení alchymistů, skutečný cíl, původ, historie alchymie jako posvátné vědy a matky věd, taje Pražského hradu…
To vše vás očekává na této unikátní procházce!

Termín:  1. 4. 2018, 17.00 hod.
Místo setkání: zastávka tramvají č. 22 a 23 Královský letohrádek
Kontakt a přihlášky:   (+420) 732 87 20 40 (pouze SMS)
Cena:  240 Kč (v ceně zahrnuta sluchátka, abychom slyšeli výklad i během chůze)

3. procházka  6. 5. 2020

PO STOPÁCH TEMPLÁŘŮ A RYTÍŘSKÝCH ŘÁDŮ V PRAZE: PRAŽŠTÍ STRÁŽCI SVATÉHO GRÁLU A STAVITELÉ KATEDRÁL

Jak souviseli tajnosnubní Templáři s Prahou a dynastií Lucemburků na českém trůně? Kde se nalézají komendy a místa působení původně tajných řadů v Praze a kde dodnes po nich zůstali stopy? Jsou jejich poklady (dle některých badatelů dokonce i včetně svatého Grálu) dodnes uschovány někde v Praze či na jiném území Čech? Kde u nás sídlí i v současnosti a vyskytují se tady vůbec, když byl slavný a bohatý řád Templářů zničen a zrušen již v roce 1307? Další zajímavosti o stopách Templářů a jiných řádů (které přispěli k proniknutí a k rozvoji mystického slohu plného tajů a skrytých symbolů, nádherné gotiky nejenom od Prahy) v stověžaté matičce se dozvíte na této naší zážitkové procházce.

„Legendární bojující mniši středověku“, „Templářští rytíři“, „Boží bojovníci“, „Svatí muži“, „Ďábelští bojovníci“, „Strážci svatého Grálu a Šalomounova chrámu“, „Chudí rytíři chrámu Šalamounova“, to jsou některá z označení členů řádu, který je i po staletích opředen mnoha tajemstvími a který měl své komendy i v Zemích Koruny České. Přirozeně a jak jinak, také v Praze. Nejoblíbenější rádce českého krále Václava I. byl – templář! Templáři se svým podílem přičinili o převzetí vlády Jana Lucemburského nad Prahou i Českým královstvím, a tak bychom mohli říct, že také jim bychom měli být vděční za svého „Otce vlasti“, Karla IV.

Termín:  6. 5. 2020, 17.30 hod.
Místo srazu: Hybernia, nám. Republiky (oproti vchodu do Obecního domu)
Kontakt a přihlášky:  (+420) 732 87 20 40 (pouze SMS)
Cena:  240 Kč/os. (v ceně zahrnuta sluchátka, abychom slyšeli výklad i během chůze)

 

4. procházka 3. 6. 2020

TAJEMNÉ ZNAKY PRAHY – MALEBNÁ MALÁ STRANA

Za často magickými a mystickými pražskými znaky, pro Prahu tak typickými a jedinečnými, se skrývá nejenom jejich historie a příčiny jejich vzniku, nýbrž také množství záhad, příběhů, pověstí, mýtů, legend, také však skutečných faktů a událostí. Okouzlující město na Vltavě odjakživa přitahovalo svou zvláštní a nevyčerpatelnou energií množství poutníků, mágů, mystiků, badatelů, hledačů, zasvěcenců, duchovně naladěných lidí, což se rovněž odráží v tajemné symbolice, kterou je Praha tak štědře obdařená.

Praha je natolik přeplněná tajemnými znameními a symboly, že není možné stihnout Staré město pražské a Malou stranu najednou, proto je tento typ magické procházky rozdělen mezi sídla na obou březích Vltavy. Navíc si Malá strana zaslouží víc probádat, neboť její zákoutí skrývají mnoho krás, záhad, energetických míst, půvabných a někdy zapomenutých koutků, avšak i honosných paláců. Pro mě je hezčí jako slavný pařížský Monmartre, a minimálně tak přitažlivá…

Podnikněte s námi jakousi „minipouť“ po některých z mnoha tajemných míst, nebo i míst zcela obyčejných, avšak ozvláštněných tajemnými znaky. Otevřete oči neobvyklému významu znamení a symbolů, který si běžně nevšimnete, případně ve spěchu a v každodenním shonu opominete.
Načerpejte nejenom nové poznatky, nýbrž i novou energii a získejte k Praze nový vztah.

 

Termín:  3. 6. 2020, 17.30 hod.
Místo srazu:  u zastávky tramvaje č. 22 Pohořelec
Kontakt a přihlášky:  (+420) 732 87 20 40 (pouze SMS)
Cena:  240 Kč/os. (v ceně zahrnuta sluchátka, abychom slyšeli výklad i během chůze)
Lektorka:
Judita Peschlová, profesionální certifikovaná průvodkyně, akreditovaná psychoterapeutka a lektora rodinných konstelací, znalkyně Tarotu, archetypů, symbolů, mýtů, legend, magické Prahy, silových míst a energetických linií, spisovatelka, cestovatelka.

 

 

 

Koupit Meduňku