Knihovnička Meduňky

Očkování – ano, či ne?

Tuto otázku řeší v současné době řada rodičů – chtějí pro své dítě to nejlepší, ale mnohdy mají pocit, že nemají dostatek informací, a nemohou se tedy rozhodnout informovaně a odpovědně. Očkování je „třaskavé téma“, jako všechna takováto témata je kolem něj mnoho různých informací, polopravd i mýtů. Těm, kdo se chtějí nejprve o fenoménu očkování dozvědět dostatek  kvalifikovaných informací, aby se mohli rozhodnout, jaký přístup zvolit, jsou určeny dvě knihy na toto téma od naší spolupracovnice, praktické lékařky MUDr. Ludmily Elekové – Očkování, jeho účinky, následky a jejich léčba – díl I. a II.
Obě knihy na sebe navazují, informace z dílu I. autorka ve II. díle rozvíjí a probírá podrobněji klinický obraz poškození očkováním a možnosti prevence a léčby, zaměřuje se i na jednotlivé dětské nemoci a infekční nemoci obecně a zmiňuje i právní otázky.
Knihy získáte přes náš e-shop na www.obchodmedunka.cz

 

Ukázka z II. dílu knihy

Léčení postvakcinačního syndromu
Prvním krokem je vůbec si uvědomit, že potíže vašeho dítěte nebo vás samých mohou souviset s očkováním. Ne vždy dojde k nápadné reakci na vakcínu nebo skokovému zhoršení zdravotního stavu, které by vzbudily ihned podezření. Proto je důležité znát mechanismus účinku vakcín na organismus, aby mohly být rozpoznány nežádoucí účinky včetně netypických a opožděných.
Je smutnou skutečností, že konvenční medicína dokáže arzenálem svých léků a postupů pacientovi snadno zničit zdraví, ale neumí ho navrátit. Když dojde k problémům po očkování, jsou titíž lékaři, kteří vakcíny aplikovali, bezradní. Pokud ovšem za léčbu nepovažují medikaci pacienta kortikoidy, antihistaminiky, antibiotiky, léky na hyperaktivitu, antiepileptiky apod. Všechny tyto léky mají nezanedbatelné vedlejší účinky, které jsou někdy horší než původní nemoc. Hlavně ale neřeší příčinu nemoci! Neodstraní poškození a nenavrátí zdraví.
Nejsem jediný lékař, který sdílí tento kacířský názor na konvenční medicínu. Svoje zkušenosti s léčbou dětí a medicínou jako takovou popisuje např. dr. Robert Mendelsohn ve své knize Jak pečovat o zdraví dítěte navzdory vašemu lékaři (52). Tato kniha bude asi šokujícím prozřením pro mnoho pečlivých rodičů, slepě důvěřujících svému pediatrovi.
Rodiče poškozených dětí musí tuto skutečnost pochopit a přestat hledat pomoc na místech, kde ji najít nemohou. Pokud tyto věty čte nějaký lékař a cítí se dotčen mým hodnocením medicíny, je mi to líto, ale moje zkušenost mi ukázala, co medicína dokáže, a co ne.
Existuje-li v rámci konvenční medicíny skutečná etiologická léčba výše uvedených postvakcinačních poškození, velmi ráda se s ní seznámím. Potlačování symptomů a další ničení imunity a nervového systému ale podle mého názoru není léčbou.
Těmto pacientům dokáže pomoci pouze celostní medicína.
Děti poškozené očkováním jsou intoxikované, mají problém zbavovat se toxinů, mají narušenou imunitu jako celek, často mají zanícené a propustné střevo, narušenou střevní flóru, mají problém s přijímáním výživy a metabolismem. Toto je přítomno na tělesné úrovni. Všechny tyto poruchy mají svůj energetický, vibrační vzorec. Zásahy na fyzické úrovni mohou v mnoha případech stačit, ale někdy nestačí. Vyrovnání energetického pole ovlivní i fungování fyzického těla. Výjimkou jsou vážné výživové deficity, které je nutné doplnit. Někdy vidím snahu lidí zaměřit se na jediný aspekt léčby, někteří se soustřeďují na stravu a pohyb a ignorují duchovní příčiny, jiní řeší všechno ve vysokých sférách a zanedbávají stravu. I kdyby bylo postižení dítěte vaší karmickou lekcí, faktem je, že vaše dítě má fyzické tělo s nutnými potřebami a kvalita tohoto těla podmiňuje i to, jak rychle nebo pomalu se realizuje jeho duchovní nebo karmický úkol. Jsou to dvě souběžné koleje a vzájemně se ovlivňují. Proto při léčbě těchto dětí je třeba dbát na stravu a odlehčit jejich tělíčkům, aby se snáz uzdravila, a současně lze pracovat na energetické rovině. Práce s energiemi nebo na úrovni vědomí není žádná „ezoterika“, výzkum z poslední doby ukazuje, že tyto vlivy dokážou přímo ovlivnit chování a funkce buněk (53).
Pro získání představy, jak může probíhat léčba PVS, doporučuji navštívit stránky www.postvaccination-syndrome.com a podívat se na uvedené případy. Uvidíte hladká rychlá vyléčení i dlouhé boje. V závěru této kapitoly uvádím některé typické případy. Ale je třeba si uvědomit, že měli-li jste smůlu a máte očkováním poškozené dítě, ať již jde „jen“ o ekzém či alergii nebo o závažné nervové postižení, když nebudete dělat nic, bude to do budoucna stejné nebo ještě horší. Když zkusíte dítě léčit, určitě dosáhnete nějakého výsledku. Léčba není vždy snadná, často je velmi obtížná a vyžaduje velké nasazení od léčitele i rodičů. Skláním se před všemi matkami a otci, které jsem potkala, před jejich láskou, odhodláním, odvahou a vírou.

Výživa
Výživa je hrubě nedoceňovaným faktorem ovlivňujícím zdraví. Zejména sami pacienti a rodiče nemocných dětí si musí uvědomit, že z hlediska zdraví neexistuje neutrální výživa. Každé sousto, které sníme, naše zdraví buď podporuje, nebo ho naopak poškozuje. Postoj „nepotřebuji být dokonale štíhlý nebo zdravý, tak se nebudu nijak zvlášť starat a budu jíst ,normálně´“ vede zaručeně ke špatnému stravování a poškození zdraví. Současné výživové prostředí je bohužel zásadně nezdravé. Bez informací nemůžeme jíst správně. Bez patřičné výživy je cesta je zdraví značně ztížena, ne-li znemožněna. Již Hippokratés řekl: „Potraviny budiž vašimi léky“. Uvedl to i zakladatel homeopatie Samuel Hahnemann ve své základní knize Organon racionální léčby. Již tehdy viděl, že nemoci vzniklé zevními vlivy, např. nedostatky v hygieně, ve výživě, špatném bydlení apod., se musí řešit nápravou těchto faktorů a nikoli homeopaticky. Nemocným dětem je třeba podpořit imunitu stravou…

Koupit Meduňku