Pro inspiraci

Prevence je klíč! Spojme síly.

Takový byl podtitulek první české naturopatické konference na téma Prevence civilizačních onemocnění. Konference, jejíž cílem bylo seznámit nejen laickou, ale i odbornou veřejnost s principy a fungováním naturopatie jako efektivní metody předcházení nemocem, které nejsou způsobeny viry nebo bakteriemi, ale hlavně naším životním stylem. Téma vychází z celosvětové iniciativy pod záštitou Světové naturopatické federace (WNF) a Světové zdravotnické organizace (WHO). Na konferenci vystoupilo osm předních naturopatek z šesti různých zemí světa.

Podle WHO civilizační choroby způsobují 7 z 10 úmrtí. Není proto dobré brát je na lehkou váhu. V naturopatické praxi je na prvním místě prevence, edukace klienta o tom, jak upravit svůj životní styl, aby těmto nemocem předešel. Stěžejním je naučit je zdravému stravování, tedy co mají jíst, nikoli, co nemají.
Epidemie civilizačních chorob v České republice:

* Výskyt alergií a astmatu u dětí se za posledních 20 let ztrojnásobil.
* Využití asistované reprodukce vzrostlo o 30 % ve všech věkových skupinách.
* I výskyt diabetu je o třetinu vyšší, i přes to, že 80 % případů je řešitelných. Stát to stojí 38 miliard korun ročně.
* Každý třetí Čech trpí onkologickým onemocněním a každý čtvrtý na něj umírá. A to více než jedné třetině můžeme předejít.

Naturopat je průvodce klienta, snaží se mu ukázat, jak se o sebe starat na fyzické i psychické úrovni. Dále následuje komplexní diagnóza, aplikují se i různé typologie člověka, které vychází z naturopatických principů. A na základě analýzy pak následuje vlastní a vždy individuální naturopatický postup.
Konferenci, která proběhla v říjnu v Praze, organizovala Česká naturopatická společnost (ČNS; www.naturopati.cz). Na těchto stránkách se dozvíte vše potřebné o naturopatii včetně seznamu kvalifikovaných českých naturopatů.

                                                                                                                                                          Iveta Kulhánková, naturopatka

 

 

 

Koupit Meduňku