Meduňka

Obsah čísla 9/2023

Vážení čtenáři,
letošní vrtkavé léto spěje do finále a před námi je zklidněný čas babího léta. Doufejme, že ho prožijete příjemně – a že k tomu přispěje i zářijové číslo Meduňky, které právě otevíráte.
Pojďme jím společně zalistovat…
V říjnu přijede do Prahy významný odborník na léčbu traumatu a závislostí, kanadský lékař dr. Gabor Maté. Vystoupí na konferenci Moudrost rodičovství v kontextu traumatu a povede také workshop. Každý z nás v životě už asi nějaké trauma prožil, ale pro ty, jimž jejich vážná traumata brání žít dobrý život, je právě práce dr. Matého velkou nadějí… Článek čtěte na str. 6–8.
„Vzduch – Boží duch!“, připomínala svému okolí Teta Kateřina, postava z oblíbeného románu (a filmu) Saturnin. I když v knize je to dáma dost svérázná, myšlenku, kterou připomínala, je nutno přijmout vážně a s respektem – a po svém se jí dotýkají téměř všichni naši autoři, kteří svými články přispěli do hlavního tématu tohoto čísla DECH PRO ŽIVOT. Dech jakožto dárce života zásadně ovlivňuje naše tělo i náš psychický stav a spirituální význam dechu zná lidstvo odedávna. V tématu je připraveno sedm článků, v nichž si přečtete jak praktické rady, týkající se např. správného a vědomého dýchání, tak i hlubší pohled na dech jako posvátný fenomén, tvořící kromě jiného spojnici mezi hmotným tělem a duchem.
Naďa Pažoutová ve svém článku Společný zdroj života zmiňuje jedno specifikum vzduchu: je neuchopitelný a nelze ho koupit. Čistý vzduch je tedy vlastně luxusní komoditou, podobně jako čistá voda, ticho, nenarušované hlukem aut ani hlučnými lidmi, nebo hustá tma bez všudypřítomného světelného smogu. Pro naše předky to vše bylo samozřejmostí, pro nás je to už vzácnost. Pokud někde můžeme dýchat skutečně čistý a voňavý vzduch, je to spíš dar, a je dobré to tak brát.
V září začíná nový školní rok, a proto nahlédneme i před tabuli – o projektu Šťastná škola, snažícím se ze školy vytvořit místo příjemné pro žáky i učitele, informuje J. Bolková, o zkušenosti z výuky v ukrajinské třídě se podělila L. Charvátová. V seriálu Okénko do neznámých dějů se dozvíte, jak je na svou službu lidem připravován duchovní léčitel, prof. Strunecká ve svém seriálu popisuje rizika dvou oblíbených chutí – glutamátu a aspartátu – a díky článku MUDr. Elekové pochopíme, proč pro zdraví nutně potřebujeme mít přiměřené svaly.
Zářijová Meduňka přináší téměř 50 stránek užitečného čtení, některé informace můžete uvést do svého denního života okamžitě, jiné mohou být trvalou inspirací k osobnímu a duchovnímu rozvoji.
Po zvolněném letním režimu se většinou vracíme do běžného denního stereotypu a čekají nás i různé problémy, které k životu patří. Mějme na paměti, že dech může posloužit jako účinný nástroj proti stresu, a pokud nás přepadnou negativní myšlenky, připomeňme si staré latinské motto: Dum spiro spero – Dokud dýchám, doufám.
Zuzana Paulusová

Z obsahu

Praha přivítá Gabora Maté 6
Mgr. Věra Keilová

Bylinka měsíce září:
řebříček obecný 9
Bc. Martin Kolár

TÉMA: Dech pro život

Význam správného dýchání 10
Ing. Vít Syrový

Dýchání pro zdravý život 13
Bc. Natálie Kašpárková

Bylinková podpora
dýchacích cest 15
Charlotte Matysková

Dech z hlediska psychosomatiky 17
Milena Králová

Společný zdroj života 20
Mgr. Naďa Pažoutová

Příběh o znovunalezení dechu 22
Michal Valenta

Význam dechu z pohledu jógy 24
Lucie Hrubá

Všehochuť nebo allspice? 28
Václav Větvička

Proč nám škodí
glutamát a aspartát? 30
prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.

Vítejte ve Šťastné škole 32
Jana Bolková

Jak se učí v ukrajinské škole? 34
Lída Charvátová

Ženská síla 36
MUDr. Ludmila Eleková

Okénko do neznámých dějů (6) 42
Zuzana Šťastná

Nejlepší je domácí: září 44
Ing. Markéta R. Vopičková, Ph.D.

Astrokukátko 46
Ing. Zdeněk Bohuslav

Řádková inzerce

Koupit Meduňku