Knihovnička Meduňky

Zamilujte se do života…

…  (s Kundalini jógou) nad stejnojmennou knihou naší spolupracovnice, lektorky jógy Dity Lyner… Kniha vyšla v meduňkové edici a je výbornou inspirací pro každého, kdo chce do svého života vpustit více radosti… Zakoupíte ji přes náš e-shop www.obchodmedunka.cz

 

Odkud se berou omezení?
Možná omezení vznikají díky tomu, že jsme ve svém těle, které někde začíná a někde končí. Mysl má pak velký rozpor, vidí tělo, jeho hranice, my si je uvědomujeme, saháme na tělo, které je ohraničené kůží. Náš čas, který strávíme na zemi v našem těle je omezený. Různá pravidla a omezení jsou náš svět. Jak bychom si mohli představit a dovolit pustit veškerá omezení.
Pozor, nezaměňujme omezení s řádem a rytmem!
Máme omezenou rychlost na silnicích. Proč? Protože nejsme vědomí, abychom si sami uvědomili, jak se máme chovat a jaká rychlost je v určitém úseku a za aktuálních vnějších podmínek bezpečná pro nás i okolí. Proto potřebujeme omezení, aby to bylo každému jasné. Jak vidíme dnes a denně v provozu, ani to nestačí. Rozhodně to každému jasné není, omezení nefungují. A protože jsou to omezení, mají jen omezenou funkčnost. Můžeme jít dál a vyjmenovat stovky a tisíce příkazů, zákazů a omezení.
Jak funguje naše mysl? Na každé omezení vymyslí způsob, jak je obejít. Mysl nemá omezení, zde si to můžeme krásně vyzkoušet. Mysl se potřebuje rozvíjet ve svém vědomí. Naše vědomí se musí rozšiřovat a díky tomu se všechna omezení mohou rozplynout. V takové chvíli nejsou potřeba. Vědomá mysl je plně svobodná, vědoma si všech důsledků svých rozhodnutí. Je to možná dlouhá cesta, ale jediná cesta k úplné svobodě a celistvosti.
Bůh by nás neobdařil takovou výbavou, kdyby si nebyl jist, že se ji naučíme používat a plně využívat. Vědomí je nekonečné, je schopno se propojit s vědomím Univerza a tím nás dovést k úplnosti a božství.
Mysl ve spolupráci s egem si sama vytvoří omezení. Ego má rádo omezení, jen tak se může profilovat a získávat svoji výjimečnost. Chceme se v ní cítit dobře, protože jsme společností vychováváni a vedeni k individualismu, porovnávání, poměřování. Ono nám to ale ve skutečnosti vůbec nejde. Pocit radosti a uspokojení se nedostavuje.

Vzpomeňte si, jak jste se cítili, když vám ve škole řekli, že váš zpěv je jako krákání vrány, že váš obrázek vypadá strašně. Vše se ve vás zastavilo a přišla lítost. Možná se od té doby vyhýbáte jakékoliv možnosti si zazpívat a tím se propojit s vlastní duší. Zpěv je něco nádherného, osvobozujícího. Zpěv je cesta k sobě, k duši. Kdy naposledy jste si beze studu a  strachu z plných plic zazpívali? Ke zpěvu potřebujete správně dýchat, bez dechu zvuk nezazní. Dech je život. Zpívejte pro sebe, ne pro druhé. Zkuste si zpívat a uvidíte, jak vám srdce poskočí radostí.
V okamžiku, kdy jsem ze sebe shodila strach zpívat a dovolila si otevřít svůj hrudník a ústa zpěvu, pocítila jsem úžasnou radost, svobodu, lehkost. Strach a hloupé předsudky, které jsem měla z dětství, mi pomohla odhodit úžasná učitelka zpěvu Dana Houdková. Jí vděčím za to, že se již nebojím. Vím, že ze mne nikdy nebude Lucie Bílá, ale o to mi nejde. To není má cesta. Já jsem chtěla zažít svobodu při recitaci a zpěvu manter a to se mi podařilo.

Mantry v Kundaliní józe mají obrovskou sílu, která je umocněná ve chvíli, kdy je recitujete nebo zpíváte. Nádherné melodie, které je doprovázejí, vás dovedou k srdci. V lekcích říkám, že mé auto jezdí na mantry. Mám tam opravdu velikou sbírku manter a pouštím si je stále dokola. Od té doby jsou mé cesty nádherné. Vše je, jak má být, jsem v klidu, okolí, kde se pohybuji, je také v klidu a život je hned jednodušší. Již jsem „nakazila“ několik mých klientů a i oni mají úplně stejné postřehy.
Proč by cesty v dopravní špičce měly být stresující? Je to opět jen naše vnímání, jemuž dovolíme, aby je mysl takto vytvořila. Mysl nám pak bude namlouvat, jak jsme hloupí, že jsme se vydali na cestu, vytvoříme si dobrovolně napětí, stres a změníme se v podrážděné a agresivní jedince, kteří ničí sami sebe.
Je to naše rozhodnutí a náš přístup, který tvoří vnější okolnosti. Jsme opět u našich vlastních omezení, očekávání, hodnocení a porovnávání.
Zkusili jste si někdy představit, jak by vypadal váš život, kdyby vás jako dítě neporovnávali?
Dělali byste to, co děláte, nebo byste dělali úplně něco jiného?

Začněme u sebe
Nemůžeme měnit věci okolo nás, dokud nezměníme sebe.
Není možné milovat druhé, dokud nemilujeme sami sebe.
Není možné uzdravit svět, dokud jsem sami nemocní.
Často slyšíme: svět je nemocný, naše společnost je nemocná, svět se žene do záhuby…
Kdo je svět?
Kdo je společnost?
Kdo tvoří svět?
JÁ, VY, MY…..
Jak by nemocný člověk mohl vytvořit zdravý svět? Jak nemocný člověk může zplodit zdravé děti?
NEMŮŽE!
Nejprve se musí každý z nás uzdravit a pak se začne uzdravovat jeho okolí. Naše pozornost je opět upřena vně. Hledáme, kdo nám pomůže, jaký lék, vitamin, jaké jídlo nám pomůže. Měníme lékaře, hledáme alternativní cesty a způsoby a čekáme na zázrak.
Zázraky se dějí. Miluji zázraky, velmi ráda je tvořím, pozoruji je a žiji je. Již to, že se ráno probudím a mohu začít nový den, je jeden velký zázrak. My si pod pojmem zázrak opět představíme něco konkrétního. Vytvoříme si přesně danou podobu zázraku. Spadnou nám miliony do klína, z minuty na minutu se uzdravíme, najdeme toho pravého partnera, najdeme práci snů – je toho tolik, co bychom chtěli. A ono to všechno JE MOŽNÉ!
Jak?
Umožní vám to vaše vědomí. Vaše vědomí má takovou sílu, jejímž prostřednictvím jste schopni si splnit, cokoliv si přejete. Vaše vědomí je takový zázrak, který se spojí s univerzálním vědomím a v tu chvíli není nic, co byste nemohli mít. Je to, jako když zvednete telefon a objednáte si pizzu. Za chvíli vám ji přivezou až pod nos. Tak jednoduché to je!

Je to jen naše vědomí, které tvoří vnější realitu. Vše, co se děje v našem vnějším světě je jen odrazem NAŠEHO světa vnitřního. Ve chvíli, kdy se rozhodnete a změníte své vnitřní nastavení, ihned se změna začne projevovat a realizovat vně.
Pojďte si představit, že chcete namalovat obraz. Nejprve obraz vytvoříte ve své mysli, uvnitř sebe, máte jeho představu a pak si najdete papír, tužku, barvy a začnete jej realizovat.
Papír se plní vaším obrazem, který jste měli v mysli. I když chcete jen namalovat stůl, tak přenášíte svůj pohled, svůj jedinečný pohled na stůl do hmoty na papír. Nikdo jiný ho nemůže namalovat stejně, protože nemá stejný pohled jako vy. Je to pohled vašeho nitra, který se přenáší do reality. Čím více se vám podaří v průběhu malování napojit se na své vlastní vnitřní vedení, čím více budete v přítomnosti a v meditativním stavu, tím věrohodnější obraz vznikne. Tím více bude o vás vypovídat.
Zapomeňte, že obraz malujete pro někoho, že ho někdo bude posuzovat a hodnotit. Malujete ho pro sebe, spojujete se svým vlastním nitrem, se svojí podstatou. Vaši ruku vede něco uvnitř vás, určitě to není mysl. Mysl je v tu chvíli úplně nepodstatná, ta vás jen provází, abyste od sebe rozeznal i barvy, našli štětec a viděli papír. Ruku vám vede něco jiného uvnitř vás, VÁŠ ZDROJ.

V jednu chvíli je dokončeno, váš obraz je hotov a vy se na něj můžete podívat, můžete si na něj sáhnout, můžete vnímat jeho energii. Stal se zázrak, namalovali jste obraz, který jste měli uvnitř sebe. Že jste nakonec použili jinou barvu, přidali ozdobu nebo ubrali? No a co! Je to váš obraz, při jeho vzniku jste byli ve spojení s vlastním zdrojem, byli jste u něj, v něm. Co pravdivějšího byste měli stvořit než to, na co se právě díváte.
Tento postup funguje u všeho, co jen chcete. Můžete si vytvořit jakýkoliv obraz ve svém nitru a ten pak realizovat.
Je úplně jedno čeho se to týká. Jedinou podmínkou je, že je tento obraz v souladu s vaším vnitřním vedením, v souladu s vnitřním zdrojem. Taková věc pak nemůže ublížit, nemůže produkovat násilí. V našem zdroji sídlí láska, bezpodmínečná láska. Cokoli pochází ze zdroje, je naplněné láskou a je pod ochranou Univerza.
Změna musí nastat uvnitř vás.

 

Koupit Meduňku