Meduňka,  Pro inspiraci

První neděle adventní: železná

Milí čtenáři,
máme tu první adventní neděli, říká se jí Železná, na adventních věncích se dnes zapaluje první svíce a začíná období očekávání Kristova příchodu.
Přejeme všem pokud možno klidný adventní čas…

Koupit Meduňku