Alternativní medicína,  Knihovnička Meduňky,  Meduňka,  Zdraví

Vitamin D3 – posel slunce

Většina sdělovacích prostředků v současnosti uvažuje nad otázkou, jestli bude, či nebude další vlna covidu, a v souvislosti s tím se hodně mluví o důležitosti vitaminu D pro podporu imunity. Proč je tento vitamin tak důležitý a jaké procesy v těle podporuje? Na tuto otázku odpovídá ve své knize Jak nám můžou pomáhat i škodit minerály a vitaminy její autorka prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc. Paní profesorka ve své knize vysvětluje i vliv řady dalších vitaminů a minerálů pro lidské zdraví, uvádí množství jednotlivých prvků, které potřebujeme pro dobré fungování organismu a připravila i seznam nemocí, při jejichž léčbě i prevenci hraje právě vitamin D významnou roli. (Jen podotýkáme, že autorka psala tuto knihu ještě v době předcovidové – jinak by se v ní určitě věnovala i souvislostem mezi hladinou vitaminu D v těle a léčbou a průběhem covidu atd.) Kniha vyšla před časem v edici Knihovnička Meduňky (je jejím 35. svazkem) a získáte ji na www.knihovnickamedunky.cz. Doporučujeme ji všem, kdo se chtějí dozvědět více o roli vitaminů a dalších prvků pro zdraví a přečíst si o tom fundované a spolehlivé informace.

Tvorbu vitaminu D3 v lidském těle stimuluje slunce. Práce o mnohočetných účincích vitaminu D3 v lidském těle se objevují ve vědeckých časopisech a jsou námětem mezinárodních konferencí. Nové poznatky podporují názory o úloze vitaminu D3 v prevenci vážných a chronických onemocnění, jako jsou rakovina, ateroskleróza, infarkty, autoimunitní nemoci, diabetes 2. typu, deprese i chřipka.

V důsledku osvěty, která šíří strach z pobytu na slunci kvůli nebezpečí rakoviny kůže, se lidé před sluncem spíš schovávají. Protože pracujeme po většinu dne v uzavřených interiérech, šíří se v rozvinutých zemích epidemie nedostatku vitaminu D3. V USA trpí jeho velmi výrazným nedostatkem na konci zimy asi 85 % obyvatel, senioři dokonce z 95 %. V Německu a dalších evropských zemích udávají, že vitaminem D3 není adekvátně zásobeno 60–70 % populace Současné studie ukazují, že můžeme potřebovat mnohem víc vitaminu D3, než určují tabulky v podobě hodnot DDD.

Význam vitaminu D3 pro lidské tělo
Známé rčení „Kam nechodí slunce, tam chodí lékař“ se vztahovalo na známou úlohu vitaminu D3 při vývoji kostí. Nedostatek tohoto vitaminu, zejména u starších lidí, přispívá k rozvoji osteoporózy a zlomenin. S tím souvisejí i nově poznané účinky vitaminu D3 na svalovinu, protože při jeho nedostatku klesá významně svalová síla a zvyšuje se riziko pádů u starších žen i mužů. Dostatek vitaminu D3 je proto důležitý pro celkovou pohyblivost, u starších osob zvyšuje svalovou sílu a snižuje riziko pádů. Je však klíčově  důležitý i pro sportovní výkony.
Klinické a epidemiologické studie z posledních desetiletí ukazují, že vitamin D3 dokáže snížit nejenom riziko a výskyt křivice a osteoporózy, ale i rakoviny, cukrovky, infarktů myokardu, diabetu 2. typu a dalších (viz tabulka 20). Vitamin D3 má důležitý význam pro průběh desítek fyziologických a biochemických procesů v lidském těle.
Nejlepším důkazem toho, že vitamin D3 je nezbytně nutný pro funkci všech buněk v našem těle, je skutečnost, že všechny typy buněk jsou vybaveny receptory pro tento vitamin. Jejich prostřednictvím reguluje vitamin D3 transkripci genů. Odhaduje se, že je zodpovědný za regulaci 2000 genů z lidského genomu. To je téměř 10 %, protože každý člověk má asi 20 000–25 000 genů. Receptory pro vitamin D3 mají klíčový význam při kontrole imunitních funkcí, buněčného růstu a diferenciace.

Výčet procesů, které vitamin D3 reguluje, je podle toho velice rozsáhlý. Jsou to především pochody dělení a obnovy buněk, činnost srdce a fungování cév, procesy dýchání a výměny plynů, rozmnožování, zdravý spánek, stárnutí i sluch. Vitamin D3 zasahuje do pochodů trávení, ovlivňuje stav sliznic v trávicím ústrojí, činnost slinivky břišní a vstřebávání živin. Významným způsobem dokáže regulovat tělesnou hmotnost zásahy do metabolismu cukrů i tuků. Vitamin D3 ovlivňuje stav kůže i růst vlasů.
Důležitý je poznatek, že vitamin D3 reguluje činnost imunitního systému. Mnozí se cítí zdravější po letní dovolené u moře nebo kdekoliv venku. Vitamin D3 dokáže ovlivnit náladu a pocit pohody. Vzpomínáte si, jak se každý rozveselí a ožije, když na horách vysvitne slunce? Nedávná studie prokazuje i význam vitaminu D3 v prevenci sebevražd.
Můžeme tak využít sílu vitaminu slunečního záření a aktivně prožívat dobrou pohodu.

Nemoci, které vitamin D ovlivňuje

Seznam poruch a nemocí, které mohou být vyvolány nebo zhoršeny nedostatkem vitaminu D3, je značně rozsáhlý, jejich příklady uvádím v tabulce 20. Zdá se vám to neuvěřitelné? Přehled prací o vztahu více než 500 poruch a nemocí, které jsou ovlivnitelné hladinou vitaminu D3, lze nalézt na této adrese: http://www.greenmedinfo.com/disease/vitamin-d-deficiency.

Tabulka 20. Příklady nemocí, které jsou ovlivněné nedostatkem vitaminu D3

akutní respirační infekceanafylaxeanémieartritis
astmaaterosklerózaautismusautoimunitní onemocnění
bipolární poruchabolest hlavybolesti v křížiCrohnova nemoc
cystická fibrózadepresediabetesdysfunkce imunitního systému
dyslexieepilepsieekzémfibromyalgie
HIV/AIDShypertenzechronická únavachřipka
infarktklaudikacekrátkozrakostkřivice
lepraleukémielupénkalupus
makulární degeneracemelanommeningitis (bakteriální)metabolický syndrom
migrénymyelommyopatienachlazení
neplodnostnespavostnespecifické bolesti svalůneuroblastom
neuropatienízká porodní váhaobezitaonemocnění ledvin
osteoporózaParkinsonova chorobapneumoniepolycystické vaječníky
poškození mozkupreeklampsieroztroušená sklerózasepse
sezonní afektivní poruchaschizofreniesrdeční onemocněnísvalová slabost
tuberkulózaúzkostvysoká hladina cholesteroluzánět dásní
zánět střevzánětyzlomeninyztráta sluchu

Jak získat dostatečnou hladinu vitaminu D3

Přirozený způsob vzniku vitaminu D je přímé ozáření kůže slunečními UVB paprsky. V kůži  vzniká kalcidiol, který potom játra a ledviny přeměňují ve dvou krocích na kalcitriol, označovaný jako D3. Kalcitriol má poločas života 15 hodin, zatímco jeho předchůdce (prekursor) kalcidiol má poločas okolo 15 dnů. Množství kalcidiolu v krvi lze stanovit při lékařském vyšetření.
Tělo si tímto způsobem samo reguluje patřičnou hladinu vitaminu D3 a ten zároveň vzniká v takovém množství, jaké nemůžeme tělu dodat tabletami se syntetickým vitaminem. V posledních desetiletích je však veřejnost neustále přesvědčovaná, že vystavování těla slunci je škodlivé. Přinejlepším způsobuje stárnutí kůže a tvorbu vrásek, v horším případě podněcuje vznik rakoviny. Pobyt na slunci se považuje za stejně riskantní, jako je kouření tabáku nebo pití alkoholu. A tak, zatímco nás reklamy i zdravotnická osvěta varují před nepřítelem číslo jedna – sluncem, které nás zabíjí, mažeme si na těla karcinogeny metyleugenol a hliník v opalovacích krémech, abychom se před tímto zabijákem ochránili.
Současné studie ukazují, že potřebujeme mnohem víc vitaminu D3, než určují DDD.
Pokud žijeme v oblastech, kde slunce po řadu měsíců moc nesvítí, nabízí se jednak alternativa příjmu vitaminu D3 v tabletách, jednak možnost solária. Obojí má svoje možná rizika, a tak bych se přimlouvala, abychom i u nás v Česku využili každého slunečního svitu v zimních měsících; můžeme třeba vystavit svoje tělo v tričku na pár minut do otevřeného okna ve vytápěné místnosti. Procházky na čerstvém vzduchu alespoň s odhaleným obličejem nebo rukama jsou prospěšné i z mnoha dalších důvodů. Dbejme na to, aby sluneční světlo mělo přístup do našich domovů, vycházejme sami za sluncem. Dětem stačí 10–15 minut pobytu na slunci denně. Větší požadavky na spotřebu vitaminu D3 mají lidé s nadváhou a obézní či těhotné ženy, senioři a také lidé s tmavou pletí. Pigmenty v kůži totiž fungují jako filtry pro sluneční záření.


Rizika předávkování vitaminu D3
Jeho předávkování po ozáření sluncem je vysoce nepravděpodobné, protože tělo má zpětnovazební regulaci jeho tvorby. Každý pozná, kdy má dost slunečního záření, když mu začne červenat kůže, a víme, že takové spálení kůže je nebezpečné.
Je však třeba být pozorný při užívání syntetického vitaminu D3. Vitamin D3, který je obsažen ve vejcích, tresčím oleji, rybách a ve vnitřnostech, je stejný jako ten, který se tvoří v naší kůži. Na trhu se objevují různé preparáty vitaminu D3, vybírejme ty bez umělých sladidel a mnoha dalších přídatných látek. Pro děti jsou vhodné olejové suplementy, ze kterých se vitamin D3 lépe vstřebává.

Ve světle nových poznatků a pod vlivem současné situace se ukazuje jako velice důležité přehodnotit názory o potřebných dávkách vitaminu D3 jako potravinového doplňku. Ve většině zemí je totiž jeho příjem v potravě zanedbatelný. Potraviny nejsou v České republice vitaminem D3 většinou fortifikovány a denní příjem tohoto vitaminu potravou se tak odhaduje na 50–100 IU (mezinárodních jednotek) denně. V současné době je DDD pro lidi do 50 let 200 IU, pro lidi ve věku 51–70 let 400 IU a pro starší než 70 let je to 600 IU. Vědci a lékaři však docházejí k mezinárodnímu konsenzu a v mnoha zemích nově navrhují DDD vitaminu D3 nejméně 2000 IU, spíše však 4000 IU. Denní příjem vitaminu D3 až do 4000 IU se považuje i v ČR u většiny populace za nezávadný. Dávce 4000 IU odpovídá asi 100 μg.

V případě předávkování se může vyvinout hyperkalcémie. Může se objevit i u pacientů s poruchami ledvin nebo jater. Vylučuje se nadměrné množství parathormonu, pod jehož vlivem dochází k uvolňování vápníku z kostí do krve. Vápník se potom ukládá do měkkých tkání, jako je srdce, plíce nebo ledviny. Člověk může mít nucení na zvracení, zácpu, časté močení. Intoxikaci vitaminem D3 zabráníme tím, že přestaneme užívat vitamin D3 i preparáty s vápníkem a pijeme dostatečné množství vody.

Vitamin D3 a imunita
Dnes již existuje mnoho důkazů o klíčové roli vitaminu D3 v aktivaci přirozené imunity. Pro jeho význam svědčí i poznatky, že při nedostatku vitaminu D3 je vyšší prevalence infekčních a zánětlivých onemocnění, zejména tuberkulózy, Crohnovy choroby a ulcerózní kolitidy. K chřipkovým epidemiím dochází pravidelně v zimních měsících. Dostatečný příjem vitaminu D3 u těhotných a kojících žen přispěje k ochraně jejich dětí před infekčními nákazami. Některé práce také přinášejí doklady o tom, že vitamin D3 působí jako ochrana při nákaze chřipkou. Užívání vitaminu D3 u japonských školních dětí ve věku 6–15 let v dávce 1200 IU denně výrazně snížilo jejich onemocnění. Mechanismy, jakými vitamin D3 do procesů imunity zasahuje, jsou intenzivně zkoumány a mnohé jsou detailně popsány. Vitamin D3 ovlivňuje činnost makrofágů, lymfocytů a dendritických buněk. Nedostatek vitaminu D3 může vést k poruchám v činnosti imunitního systému i ke vzniku autoimunitních onemocnění, například roztroušené sklerózy, revmatoidní artritidy, zánětu střev, systémového lupus erythematodes i diabetu.

Nová doba temna?
Josef Mercola ve své knize Dark Deception (Temný podvod) popisuje vztah různých civilizací a kultur ke slunci a připomíná, že na začátku minulého století dostali Nobelovu cenu Niels Filsen (1903) za léčení světlem a Robert Koch (1905) za léčení tuberkulózy ultrafialovým zářením. V těch letech se také ve Švýcarsku rozvíjela helioterapie a pomocí slunce se léčilo mnoho různých nemocí. Tuto éru však ukončil objev antibiotik. Mercola nazývá současný věk Novou dobou temna. Hned na začátku své knihy uvádí, že badatelé hodnotili údaje ze 177 zemí ohledně délky slunečního svitu a pokrytí mraky (podle satelitních měření), hladiny vitaminu D3 a incidence rakoviny prsu a tlustého střeva. Zjistili, že v rámci celého světa by se dalo zadarmo a pomocí odpovídajícího pobytu na slunci zabránit 250 000 případů kolorektálního karcinomu a 350 000 případů rakoviny prsu ročně. Takže na světě by mohlo být každý rok o 600 000 nemocných rakovinou méně, a to se zvažují jenom dva typy rakoviny. Nezní to lákavě?

Závěr
Vitamin D3 se dostává do postavení nejenom zázračného vitaminu, ale i do nové role regulačního hormonu v lidském těle. Je proto poněkud zavádějící užívání jeho tradičního názvu vitamin D3. Vhodnější by do budoucna bylo patrně rozšíření názvu pro biologicky aktivní formu vitaminu D – kalcitriol. Účastní se regulace desítek fyziologických pochodů a je nezbytný pro zajištění zdraví. Můžeme bez nadsázky říct, že naše tělo volá po dostatečné dodávce tohoto vitaminu.