Meduňka,  Pro inspiraci

Z prosincové Meduňky: Co prozradí pohled do tarotových karet…

ohledně nadcházejícího roku? Tarotový výhled na rok 2021 připravila pro prosincové číslo MEDUŇKY Milena Králová. Chcete si přečíst celý její článek (rozhodně za to stojí), i další zajímavé články z tohoto čísla? Aktuální prosincové číslo je stále k dostání v tištěné podobě na obvyklých prodejních místech, pokud je vám příjemnější elektronická verze, koukněte na emedunka.cz

Ukázka z článku M. Králové:
V roce 2021 nám bude vládnout archetyp duchovní změny. Přicházející rok 2021 nás bude konfrontovat s pátým tarotovým archetypem, který se nazývá Velekněz, někdy též Papež nebo Hierofant. Rok Velekněze je obecně zdrojem nové síly a regenerace a úkolem je duchovní práce na sobě samých.

Velekněz zásadně a příznivě ovlivňuje průběh nějaké události, která už je v běhu. Přináší stabilitu a pomoc shůry, která je vždy dostupná. Velekněz přijímá své vnitřní vedení a věří své velké intuici, protože chápe přímé vědění. Ví, že není nutné řešení vždy vymýšlet dalekosáhlým přemítáním. Spolupráce mezi vědomou a podvědomou myslí je jeho běžnou praxí. Tento archetyp po nás vyžaduje zdokonalování sebe sama. Je to archetyp duchovního mistra, zasvěcence, vnitřního vůdce, učitele a rádce. Jeho bytost staví na dobrovolné etice, ctnosti a morálce, která je pro kvalitní život nezbytná a Velekněz to už dávno ví. Na těchto hodnotách vytváří porozumění, soulad, ochranu i uzdravení.
Pod jeho vedením je nanejvýš vhodný čas se pozastavit, změnit své dosavadní návyky a názory, pokračovat svým vlastním směrem a přijmout svůj osud. Je čas na rozchod s vnějšími autoritami a naladění se na naší vlastní vnitřní autoritu. Je to těžký úkol, ale zároveň máme všechny důvody k optimismu. Je dobré být v tomto období co nejvíce v klidu a naslouchat, abychom nepřeslechli boží vedení nebo dobré rady učitelů mezi našimi nejbližšími. Přijímáme učení druhých a filtrujme ho ale svým vlastním já.
Období Velekněze je nanejvýš vhodné období pro vzdělávání nejvyššího stupně ve vlastním oboru. Pomůže nám v tom vyrovnanost citu a rozumu. Velekněz v sobě spojil a dokonale rozvinul své mužské a ženské aspekty a je plný otevřenosti a důvěry v Existenci, což je výrazem pravé moudrosti. Důstojné rysy duchovního vůdce se pojí s dětskou nevinností, kdy všechny obranné mechanismy už dávno padly. Funkce Velekněze je přinášet světlo uvědoměním osvobozeným od všech představ o sobě samých, o světě i o Bohu, protože potřebujeme vnímat své vnitřní vedení, své bytostné já a tím i smysl svého bytí. Je čas přestat posuzovat, přestat se definovat a profilovat, protože tím smysl svému životu nedáme. Je také čas přestat dávat všem a všemu jakékoliv názvy, nálepky a významy. 
Pod archetypem Velekněze může velmi dobře probíhat proces učení sebe i druhých. Velekněz totiž představuje univerzální princip lekcí, které postupujeme ve formě životních výzev. Prověřuje naši víru, které je v životě zapotřebí na mnoha úrovních lidských zkušeností.

Velekněz po nás vyžaduje vůli k objevování duchovního učení, důvěru v intuici a v naši dětskou nevinnost a zvídavost. Znázorňuje naši schopnost a potřebu učit se tomu, jak kráčet po mystické stezce a obsáhnout přitom potřeby všedního a každodenního života. Je možné, že pocítíme touhu začít znovu studovat, učit se něco nového a zvýšit si kvalifikaci. Mnozí z nás se tak možná ocitnou v pozici učitele, poradce či lektora.
Velekněz je archetyp, který nejvíce podporuje schopnost přijímat a předávat informace a také poskytovat i přijímat rady. Přijímá zkoušky a výzvy jako vizionář a zároveň má vášeň, odevzdání i pokoru. Ví, že pravé odhodlání k novým začátkům a činům je podmíněno jednotou mysli, srdce a činů. Velekněz je tou částí našeho nitra, která vždy ví, jak projevovat nejsvětější podstatu nás samých ve vnějším světě. Výzvám čelí tím, že se jim otevřeně postaví. Jednou z mnoha vloh Velekněze je spojovat protiklady takovým způsobem, že se obě sloučené energie zklidní a vznikne nový celek, který využívá to nejlepší z obou původních protikladů. Velekněz přináší pochopení toho, proč se věci udály právě tak jak se udály a pomáhá nám začít tvořit něco nového a smysluplného. Nabádá nás, abychom se nepouštěli do proudu řeky života obtěžkáni statickými a nehybnými myšlenkami.

Rodinné a partnerské vztahy
Pod znamením Velekněze možná dojdeme k rozhodnutí založit vlastní rodinu. Jeho rok je k řešení podobných rodinných otázek nejvhodnější, stejně tak jako k popření starých vzorců, podle kterých rodina doposud fungovala. Budeme připraveni podívat se tváří v tvář rodinným problémům, které v nás vyvolávají obavy, zklamání, úzkost nebo strach, případně učinit přítrž tomu, abychom znovu a znovu přistupovali na tradiční rodinné vzorce založené na manipulaci, které v nás vyvolávají strach z porážky, zklamání, úzkost a obavy…