Meduňka,  Pro inspiraci

Domov jako zdravé a bezpečné místo – dokončení

Druhá část článku architektky a terapeutky Aleny Vychodilové se věnuje dalším faktorům, které ovlivňují atmosféru našeho domova…


Tvary a proporce
Celý vesmír, živá i neživá příroda, má tendenci se organizovat do pravidelných geometrických útvarů, které jsou symetrické. Zákonitosti růstu se řídí proporcemi, které se od starověku vyjadřují jako božské. Každá významná stavba historie, zvláště pyramidy a chrámy, byly stavěny jako obraz těchto božských zákonitostí a umožňovaly tak hlubší sepětí materiálního a spirituálního světa. I v našem obydlí můžeme tyto zákonitosti praktikovat. Většina našich staveb je tvořena obdélníky. Ideální poměr jejich stran by měl být 1: 1,618 (např. dům o rozměrech 8x13m je tomu velmi blízko). Tento poměr je nazýván zlatý řez a je považován za nejvíce harmonický. Může se projevit v poměru stran domu nebo v poměru stěny fasády a rozmístění oken. Rovněž místnosti mohou mít půdorys v tomto poměru, ale zde již spolupůsobí jednotlivé předměty vybavení, takže je vhodné zaměřit se i na ně. Stoly nemusí být jen obdélníkové, ale příznivě působí i tvary kruhové, popř. eliptické. Geometrické vlastnosti prostoru ovlivní také výrazná mandala na stěně nebo velký lustr. Nepříznivé tvary místností se pak dají upravovat nábytkem, japonskými závěsy nebo jinobarevnou plochou stěny. Obecně se dá říci, že menší množství ozdobných předmětů dá více vyniknout jednoduché geometrii stavby nebo místnosti. O tom je zenový přístup. Nevyhovuje však každé povaze.

Barvy kolem nás
Párkrát se mi stalo, že zájemce o úpravy bytu dle feng šuej definoval své zadání jako výběr vhodných barev. Ano, barvy jsou důležité – vždyť většinu informací o světě získáváme zrakem, ale pokud máte problém v některé z předchozích oblastí, pak pouze barvami se vaše obydlí nevyladí. Vždy posuzujte, jak velký problém řešíte, co vaše zdraví ovlivňuje nejvíce a na to se zaměřte. Postupujte od celku k detailu. Barevné řešení pak nechte na závěr na doladění celkové harmonie.

Nehmotné zdroje potíží
Člověk je bioenergetická jednotka, jeho osobní energie jsou ovlivněny tím, odkud pochází, co převzal od svých předků, co zažil v dětství a čím prošel v minulých životech. Z toho všeho se vytvořily informační soubory jeho názorů, zkušeností a přesvědčení, která z něj spolu s jeho charakterem a emocemi vytvářejí jedinečnou bytost. Osobní energie každého jedince se dá vyjádřit velmi konkrétní vibrací a na základě této vibrace člověk vyhledává místa k životu a vztahy s takovými lidmi, s nimiž má vibraci podobnou nebo téměř shodnou. Z toho, kde žije a jak má vybavený byt, se dá docela dobře odhadnout, jaký má vztah k sobě, jestli si sebe váží, má se rád a které oblasti jeho života jsou nebo nejsou v harmonii. Tím se hodně zabývá feng šuej. Přes úpravy prostředí podle určitých pravidel se vytvářejí změny v životě člověka, které vedou k jeho lepším vztahům, větší prosperitě a zdraví. Stejně tak se prací na sobě, změnami vztahů, léčením starých traumat můžeme dostat do stavu, kdy cítíme, že změna prostředí je nezbytná. A je jedno, jestli jde o úpravy stávajícího bytu tak, aby se dostaly do souladu s novou osobní vibrací nebo o vyhledání bytu v jiné lokalitě.

 Vztahy v rodině a se sousedy
Celý lidský život se odvíjí od vztahů. Jedním z nejdůležitějších je vztah k sobě, který vznikl na základě rodičovských projevů lásky či nelásky v dětství. Z těchto primárních vztahů vzniká vnitřní obraz o sobě a je zásadním pro to, co se v dalším životě děje. Pokud je vztah s rodiči nezdravý a v podvědomí člověka je zapouzdřena řada zranění dětské duše, přenáší se tento problém i do dospělosti. Všechny vztahy v dospělosti jsou obrazem vztahů s matkou či otcem a vztahem k sobě. Omezuje vás někdo uvnitř vaší rodiny, uráží vás a nebere na vás ohled? Nebo máte hlučné sousedy, kteří vás ani nepozdraví, ale neustále narušují váš soukromý prostor? Dostáváte se proto neustále do konfliktů nebo se tím užíráte uvnitř? Neustálá konfrontace vede k zásadní ztrátě pocitu bezpečí, který by měl byt poskytovat. Vše toto se však nevyřeší jinak než vaší vnitřní proměnou. Berte tyto situace jako signály, které vás upozorňují na to, že uvnitř vás samotných je něco nezdravého. I když byste se přestěhovali, zase byste potkali ve svém životě někoho, kdo by vám dělal učitele na stejné téma. Proto než se rozhodnete k radikální změně místa k životu, proveďte nejdříve radikální změnu sebe sama. Člověk, který si váží sebe a zná svou hodnotu, si pak spontánně najde takové místo k životu, které ho podporuje.

Psychosomatické zóny
Každý byt, dům nebo každá čtvrť má svou vlastní energii, utvářenou především lidmi, kteří tam žijí. Do zdiva staveb i do věcí se vepisují všechny události, které se kolem dějí. Proto když se po někom nastěhujete do bytu, je nutné byt očistit od starých energií. Zvláště když víte, že z něj předchozí nájemníci odešli kvůli rozpadu rodiny, nedostatku financí, nemoci nebo smrti. Důležité jsou také společné prostory – pokud jsou zatuchlé, temné, hned za dveřmi vrazíte do zapáchajících popelnic, je i v domě něco zkaženého, nezdravého, co může ovlivnit váš život, přestože si svůj byt vyšperkujete. Usilujte také o opravu vlhkých a špinavých sklepů – to jsou kořeny domu a mohou ovlivnit i vaše spojení s energií země.

Energie věcí
Nejen samotný byt, ale všechny materiály, z kterých byl postaven, a věci, jimiž je zařízen, nesou informaci o své minulosti, o způsobu svého vzniku. Otiskují se do nich energie lidí, kteří je vyrobili a dopravili k vám. Některé tyto energie vyprchají samy, jiné jsou nabity dlouhodobě. V dnešní době spoustu věcí vyrábějí stroje, takže tyto předměty působí neosobně a nejsme schopni si k nim vytvořit vztah. Proto je klidně vyhodíme dřív, než by bylo nutné, a tak působíme negativně na životní prostředí.
Ručně vyrobené předměty v sobě nesou otisk svého tvůrce. Zvláště vyzařování uměleckých děl může zásadně ovlivnit dojem z interiéru a vaši náladu. Psychické rozpoložení autora a záměr, s jakým dílo vytváří, se přes ruce otiskuje i do jeho výrobků. Zvláštní je, že nejvíce oceňovaní umělci jsou často ti, jejichž díla jsou odpudivá, popírající krásu a působí spíš jako výplod psychopata. Taková díla se nehodí do bytu, který má podporovat lásku a souznění, ale ani na pracoviště.

Duchové a bytosti
Naše města se neustále rozrůstají a postupně zabírají i plochy, kde dříve byly louky a pole, mokřady či lesíky, tato místa byla obydlena různými bytůstkami. Jsou to bytůstky nehmotné, které jsou úzce spjaty s přírodou a pokud jim jejich domov vezmeme, mohou se stát zdrojem nevysvětlitelných jevů či problémů. Výrazněji na jejich přítomnost reagují děti – mohou víc plakat a trpět děsivými sny a nespavostí. V tom případě je nutné těmto bytostem najít nebo vytvořit nový prostor pro život a porosit je o odpuštění.
Některé domy či lokality poutají duše zemřelých. Buď zde z nějakého důvodu uvízly a nemohou odejít nebo jde o místo, kde jsou průchody do astrálních rovin otevřené. Uvíznutým duším často pomůže jen usmíření, zrušení důvodu, proč zde zůstaly a pomoc archanděla Azraela, aby mohly odejít tam, kam patří. Horší je to na místech bitev nebo pohřebišť – mnohdy jde o místa zapomenutá a překrytá novější výstavbou. Průchody do jiných dimenzí a přítomnost temnějších sil najdeme často v mapách jako vlčí jámy, čertovy skály nebo jako zvláštní názvy ulic. Pokud se v domě dějí divné věci, často pomůže svěcená voda, ale každý případ je nutno posuzovat individuálně a v širším kontextu.

 Závěr
Lidské tělo má neuvěřitelnou schopnost adaptace. Po řadu let je schopno snášet faktory, které je oslabují, aniž by se to nějak na zdraví projevilo. Pak přijde v životě člověka stresová událost a vše se sesype. Emocionální traumata totiž zásadním způsobem oslabují energetický systém člověka a pak se projeví i to, co léta ubíralo tělu na síle po kapkách. Věnujte proto pozornost prostoru, kde žijete a naplňte představu o bytě jako místu, které vás podporuje, v němž vládnou laskavé vztahy a v němž se zdraví a vitální dožijete vysokého věku.