Placená inzerce,  Pozvánky

Zveme Vás na Biofest do Toulcova dvora

4. 4. 2020 se  v Toulcově dvoře koná jarní setkání pěstitelů, výrobců a prodejců biopotravin s bohatým doprovodným programem pro děti i dospělé. Přijďte se dozvědět, jak biopotraviny vznikají a čím se liší od těch konvenčních. Během celé akce budou probíhat ochutnávky a prodej.