Knihovnička Meduňky

Vyzkoušejte účinnou alternativní metodu: léčebné obrazce

Milí přátelé,

jak jsme vás už informovali, v edici Knihovnička Meduňky vyšla kniha  s názvem Léčebné obrazce, obsahující soubor energetických obrazců, vytvořených naším spolupracovníkem, psychotronikem Janem Hnilicou. Autor se těmito obrazci zabývá už dlouhá léta, vytváří je tak, aby byly zaměřeny na léčbu konkrétních zdravotních potíží či na podporu a posílení žádoucího stavu. Do knihy zahrnul obrazce osvědčené i některé nové, vytvořené přímo pro tento titul.
Zajímalo nás, jak obrazce vznikají a také jsme se autora zeptali, jestli je používá i sám pro sebe a pro své blízké a jestli se dají kombinovat s jinými metodami…
Knihu získáte na www.obchodmedunka.cz

 

Nová kniha zahrnuje obrazce působící na různé potíže. Jak vůbec léčebné obrazce vznikají? Připravuješ je spíše intuitivně, nebo na základě např. fyzikálních zákonitostí? Inspiroval tě někdo?
Obrazce vznikají tak, že se vždy „ponořím“ do jistého konkrétního problému a potom za pomoci senzitivních pomůcek vytvářím na připraveném rastru podobu obrazce. Tu pak nechávám „uzrát“, po čase se k ní vrátím a prověřuji správnost předlohy. A fyzika? Ne, ta nemá s obrazci nic společného.
Nevím, kde jsem nalezl inspirační zdroj k této práci, je tedy možné říci, že jde o moji licenci. Nicméně je jisté, že nebudu na širém světě jediný, kdo s podobnými motivy pracuje…

Je třeba obrazce nějak nabíjet nebo dobíjet, působí jen po určitý čas – nebo působí dlouhodobě a se stále stejnou intenzitou?
Nabíjení ani nic podobného není třeba, pokud obrazec drží svůj tvar, je stejně funkční.

Je vhodné je kombinovat léčebné obrazce s dalšími alternativními metodami? Pokud ano, s jakými například?
Samozřejmě to vhodné je, a pochopitelně je to případ od případu. Při menších poruchách lze působení obrazců kombinovat s bylinami či masážemi a chiropraxí, v žádném případě nevylučuji současnou aplikaci medicínských prostředků, tedy jak farmakologické léčby, tak např. operativních zákroků, je-li to nutné. Nicméně vklad poskytnutý léčebným obrazcem je vždy velice dobrý a přináší pro konkrétní osobu pozitivní účinky.

Používáš tyto obrazce pro léčení ty sám nebo někdo z tvých blízkých?
Samozřejmě. Užívám buď obecných prostředků (obrazců), nebo v případě potřeby si vytvořím individualizovaný obrazec. Také mí blízcí je využívají.

Působily by obrazce i na zvířata – třeba domácí mazlíčky, jako jsou psi či kočky?
Působení na zvířátka (bytosti bez aktivního vědomí) je sice možné, ale složitější než působení na člověka. Nicméně je jisté, že energetické pole vyvolané obrazcem má samo o sobě pozitivní účinek, u zvířátka bude ale chybět ona aktivní složka, jež vnáší energii do organismu. V každém případě je však dobré tento prostředek užít i pro naše čtyřnohé přátele!